Ajankohtaista Korona Keski-Häme

Ohjeet kouluun palaamiseen

Kuva: Nikke Keskinen

Valtioneuvosto on 29.4.2020 ilmoittanut päätöksestä purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen poikkeusoloja koskevat rajoitukset. THL ja opetusministeriö ovat laatineet ohjeet, joita Hämeenlinnassa ja Hollolassa noudatetaan.

Hämeenlinnan kaupunki on aloittanut välittömät valmistelut kaikkien peruskoulujen avaamiseksi tehtyjen linjausten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Päiväkoteja avataan lasten hoidon tarpeen mukaan.

Valtioneuvoston linjauksen mukaan etäopetusta ei järjestetä 13.5.2020 jälkeen, vaan kaikki perusopetuksen oppilaat siirtyvät lähiopetukseen. Hämeenlinnan kaupungin kouluissa ei siirrytä vuorolukuun. Turvallisen koulupäivän takaamiseksi opetusjärjestelyissä hyödynnetään koulutilojen lisäksi muita lähialueen tiloja ja ympäröivää luontoa.

Opetusjärjestelyjen, kouluruokailun ja koulukuljetusten toteuttamiseksi selvitetään huoltajilta mahdolliset oppilaiden poissaolot loppukevään osalta. Kysely lähetetään Wilman kautta huoltajille 4.5.2020 ja vastausaikaa on 6.5.2020 asti.

Varhaiskasvatuksen osalta ollaan yhteydessä huoltajiin ja selvitetään lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen loppukevään osalta. Kysely lähetetään Daisyn kautta huoltajille 4.5.2020 ja vastausaikaa on 6.5.2020 asti. Samassa yhteydessä tiedustellaan kesäajan hoidon tarvetta.

Hollolan kunnan tilannekatsauksessa todetaan, että varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen palattaessa noudatetaan ministeriön ja THL:n perusohjetta:

1. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana
2. Riskiryhmään kuuluvien osalta lääkäri tekee arvion palaamisesta kouluun
3. Fyysisiä kontakteja pyritään vähentämään ja käsihygieniasta pidetään huolta

Yksityiskohtaisempaa ohjeistusta ja luovia järjestelyjä kuten ruokailun järjestämistä osittain myös ulkotiloissa, ryhdytään Hollolassa suunnittelemaan välittömästi.

Varhaiskasvatuksen toiminnan oletetaan laajenevan ja tarpeen kasvavan 14.5 alkaen. Jos huoltaja haluaa edelleen pitää lapsen kotona, ei päivähoitomaksuja edelleenkään peritä ja päivähoitopaikka säilyy. Vanhempien tulisi ilmoittaa jatkosuunnitelmistaan Hollolan kuntaan viimeistään 6.5.2020 omaan hoitopaikkaan.

Annetuista linjauksista johtuen Hollolan kunta tulee perumaan henkilöstön lomautuksia osin tai kokonaan. Tarkempi arvio asiasta tehdään ensi viikolla.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat