Ajankohtaista Hauho

Hangasmäen kaivovesinäytteissä ei ollut vaikutuksia jätevesivuodosta

Eteläistenjärven ja Otusojan mittauspisteet. Kuva: HS-Vesi

Hämeenlinnan terveysviranomaiset tiedottavat, että tällä viikolla Hangasmäen jätevesivuodon vuoksi otetuissa kaivovesinäytteissä ei todettu jätevesivaikutusta.

– Jätevesivuodon vaikutusalue on rajattu aivan vuotokohdan läheisyyteen. Vuoto tapahtui Tuuloksentien vieressä olevassa paineviemärissä Perä-Hätilän tien risteyksestä noin 300 metriä Eteläisten suuntaan. Kaikki vuodon vaikutusalueella olevat talousvesikaivot on tutkittu, kertoo terveystarkastaja Päivi Lindén kaupungin tiedotteessa.

Pohjaveden laadun tarkkailuun liittyen otetaan vielä ainakin yksi kaivovesinäyte. Pintavesinäytteitä otetaan Hämeen ELY-keskuksen näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Vuodon vaikutusten arvioinnissa pohjaveteen Hämeenlinnan viranomaispalvelut on tehnyt yhteistyötä Hämeen elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskuksen kanssa. Jatkotoimenpiteistä tulee päättämään Hämeen ely-keskus, jolla jatkossa on myös tiedotusvastuu asiasta. Viranomaispalvelut katsoo, että Hangasmäen jätevesivuodosta ei ole enää terveydensuojelulain edellyttämää tiedotettavaa.

– Viime aikoina Hämeenlinnan viranomaispalveluihin on tullut tavallista enemmän huolestuneita yhteydenottoja kaivojen omistajilta. Rengaskaivoissa yleisimmin ongelmia aiheuttavat pintavesin pääsy kaivon rakenteiden kautta sekä maaperässä oleva rauta ja mangaani. Porakaivojen ongelmat johtuvat useimmin maaperässä olevista haitallisista aineista ja yhdisteistä. Näitä ovat muun muassa rauta, mangaani, fluoridi, uraani, arseeni ja radon. Viranomaispalvelut pitää tärkeänä, että kaivon rakenteellista kuntoa ja vedenlaatua sekä kaivon lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa kaivo tulee myös huoltaa ja kunnostaa. Lisätietoja kaivojen tarkkailuun saa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta, kaupungin tiedotteessa opastetaan.

HS-Veden verkostossa havaittiin 17.8. paineviemärin vuoto Tuuloksentien vieressä Hangasmäessä. HS-Vesi sai paineputkirikon korjattua nopeasti. Jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi vesinäytteitä on otettu sekä pinta- että pohjavedestä.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski