Ajankohtaista Hämeenkoski

Hollolalaisille yhdistyksille kesätyöntekijöitä

Keski-Häme

Hollolan kunta ja Hollolan 4H-yhdistys tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten kesätyöllistämisen sekä paikallisen yhdistystoiminnan tukemiseksi. Yhteistyöllä tuetaan kesätyöseteliin oikeutettujen hollolalaisten nuorten työllistymistä.

Hollolalaisten yhdistysten on nyt mahdollista saada kesätyöntekijöitä ilman palkkakustannuksia. Tällöin Hollolan 4H-yhdistys toimii kesätyöntekijän työnantajana sekä palkanmaksajana, ja Hollolan kunta tukee taloudellisesti 4H:ta kesätyöntekijöiden palkkaamisessa.

Edellytyksenä on, että

  • yhdistys on hollolalainen
  • kahden viikon mittainen kesätyö sijoittuu ajalle 1.6.–30.8.2020, ja työaika on 25 tuntia viikossa
  • kesätyöntekijä on hollolalainen, ja hän on oikeutettu kunnan myöntämään kesätyöseteliin eli hän on joko
    • 15-17 -vuotias, eli on täyttänyt 31.5.2020 mennessä 15-vuotta, mutta ei 18-vuotta
    •  9.luokkalainen (lukuvuonna 2019-2020) tai
    • hakenut Hollolan kunnan 2020 kesätyöpaikkoihin

Yhdistys, joka on kiinnostunut kesätyöntekijän työllistämisestä, voi kartoittaa sopivaa tekijää omista verkoistoistaan tai ottaa yhteyttä Hollolan kunnan nuorisopalvelun etsivään nuorisotyöhön. Paikan voi imoittaa myös kunnan työllisyyspalveluihin Sini Vaarille, joka tiedottaa paikasta kaikille niille kunnasta kesätöitä hakeneille nuorille, jotka ovat automaattisesti oikeutettuja kesätyöseteliin

Kunnan työllisyyspalveluista voi myös tarkistaa nuoren oikeuden kesätyöseteliin. Kun sopiva kesätyöntekijä löytyy, yhdistyksen pitää yhdessä valitun nuoren kanssa ottaa yhteyttä Hollolan 4H-yhdistyksen hanketyöntekijä Teea Sahiluotoon.

Hollolan 4H-yhdistys sekä neuvottelee nuoren ja yhdistyksen kanssa että tekee sopimukset; nuoren kanssa työsopimuksen ja yhdistyksen kanssa työn tilaajasopimuksen. 4H hoitaa myös kesätyöseteliin liittyvät asiat.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat