Uutisaiheet Hauho Lammi Tuulos

Kantahämäläiset luottavat päättäjiin enemmän kuin neljä vuotta sitten

Kuvituskuva: Colourbox

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimukset maakunnan asukkaiden ja valtuutettujen mielipiteistä Kanta-Hämeen maakuntapuntarissa (2020–2021) kertovat, että maakunnan asukkaitten luottamus päättäjiin on hivenen noussut. Silti oman kunnan päättäjiin luottaa vain 44 prosenttia asukkaista.

Kantahämäläisten mielestä maakunnan valttikortteihin tulevaisuudessa kuuluvat luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen, hyvä luonnon ja ympäristön tila, asuinviihtyvyys ja vetovoima matkailukohteena. Uhkia puolestaan ovat maakunnan kuntien talousahdinko, asumisen kustannukset sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen heikentyminen.

Valtuutettujen mielestä Kanta-Hämeessä janan ääripäitä edustavat tärkeistä tärkeimmäksi koetut kuntatalous, lasten päivähoito, terveyspalvelut, peruskoulut, sote-uudistus, vanhustenhuolto ja työllisyys. Toisessa päässä ylivoimaisesti vähiten tärkeimpänä asiana ovat kuntaliitokset, joita kolme viidestä (62 %) valtuutetuista ei pidä tärkeänä.  Kanta-Hämeessä lähes kolme viidestä (58 %) valtuutetusta on valmis ehdolle, joka neljännes ei ole lähdössä ja vajaa viidennes ei osaa sanoa.

Kanta-Hämeen asukkaista yli puolet (51 %) luottaa valtakunnan, enemmän kuin kaksi viidestä luottaa kotikunnan (44 %), kaksi viidestä luottaa (39 %) EU:n ja oman maakunnan (38 %) päättäjiin.  Luottamus päättäjiin on lisääntynyt vuodesta 2016 25 prosenttiyksiköstä 33 prosenttiyksikköön.

Kantahämäläisten tärkein asuinalueen valintatekijä on turvallisuus ja häiriöttömyys.
Vähintään joka kolmas nykyisin alle 10 kilometrin päässä asuvista olisi valmis asumaan kauempana. Vastaavasti merkittävä osa yli 50 kilometrin etäisyydellä asuvista haluaisi muuttaa lähemmäksi palveluja. Enemmistön (54 %) mielestä sopiva kesämökkimatka on 20–100 km.

Kanta-Hämeen asukkaista reilu kolmasosa ja valtuutetuista kaksi kolmesta kannattaa sote-uudistusta. Valtuutetuista joka neljäs vastustaa. Asukkaat ovat epäileviä palvelujen tulevaisuuteen, valtuutettujen enemmistö uskoo niiden säilyvän nykyisellään tai vähän paranevan.

Kantahämäläiset luottavat eniten STT:n (80 %), Ylen radio- (80 %) ja TV-uutisiin (77 %). Selvä enemmistö arvioi myös MTV3:n uutisten (76 %), oman maakunnan suurimman lehden (71 %), Helsingin Sanomien (66 %) ja paikallislehden (62 %) uutisointien olevan luotettavaa.

Tutkimuksen toteutus

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.  Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa marraskuussa 2020. Haastatteluja tehtiin Kanta-Hämeessä 205. Vastaajat edustavat maakunnan 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on vajaat seitsemän prosenttiyksikköä suuntaansa.

Maakunnan asukkaiden käsityksiä on verrattu koko maan 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä edustavaan aineistoon. Koko maan väestöä edustava vertailuaineisto sisältää 4 516 haastattelua. Koko maata edustavassa aineistossa virhemarginaali on suurimmillaan yksi ja puoli prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski