Ajankohtaista Hauho Lammi Tuulos

Hämeenlinna odottaa paljon kehityshankkeiltaan

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että Hämeenlinnan kaupungin uusi laskelma keskustaan suunniteltujen elinvoimahankkeiden vaikuttavuudesta lupaa kaupungille 15 miljoonan kertaluontoiset tulot ja noin seitsemän miljoonan euron vuosittaiset tulo.

Laskelman mukaan Hämeenlinnalle kertyy tuloja kolmella eri tasolla: kertaluontoisista tuloista, rakentamisen aikaisista tuloista ja kulutuksesta sekä hankkeiden valmistumisen jälkeisistä tuloista ja kulutuksesta.

Verotulojen (kunnallis- ja yhteisöverotus) arvioidaan olevan kertaluonteisina noin 5,24 miljoonaa euroa ja vuosittaisina noin 2,18 miljoonaa. Kulutusvaikutukset Hämeenlinnassa ovat laskelman mukaan kertaluonteisina noin 10,5 miljoonaa euroa ja vuosittaisina noin 5,6 miljoonaa.

Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan rakennusvaiheessa 867 henkilötyövuotta ja varsinaisen toiminnan aikana 464 henkilötyövuotta.

– Nyt suunnitteilla olevat hankkeet tuovat jo yksistään kaupungin kassaan kertaluonteisia maankäyttömaksuja noin 3 miljoonaa euroa ja vuosittaisia kiinteistöveroja yli 170.000 euroa vuosittain, avaa Linnan Kehityksen sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen.

Räsäsen mukaan Hämeenlinnan keskusta on koko seudun käyntikortti, ja sijoittajien, kiinteistökehittäjien, yritysten ja toisaalta myös uusien asukkaiden kiinnostus Hämeenlinnaa kohtaan voidaan varmistaa ainoastaan keskusta-alueen jatkuvien kiinteistöhankkeiden kautta, sisältäen niin uuden rakentamista kuin vanhan kunnostamista.

– Rapistuva, kehittymätön ympäristö karkottaa toimijat kehittyville alueille. Kun vetovoima hiipuu, hiipuu myös yritystoiminta, sanoo Räsänen Linnan Kehityksen tiedotteessa.

– Oleellinen kysymys on se, mitä tapahtuu, jos kaupunki ei satsaa elinvoimaan? Jos hankkeita ei toteuteta, kuinka paljon rahaa kaupungilta jää saamatta pitkällä aikatähtäimellä?

Toriparkista onnistumisen edellytys

Kaupungin ikuisuuskysymys, valtuustossa jo useaan otteeseen torjuttu toriparkki, nostetaan tehdyssä selvityksessä onnistumisen edellytykseksi.

– P-Torissa, eli niin sanotussa toriparkissa, ei ole kyse pelkästään nykyhetkeen liittyvästä pysäköintiratkaisusta. Se on väline, joka mahdollistaa keskustan elinvoimahankkeiden toteuttamisen kymmenien vuosien kehitysnäkymällä, sanoo Linnan Kiinteistökehitys Oy:n ja Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Ari Mielty.

Hänen mukaansa P-Torin tulovirta muodostuu asemakaavan määräämien velvoitepaikkojen myynnistä ja niiden sopimuspysäköintimaksuista, muista pitkäaikaisista sopimuspysäköintimaksuista sekä lyhytaikaisista pysäköintimaksuista.

– Velvoitepaikka P-Torista ei oikeuta pysäköintiin, vaan pysäköijien on aina maksettava pysäköinnistä erikseen pysäköintihinnaston mukaan, Mielty muistuttaa.

Laskelmassa P-Torin kannattavuudesta on huomioitu noin 58 prosenttia nyt suunnitteilla olevien keskustahankkeiden velvoitepaikoista, ja toriparkin taloudellista onnistumista pidetään varmana; liiketoiminnallisen tuloksen uskotaan nousevan positiiviseksi ensimmäisten noin 3–5 vuoden aikana ja pysyvän tämän jälkeen positiivisena.

– Keskustan kehittämisen taustalla on kaupungin strategiassa hyväksytyt ja määritellyt tavoitteet sekä tietenkin Hämeenlinnan kaupungin visio: Uudistuva, elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä, määrittelee Hämeenlinnan kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri.

– Keskustavisiossa halutaan rakentaa elinvoimainen keskusta palvelemaan sekä asukkaita, yrittäjiä että matkailijoita. Asumisen ja yrittämisen lisäksi rakennamme mahdollisuuksia myös kohtaamisille ja aktiviteeteille. Keskustan kehittämisessä tavoitellaan myös parantuvia joukkoliikenne-, pyöräily- ja kävely-yhteyksiä. Kaikki tämä vaatii toteutuakseen pysäköintiratkaisun, sanoo Majuri.

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat