Ajankohtaista Keski-Häme

Hämeen poliisi: Korona ei kasvattanut perheväkivaltaa, mutta kesämökkivarkaudet lisääntyivät Hämeenlinnassa 500 prosenttia.

Kuvituskuva: Colourbox

Vaikka Hämeen poliisi itsekin vielä huhtikuussa arveli, että koronapandemia vaikuttaisi poliisin työhön perheväkivaltaa lisäävästi, eivät uusimmat rikostilastot Hämeestä vahvista niin tapahtuneen. Tammi–kesäkuussa Hämeen poliisille ilmoitettuja perheväkivaltatapauksia oli tänä vuonna 122, joka on reilusti vähemmän kuin alkuvuonna 2019 (176). Koteihin, vapaa-ajan asuntoihin ja ajoneuvoihin luvatta tunkeutuen tehdyt varkaudet ovat sen sijaan lisääntyneet merkittävästi. Suurinta kasvu on ollut vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneissa varkauksissa, koko Hämeessä lähes 70 prosenttia. Hämeenlinnan alueella kasvu on ollut peräti 500 prosenttia, mutta tapausten kokonaismäär äoli kuitenkin pieni: tänä vuonna kuusi, viime vuonna vain  yksi. Hollolassakin luvatta tunkeutumalla tehdyt varkaudet kasvoivat merkittävästi, mutta siellä suurin lisäys tuli mottooriajoneuvoista.

Poikkeuksellinen kevät oli kuitenkin ainutlaatuinen ajanjakso myös poliisin näkökulmasta, vaikka koronapandemia ei tehnytkään selkeää poikkeamaa rikoslakirikosten kokonaismääriin. Poliisin käytettävissä oleviin resursseihin ovat Hämeessä vaikuttaneet erilaiset koronasidonnaisuudet, kuten Uudenmaan sulkenut Puomi -operaatio. Toisaalta koulutusten peruminen ja kokousten määrän vähentyminen on Hämeen poliisin tuoreen tiedotteen mukaan mahdollistanut kattavampaa valvontaa kentällä.

Tammi-kesäkuussa Hämeen poliisin tietoon tuli 24 551 rikosta, mikä on lähes 13 prosenttia vähemmän kuin alkuvuodesta 2019 (28 213). Rikoslakirikosten määrä kuitenkin kasvoi lähes neljä prosenttia, ja poliisin hälytystehtävien määrä on ollut Hämeessä viime vuotta korkeammalla tasolla koko koronapandemian ajan. Hälytystehtävissä erottuvat erityisesti häiriö- ja metelikeikat.

Kiireellisissä tehtävissä poliisi ehti paikalle keskimäärin alle 11 minuutissa.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisissa huomattavaa kasvua

Eniten laskua tapahtui liikennerikkomuksissa, yli 36 prosenttia. Liikennerikkomusten määrän väheneminen oli seurausta tienkäyttäjien- ja valvonnan vähentymisestä koronarajoitusten takia. Poliisin työpanosta suunnattiin liikennevalvonnasta muualle koronapandemian aikana.

Liikennerikkomusten vähentymisestä huolimatta liikennekäyttäytymisessä on selvästi parantamisen varaa. Liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli huomattavasti enemmän kuin alkuvuodesta 2019. Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tehtiin ilmoituksia 214, mikä on yli 50 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2019 (142). Vaikka koronarajoitusten aikana ei tehty massapuhallutuksia, rattijuopumuksesta epäiltyjä jäi kiinni 726, mikä noin 8 % enemmän alkuvuoteen 2019 nähden (671).

Törkeiden pahoinpitelyjen määrässä kasvua Päijät-Hämeessä

Alkuvuodesta poliisin tietoon tuli kaikkiaan 861 pahoinpitelyrikosta, joka on viime vuoteen nähden lähes 10 prosenttia vähemmän (956). Törkeitä pahoinpitelyjä kirjattiin yhteensä 62 ilmoitusta, kun edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona niitä oli 47. Törkeiden pahoinpitelyjen määrä nousi siten yli 30 prosenttia. Nousu on tapahtunut kokonaan Päijät-Hämeen puolella,  Kanta-Hämeessä törkeiden pahoinpitelytapausten määrä laski viime vuoteen verrattuna kuudella.

Tapon yrityksistä kirjattiin 10 ilmoitusta, mikä on kaksi tapausta enemmän kuin viime vuoden tammi–kesäkuussa. Näistä kuusi oli Päijät-Hämeessä ja neljä Kanta-Hämeessä.

Yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt vähenivät noin viidenneksellä ja yleisten paikkojen vahingonteot reilulla kahdeksalla prosentilla. Koronapandemian myötä tulleet rajoitukset muun muassa ravintolasulkemisineen vähensivät kansalaisten liikkumista, ja tämä näkyi selvästi myönteisenä vaikutuksena edellä mainittujen rikosten ilmenemiseen. Yksityisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyitä kirjattiin lähes sama määrä (549) kuin vuotta aikaisemmin (557).

Seksuaalirikosten kokonaismäärä laski Hämeessä, mutta Hämeenlinnassa niidenkin määrä lisääntyi. Raiskaustapauksia oli Hämeenlinnassa tammi–kesäkuun aikana 14, kun niitä viime vuonna oli samaan aikaan seitsemän, ja koko vuonna yhteensä 16. Hollolassa seksuaalirikosten kokonaismäärä laski  40 prosenttia ja koko Hämeessä 7,5 prosenttia. Hämeenlinnassa nousua oli kaikkiaan 61,9 prosenttia.

Rikosten selvitysastetta voidaan pitää hyvänä

Rikoslakirikokset (pl. liikenne) selvitysaste oli Hämeessä 51,8 prosenttia. Selvitysastetta voidaan poliisin oman arvion mukaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä, vaikka se on hieman alhaisempi kuin viime vuonna samalla tarkastelujaksolla. Tutkinnan työpanosta siirrettiin jonkin verran koronaepidemiasta aiheutuneisiin poliisille tulleisiin lisätehtäviin. Väkivaltarikosten selvitysaste oli Hämeessä 92,9 prosenttia, mitä voidaan taas pitää erittäin korkeana tasona.

Rikoslakirikosten (pl. liikenne) määrä lisääntyi lähes neljä prosenttia. Rikosten määrä nousi alkuvuodesta ja koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten aikana se hetkellisesti laski, mutta nousi taas entiselle tasolleen, kun rajoituksia alettiin purkaa.

Omaisuusrikokset lisääntyivät noin kuusi prosenttia, kun taas asuntomurtoja tehtiin reilu seitsemän prosenttia vähemmän. Alkuvuoden aikana tehtiin enemmän perinteisiä varkausrikoksia, näistä esimerkkinä mm. vene- ja perämoottoririkokset, joita tehtiin paljon. Lieviä petoksia tuli poliisin tietoon alkuvuonna 571, kun samalla tarkastelujaksolla viime vuonna ilmoituksia tehtiin 212. Lähes kaikki ilmoitukset lievistä petoksista ovat liittyneet netissä tehtyihin ostoksiin tai lahjoituksiin.

Huumausainerikokset jatkoivat kasvuaan (+25.6 prosenttia). Eniten korostuivat huumausaineiden käyttörikokset ja perusmuotoiset huumausainerikokset. Tätä selittää osaltaan muun muassa huumerattijuopumusten määrän nousu, ja sitä kautta ajoneuvoista tehtyjen huumausainetakavarikoiden määrä nousi. Myös muun liikkumisen vähentyessä huumausainekauppaa tehneet jatkoivat liikkumistaan, jolloin heidän tekemiseen liittyviä havaintoja oli helpompi tehdä.

Huumausainerikokset lisääntyivät Hämeenlinnassa lähes 70 prosenttia ja Hollolassa 60 prosenttia. Törkeiden huumausainerikosten kasvuprosentti oli Hämeenlinnassa peräti 1200 prosenttia. Törkeiden tapausten kokonaismäärä oli kuitenkin pieni, 13, kun se viime vuonna törkeissä huumausainerikoksissa oli vain yksi. Kaikkien huumausainerikosten kokonaismäärä oli Hämeenlinnassa 310, josta kasvua 126 tapausta. Hollolassa törkeitä huumausainerikoksia oli saman verran kuin viime vuonna, kolme kappaletta, ja kaikkia yhteensä 40, kasvua viime vuoteen 15 tapausta.

Lupia haettiin aiempaa vähemmän

Kaikki Hämeen poliisin käsittelemät lupa-asiat vähenivät yli 40 prosenttia. Laskun voidaan katsoa tulleen koronapandemian mukana tulleista matkustuskielloista ja -rajoituksista, ihmisten eristäytymisestä ja yleisötilaisuuksien loppumisesta. Lisäksi Hämeen poliisilaitoksen kolmen pienemmän poliisiaseman lupapalvelupisteet suljettiin 2,5 kuukaudeksi.

Alkuvuonna ja erityisesti koronapandemian aikana korostettiin sähköisen asioinnin ensisijaisuutta lupapalveluissa kaikessa viestinnässä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Sähköistä asiointipalvelua käytettiin aiempaa ahkerammin sen käyttöasteen ollessa reilu 3 prosenttia viime vuotta korkeampi. Sähköisen asioinnin käyttöaste on nyt 77,1 prosenttia, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana se oli 73,7 prosenttia.

Hämeen poliisilaitoksen alueen tilastot: www.poliisi.fi/hame/tilastot

Hämeenlinnan tilastot

Hollolan tilastot

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski