Ajankohtaista Hämeenkoski

Kim Strömmer valittiin Hollolan hyvinvointijohtajaksi

Kim Strömmer, Hollan uusi hyvinvointijohtaja. Kuva: Lumikki Haaja/Kouvolan Sanomat

Hollolan uudeksi hyvinvointijohtajaksi on valittu Kim Strömmer. Tällä hetkellä Strömmer toimii Kouvolan opetuspalvelupäällikkönä. Hollolan kunnanvaltuusto valitsi viime viikon kokouksessaan Strömmerin tehtävään yksimielisesti. Myös valintatyöryhmän esitys oli yksimielinen.

Hyvinvointijohtajan tehtävä Hollolassa vapautui, kun virassa oleva Matti Ruotsalainen valittiin Kemin kaupunginjohtajaksi. Ruotsalaisen viimeinen päivä hyvinvointijohtajan virassa on maaliskuun lopussa.

Valtuuston viime viikkoinen kokous alkoi hiljaisella hetkellä joulukuussa menehtyneen kokoomusvaltuutettu Kari Sulosen muistoksi. Valtuustosalissa Sulosen paikalla paloi kokouksen ajan myös muistokynttilä.

Valtuusto totesi, että Sulosen tilalle Hollolan valtuustoon nousee kokoomuksen ensimmäinen varavaltuutettu Minna Halme. Valtuuston vaalilautakunnan jäseneksi valtuusto valitsi Sulosen tilalle Pekka Kotiahon ja elinvoimavaliokuntaan Kristiina Hämäläisen.

Valtuusto hyväksyi kolmen äänestyksen jälkeen Hollolan kunnan strategisen yleiskaavan 2020. Päivitetyssä yleiskaavassa on tarkasteltu Hollolan maankäyttöä vuoteen 2050 saakka. 2020-luvulla asukasmäärä voisi kasvaa asemakaavoitettavilla alueilla noin tuhannella hengellä.

Lisäyksestä arviolta puolet tulisi Salpakankaan kuntakeskuksen alueelle. Kalliolan–Kukkilan alueen asukasmäärä voisi kasvaa 360 hengellä, Nostavan kyläalueen 90:llä ja Hämeenkosken kirkonkylän 30 hengellä. Kirkonseudun ja Herralan alueille kasvua tulisi kysynnän mukaan.

Elinkeinoelämän alueita on tarkoitus sijoittaa etenkin kehätien varteen. Nostavan liittymän työpaikka-alue voisi olla ainakin suunnitteluvaiheessa vuosikymmenen loppupuolella. 2040-luvulla Nostavalle voisi tulla asuinalueita tuhansille uusille asukkaille.

Yleiskaavaan sisältyy myös seudulliselle kierrätysalueelle varatun selvitysalueen sijoittuminen kehätien eteläpuolelle Aikkalaan. ­Alueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa jätteenkäsittelyä ja kiertotaloutta pääsääntöisesti teollisuushalleissa harjoittava yritysalue. Alueelle ei tule loppusijoittaa vaarallisia jätteitä, eikä merkittäviä määriä maamassoja.

Alueella ei saa käsitellä tai varastoida biojätettä. Jätteenkäsittelyalueen suoja-alueet ympäristöhaittojen varalta sijaitsevat selvitys­alueen sisällä.

Pentti Lampi (kok.) esitti kaavaselostuksen liitteeseen lisäystä, että kierrätysalueen selvityksen toisena vaihtoehtona tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa. Helena Maattola (kok.), Hannu Heikkilä (kesk.) ja Matti Siirola (kesk.) kannattivat esitystä. Äänestyksen jälkeen lisäys hyväksyttiin äänin 21–22.

Ilpo Markkola (ps.) esitti Pia Salon (ps.) kannattamana, että strategisessa yleiskaavassa määritettäisiin asutuksen ja kierrätysalueen väliin kolmen kilometrin etäisyys. Markkolan esitys kaatui äänestyksessä lukemin 34–9.

Pia Salo esitti puolestaan muutosta yleiskaavan lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksia koskeviin kaavamääräyksiin. Salo esitti, että käyttötarkoituksen muutoksen vähimmäisvaatimuksista poistettaisiin vaatimus, että yhdyskuntarakenteellinen sijainti lähimpään kouluun on matkaa teitse alle viisi kilometriä tai rakennuspaikka sijaitsee olemassa olevan koulukuljetusreitin vaikutuspiirissä. Toisena kohtana hän esitti poistettavaksi vaatimusta, että rakennuspaikka tukeutuu kyläasutukseen ja sen läheisyydessä on jo ennestään vakituisia asuinrakennuspaikkoja.

Salon esitystä kannattivat Ilpo Markkola ja Jari Ronkainen (ps.), mutta esitys hävisi äänestyksessä lukemin 26–17.

Valtuusto hyväksyi Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavan tavoitteena on lisätä uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle.

Samoin valtuusto hyväksyi yksimielisesti Kalliola–Paimelan osayleiskaavan.

Valtuusto merkitsi tiedokseen Hollolan kunnan sisäisen ilmasto-ohjelman 2021–2025 ja hyväksyi Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman vuosille 2021–2025.

Kim Strömmer, Hollan uusi hyvinvointijohtaja. Kuva: Lumikki Haaja/Kouvolan Sanomat

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat