Ajankohtaista Keski-Häme

Suomen metsäkeskus: Hämeen metsiä hyödynnettiin maltillisesti vuonna 2020

Metsän laajakulmakuva helikopterista. Kuva: Maanmittauslaitos/Antero Kukko

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2020 yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat koko maassa kahdeksan prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat peräti kolmanneksella ja kuitupuun laskivat hieman. Hakkuiden kokonaispinta-ala nousi hieman. Suomen metsäkeskuksen tiedotteen mukaan Hämeen metsiä hyödynnettiin harvennushakkuupainotteisesti.

Metsänhoidollisesti tärkeitä ja oikein ajoitettuja kasvatushakkuita toteuttamalla vahvistetaan Suomen metsäkeskuksen mukaan kasvatusmetsien hiilensidontaa. Metsän harventamisen jälkeen hyväkasvuiset ja elinvoimaiset terveet puut voimistavat hiilensidontaansa tulevina kasvukausina. Metsän vuotuisen kuutiokasvun kiihtyessä seuraavien 10–15 vuoden aikana myös pystypuustojen hiilivarastot kasvavat nopeasti Hämeessä.

— Ensiharvennuksissa voidaan nähdä kasvavia mahdollisuuksia sekä Päijät- että Kanta-Hämeessä. Ensiharvennuksia tulisi toteuttaa tulevina vuosina yhteensä noin 10 500 hehtaaria kun viime vuosina toteutuksia on vain keskimäärin noin 6 000 hehtaarin yhteispinta-alalta, suunta toki on ollut kasvava, sanoo elinkeinopäällikko Jouni Rantala Suomen metsäkeskuksesta.

Ensiharvennusten toteuttamisen jälkeen puusto jatkaa samalla voimakasta hiilensidontaa. Mikäli turvepohjilla kasvavat harvennetut ensiharvennusmetsät lannoitettaisiin hakkuiden jälkeen tuhkalla ja kivennäismaametsät typpipohjaisilla lannoitteilla puuston kasvut ja hiilensidonta 1,5 -kertaistuisivat seuraavien vuosien aikana.

Nousua koronapandemiasta huolimatta

Hakkuuaikomukset nousivat koko maassa koronapandemiasta huolimatta, mikä vaikuttaa metsäkeskuksen mukaan myönteisesti kansantalouden elpymiseen. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2020 noin 47 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat vajaat 4 miljoonaa kuutiometriä, eli 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Nousu kohdistui erityisesti uudistushakkuisiin. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat lähes 5 miljoonalla kuutiometrillä (+32 %). Kuitupuun hakkuuaikomukset laskivat noin miljoonalla kuutiometrillä (-4 %).

Pinta-alana hakkuuaikomuksia ilmoitettiin yksityismetsistä viime vuonna noin 490 000 hehtaaria, eli prosentin verran enemmän kuin vuonna 2019. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin noin 100 000 (muutos +1 %), myöhempiä harvennuksia noin 260 000 hehtaaria (-5 %) ja uudistushakkuita noin 110 000 hehtaaria (+12 %).
Jatkuvan kasvatuksen menetelmään kuuluvia poiminta- ja pienaukkohakkuita ilmoitettiin viime vuonna noin 10 000 hehtaaria eli 2 prosenttia yksityismetsien hakkuupinta-alasta. Edellä mainitun lisäksi jatkuvan kasvatuksen hakkuita on saatettu metsänkäyttöilmoituksissa kirjata myös muihin hakkuisiin, kuten harvennushakkuisiin.

Metsänkäyttöilmoitukset kertovat hakkuuaikomuksista 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä lakisääteisten metsänkäyttöilmoitusten avulla. Hakkuuaikomus on arvio ilmoitetuista hakkuutavoista ja kertyvistä puumääristä. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan ja pääosin ilmoitetut hakkuut toteutuvat 2–8 kuukauden sisällä. Viiveestä aiheutuu esimerkiksi se, että viime vuoden lopun voimakas metsänkäyttöilmoitusten kasvu näkyy toteutuneissa hakkuissa täysimääräisesti todennäköisesti vasta tämän vuoden puolella.

Hakkuuaikomusten seuranta ei anna samoja tuloksia kuin tilastot toteutuneista puukaupoista ja hakkuista, mutta kuvaa yleensä hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski