Uutisaiheet Lammi Tuulos

Heli Ulvinen ehdolla hiippakuntavaaleissa

Lammin kirkkoherra Heli Ulvinen. Kuva: Elli Aaltonen

Lammin kirkkoherra Heli Ulvinen on asettunut ehdolle Tampereen hiippakuntavaaleissa sekä kirkolliskokoukseen että hiippakuntavaltuustoon.

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin.

Ulvinen kertoo hiippakuntavaalien verkkosivuilla haluavansa kantaa vastuuta paikallisseurakunnan ohella kokonaiskirkon asioissa ja tuoda sen päätöksentekoon paikallistason ja ruohonjuuritason kokemusta.

– Pidän tärkeänä, että kirkollisessa päätöksenteossa arvostetaan kirkon jäsenyyttä ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Kirkon pitää omilla ratkaisuillaan näyttää esimerkkiä avoimuudesta, kohtuullisuudesta, keskinäisestä kunnioituksesta ja oikeudenmukaisuudesta, Ulvinen sanoo esittelytekstissään. Hänen mukaansa kirkossa pitää olla tilaa etsijöille ja epäilijöille, ja sen tulee puolustaa kaikkein heikoimpia.

Omaksi tavoitteekseen neljän vuoden vaalikaudessa Ulvinen asettaa kirkolliskokouksessa kirkon resurssien kohdentamisen entistä enemmän ruohonjuuritason työhön ja seurakuntalaisten kohtaamiseen.

– Tämä voidaan saada aikaiseksi keventämällä kirkon ylempää hallintoa, vähentämällä byrokraattisuutta ja ohjaamalla vapautuvia resursseja paikallisten seurakuntien työhön, sanoo Ulvinen.

Hiippakuntavaltuustossa Ulvinen haluaa työskennellä sen puolesta, että hiippakunnan eri alueita ja erikokoisia seurakuntia tuetaan ja kohdellaan tasapuolisesti.

Kirkon rakentajat haluavat yhdistää eri tavoin ajattelevia

Ulvinen on ehdolla Kirkon rakentajat -nimisen valitsijayhdistyksen ehdokkaana. He kertovat edustavansa klassista kristinuskoa avoimin mielin. Ryhmän mielestä seurakunta tulee olla elävä ja toimiva hengellinen yhteisö, jota rakennetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa heidän ideoilleen ja lahjoilleen tilaa antaen. Esittelytekstissään ryhmä kertoo etsivänsä ennakkoluulottomasti keinoja, joilla eri tavoin ajattelevat luterilaiset kristityt voivat kuulua samaan kirkkoon. Esimerkiksi nostetaan avioliittokäsitys:

– Kirkko pitää kiinni nykyisestä avioliittokäsityksestään. Samalla kirkon sisällä vahvistetaan keskinäistä kunnioitusta ja etsitään tietä eteenpäin, vaikka avioliittokysymyksestä ajatellaan eri tavoin, sanotaan Kirkon rakentajat -valitsijayhdistyksen esittelyssä.

Edustajat valitaan hiippakunnittain

Molemmat vaalit toimitetaan 11.2.2020. Hiippakuntavaltuustoon valitaan kussakin hiippakunnassa 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä.

Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista yhteensä 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat jaetaan hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa.

Pappis- ja maallikkojäsenet hiippakuntavaltuustoon sekä edustajat kirkolliskokoukseen valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.

Hiippakuntavaltuustojen ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat