Uutisaiheet Hauho

Kannanotto: Alvettulan päiväkodin säilyttäminen on perusteltua

Lukijoiden kirjoituksia ja kuvia julkaistaan Keski-Hämeen Lukijan mielipide -palstalla lehdessä ja verkossa. Osallistu sinäkin!Kuva: Colourbox

Alvettulan koulun tuki ry:n hallitus kirjoittaa:

Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen palveluverkkoon liittyvää selvitystä, jonka johtopäätöksenä esitetään Alvettulan päiväkodin lakkautusta elokuussa 2021. Olemme täysin eri mieltä ja esitämme tässä perusteita asian puolesta:

Maaliskuussa 2018 kaupunginhallitus päätti, että Alvettulan päiväkodin toiminta jatkuu ja lasten määrän kehitystä seurataan. Kaupungin tilaston mukaan vuodesta 2017 vuoteen 2019 alle kouluikäisten lasten määrä alueella on kasvanut 31 lapsesta 40:een. Käytännössä kasvun taustalla on muuttoliikettä ja syntyvyyden kasvua. Alue siis koetaan lapsiperheille houkuttelevaksi.

Selvityksessä päiväkotiverkon karsimista perustellaan ennusteilla, joiden mukaan lapsimäärä pienenee koko kaupungissa. Ennusteen mukaan vuodesta 2019 vuoteen 2024 lapsimäärän pieneneminen on kuitenkin kaikkein pienin Hauhon alueella, vain 7 lasta eli 3,5 %. Vain kantakaupungin keskustassa suhteellinen väheneminen on samaa suuruusluokkaa, kaikkialla muualla enemmän kuin 10%. Tämän valossa on vaikea ymmärtää, että esitetty lakkaus kohdistuu juuri Hauholle ja sen sisällä vieläpä alueelle, joka näyttää vetovoimaisimmalta lapsiperheiden kannalta, ja jonka päiväkotiin olisi enemmän tulijoita kuin on paikkoja tarjolla.

Alvettulan päiväkodin lakkautusta perustellaan tilojen huonokuntoisuudella ja vedotaan terveystarkastajan lausuntoon ja peruskorjaustarpeeseen. Selvityksen mukaan vaaditut pintamateriaalien korjaukset on kuitenkin tehty, ja taloyhtiöltä saamamme tiedon mukaan kiinteistössä ei ole peruskorjaustarvetta. Käsittääksemme tilojen päivittäiset käyttäjät ja lasten vanhemmat ovat tyytyväisiä tilaan ja päiväkodin lapsen luontosuhdetta tukevaan varhaiskasvatusympäristöön.

Ehdotuksen mukaan Alvettulan päiväkodissa olevat lapset sijoitettaisiin Hauhon kirkonkylän päiväkotiin. Perheiden kannalta tämä tarkoittaisi 15 km ylimääräistä ajoa aamuin illoin, koska tyypillinen työssäkäyntisuunta alueelta on kantakaupungin ja Pirkanmaan suuntaan. Ehdotus herättää epäilyksiä myös tilojen riittävyyden ja sopivuuden suhteen.

Yllä olevien tosiasioiden valossa on mielestämme vaikea löytää perusteita Alvettulan päiväkodin lakkautukseen. Kun tähän lisätään koronan myötä näköpiirissä oleva kasvava kiinnostus maaseutuasumiseen, on päiväkodin toiminnan jatkuminen nähtävissä strategiseksi valinnaksi tarttua tähän trendiin: Sijainniltaan erinomainen alue, joka on jo osoittanut houkuttelevuutta.

Näemme tärkeänä kehittää Alvettulan koulun ja päiväkodin muodostamaa kasvuympäristöä kokonaisuutena, vaikkapa luontopäiväkodin suuntaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Päiväkodin lakkautus tässä tilanteessa olisi erittäin lyhytnäköistä ja latistavaa, mutta säilyttäminen tulevaisuuden uskoa luovaa koko kaupungin kannalta.

Alvettulan koulun tuki ry:n hallitus

Marja Kallela
Kaisa Kalliomäki
Noriko Karttunen
Hannu Lumijärvi
Sara Löyttyjärvi
Minna Verho
Pekka Verho

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat