Uutisaiheet Keski-Häme

Hämeessä suhdanneodotuksissa optimismia

Tuoreen PK-barometrin mukaan odotukset suhdanteiden ja oman yrityksen liikevaihdon kehityksestä ovat Kanta-Hämeessä myönteiset, ne ovat Kanta-Hämeessä jopa kohentuneet viime keväästä. Päijät-Hämeessä positiivinen vire on muun maan tavoin hieman laantunut.

Kanta-Hämeen yrityksissä tulevaisuudenodotukset ovat kohentuneet viime keväästä ja ovat myönteisemmät kuin maassa keskimäärin. Maakunnan pienistä ja keskisuurista yrityksistä 31 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 13 prosenttia pelkää niiden heikkenevän.

Myös kasvuodotukset liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen ovat Kanta-Hämeessä positiivisemmat kuin viime keväänä. Se on toisin kuin valtakunnallisesti, missä kasvuodotukset liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen ovat keskimäärin laskeneet.

– Meillä vallitsee epätyypillinen hämäläinen optimismi, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka toteaa.

– Kasvun ja kannattavuuden nähdään parantuvan kotimarkkinalla. Viennin sekä tuonnin määrän ennakoidaan laskevan. Vastaukset heijastelevat kansainvälisten markkinoiden yleistä epävarmuutta, Haukka jatkaa.

Suurimmat haasteet valtakunnallisesti on pk-yritysten arvioissa investointien lähiajan kehityksestä. Kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku painui negatiiviseksi.

– Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun, Juha Haukka muistuttaa.

Työllisyyden myönteistä virettä pitää ruokkia

Yleisesti ottaen talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus tulevasta kehityksestä heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä aiempaa voimakkaammin. Kanta-Hämeen alueella odotukset henkilökunnan määrän kehityksestä ovat hiukan paremmat kuin koko maassa ja selvästi paremmat kuin keväällä saldoluvun ollessa nyt +12, kun se keväällä oli plussalla yhden yksikön verran.

– Tilastojenkin valossa Hämeessä työllisyys on kehittynyt muuta maata myönteisemmin. Tuore barometri osoittaa, että pienet yritykset palkkaavat lisää henkilöstöä. Satsaukset niiden toimintaympäristön kehittämiseen ovat tuottaneet tulosta. Tätä kehitystä tulee jatkaa, esimerkiksi lisäämällä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kaikissa yrityksissä, Haukka esittää.

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä ei kasva

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen niiden määrä on laskenut.

Kanta-Hämeen alueella on edelleen niukasti eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä. Niitä on yrityksistä kolmannes ja yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 2 % vastaajista mikä on neljän prosenttiyksikön verran vähemmän kuin kevään otoksessa. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa ja alueella lähes saman verran kuin keväällä.

Kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä on Päijät-Hämeessä muuta maata enemmän, noin 39 %. Sen sijaan voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt melko samana. Suurimmaksi kasvun esteeksi Päijät-Hämeessä nousee edelleen osaavan työvoiman saatavuus.

Kasvuhakuisilla yrityksillä suurin tarve rahoitukselle

Barometrin mukaan rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat säilyneet kohtuullisella tasolla. Niiden yritysten määrä, jotka eivät hae rahoitusta, vaikka sille olisi tarvetta, on edelleen vähentynyt.

Myönteistä rahoituksenottamisaikomuksissa on kasvuhakuisten yritysten suurena säilynyt ja jopa hieman kasvanut kiinnostus ulkoista rahoitusta kohtaan.

– Kasvuhakuisilla yrityksillä on suurin tarve rahoitukselle ja yksi yleisimmistä kasvun esteistä niille on rahoituksen saatavuus. Finnvera toi syksyllä rahoitusmarkkinoille uuden PK-takauksen helpottamaan keskeisintä saatavuuden pullonkaulaa eli vakuuspulaa, Finnveran aluejohtaja Juha Ketola kertoo.

Päijät-Hämeessä ja koko maassa pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten tarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa, yhteistyössä ja verkostoitumisessa sekä alihankinnassa ja talouteen liittyvissä asioissa.

 

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski