Uutisaiheet Keski-Häme

Kanta-Hämeessä käynnistyy kuntavetoinen sote-selvitys

Kuva: Colourbox

Tiistaina 16.4.2019 kokoontunut Kanta-Hämeen kuntien poliittinen ja virkajohto päätti yksimielisesti käynnistää valmistelut maakunnan laajuisen, kuntayhtymäpohjaisen sote-mallin selvittämiseksi.

 

Toimeen tartutaan käytännön asioissa viipymättä, vaikka lopullinen sisällöllinen suuntaaminen jääkin osittain vielä odottamaan hallitusohjelman linjauksia.

Selvitystyössä ovat mukana maakunnan kaikki kunnat. Samaan aikaan tehdään kuitenkin Riihimäellä myös vertailevaa selvitystä sairaanhoitopiireistä, perusterveydenhuollon järjestämisvaihtoehdoista ja elinvoimakysymyksistä. Näitä Riihimäen erillisselvityksiä laaditaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja maakuntaliiton kanssa.

Maakunnallisen selvityshankkeen taloushallinnollisena projektitoimistona ryhtyy toimimaan Hämeen liitto. Hankkeen palvelukseen palkataan täysipäiväinen valmistelija.

Valmistelun johto tapahtuu kuitenkin kunnista käsin. Hankkeeseen rakennetaan kuntavetoinen ohjausmalli, jossa ovat edustettuina sekä virka- että poliittinen johto. Myös henkilöstön edustajat osallistetaan. Hankkeen kustannukset jaetaan puoliksi maakuntaliiton ja puoliksi kuntajoukon kesken.

Omistajapoliittisessa kokouksessa oli Hämeen liiton tiedotteen mukaan laajaa yksimielisyyttä mm. seuraavista:

•Työhön on tartuttava tavoitteiden ja asiakkaiden näkökulmasta, ei hallinnon rakenteiden.

•Työn tuloksena syntyvän kuntayhtymän rahoitusmallin tulee ohjata asetettuihin tavoitteisiin.

•Kuntayhtymän sopimusohjauksen ja omistajaohjauksen suunnittelu tulee tehdä huolellisesti.

•Sosiaalitoimen roolia kokonaisuudessa tulee vahvistaa.

•Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen integraation vahvistaminen yleisemminkin on keskeisen tärkeää.

•Forssan seudulla on jo olemassa integroitunut kokonaisuus, jonka toimintamalleista olisi opittavaa ja hyödynnettävää maakunnan mallin suunnittelussa.

•Oma Hämeen valmistelussa syntynyt materiaali muodostaa työlle vahvan pohjan.

•Kunnianhimon tason tulee olla kova: tässä työssä tarvitaan katsomista pitkälle tulevaisuuteen ja vahvaa strategista otetta.

 

 

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski