Ajankohtaista Hauho Lammi Tuulos

Tasapainottamisohjelma karsii palveluita sekä kantakaupungissa että pitäjissä

Kuvituskuva: Colourbox

Hämeenlinnan talous on syöksykierteessä, ja kaupunginhallituksen esityslistan sävy lähentelee epätoivoista. Kiristyneessä taloudellisessa tilanteesta kaupunki haluaa vähentää sekä palveluiden määrää että laatutasoa.

– Kaupungin talous on kriisissä, eikä sitä helpota se, että valtaosalla muita kuntia on sama tilanne, kaupunginjohdon laatimassa esityksessä sanotaan.

Suurennuslasin alle joutuvat tulorakenteen heikentyessä palvelut, joita halutaan karsia sekä kantakaupungissa että pitäjissä. Kantakaupungin osalta halutaan keskittyä tilojen kuntoon ja yksikön tuottavuuteen ja pitäjien osalta sijaintiin, kuntoon ja tuottavuuteen.

Palvelukartoituksessa etsitään ja uudistetaan ensimmäiseksi ne palvelut, joiden tuottamisessa Hämeenlinna on suhteessa lähikuntiin ja verrokkikuntiin kallis palvelurakenteeltaan. Toiseksi tulee kartoittaa ne palvelut ja ostot, joista luopumisella ei ole välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluiden laatuun – ja näistä palveluista luovutaan.

Toimitilakustannuksia on kaupunginjohtajien esityksen mukaan karsittava etätyötä merkittävästi lisäämällä, ja johtamisessa on keskityttävä aiempaa enemmän säästöjen aikaansaamiseen. Säästöjä ei kuitenkaan tule tehdä käytössä olevan infrastruktuurin kunnossapidosta, ellei kyseisestä infrasta samalla luovuta.

– Siellä, missä toiminta ei perustu mitoitukseen, on henkilöstöresurssin vähentämisen yhteydessä vähennettävä myös työn tekemistä. Erilaisten aloitteiden, selvitysten ja lausuntojen valmistelua ei voida tuottaa samaa määrää kuin tällä hetkellä. Tilaisuuksien tms. järjestämistä, kokouksia ja työryhmiä on niin ikään vähennettävä. Kehittämistoimintaa ei ole mahdollista tuottaa nykylaajuudessa. Palveluverkon karsinta on välttämätön osa kaupungin tasapainottamistyötä, esityksessä todetaan.

– Toimintakulttuurin on yksinkertaisesti muututtava kaikilla tasoilla.

Asia viedään lautakuntien käsittelyyn

Viime viikon kokouksessaan hallitus päätti käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Maanantaina 11.5. päätettiin:

1. hyväksyä taloussuunnitelma, jonka perusteella vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmat laaditaan supistuvan talouden mukaisesti nykyistä pienemmillä määrärahoilla. Taloudellisen kasvun ennakoidaan alkavan vuodesta 2024.

2. todeta, että em. suunnitelman toteuttaminen edellyttää selkeästi sitä, että palveluiden määrää ja laatua joudutaan vähentämään sekä tehostamaan, kuitenkin vastuullinen henkilöstösuunnittelu huomioiden.

3. edellyttää digitalisaation ennakkoluulotonta ja täysimääräistä hyödyntämistä (mm. koronaviruksen takia käytettyjen palvelutapojen pysyvyys).

4.edellyttää strategisen henkilöstösuunnittelun välitöntä käynnistämistä koko suunnitteluajalle 2021-2025. Tämä tarkoittaa mm. sisäisen liikkuvuuden lisäämistä, vapautuvien tehtävien maksimaalista hyödyntämistä ja verkostojohtamisen lisäämistä. Käynnistetyn YT-menettelyn säästötavoitteet tulee toteuttaa.

5. edellyttää, että ostopalveluprosessit avataan ja tarvittaessa uudistetaan. Ulkoiset hankinnat selvitetään ja palveluohjausta tehostetaan tukemaan talouden tasapainottamista.

6. edellyttää, että vastaavat toimenpiteet toteutetaan koko kaupunkikonsernissa.

7. velvoittaa kaupungin kaikki toimialat ja konsernipalvelut ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki aiemmin hyväksytyssä talouden tasapainottamisohjelmassa mainitut selvitykset tulee tehdä niin, että asiat voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

8. että kaupungin taloudellisen tilanteen kehittämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi käynnistetään toimenpiteet elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

9. että työtä ohjaa kaupunginhallitus, jolle työn etenemisestä tulee raportoida kokouksittain.

10. edellyttää, että tämä asia käsitellään kaikissa lautakunnissa.

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon esitys muuttui hallituksen kokouksessa siten, että loppuun lisättiin kohta asian käsittelemisestä kaikissa lautakunnissa ja kakkoskohtaan lisättiin maininta vastuullisesta henkilöstösuunnittelusta.

 

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat