Korona Hämeenkoski Hauho Lammi Tuulos

Aluehallintovirasto: Kanta-Hämeen rajoitukset jatkuvat koko helmikuun

Keski-Hämeen koronauutiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki aluettaan koskien keskiviikkona 27.1.2021 päätöksiä, joilla jatketaan nykyisiä  kokoontumisrajoituksia koko helmikuun ajan eli 1.-28.2.2021.

Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla kaikki yli 10 (kymmenen) hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.

Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Kokoontumisia voi järjestää edellä mainituin henkilömäärärajoituksin, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

Kokoontumisrajoitukset perustuvat epidemiologiseen tilannearvioon, valtioneuvoston hybridistrategian toteutussuunnitelmaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon suositeltavista toimista epidemian eri vaiheissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön tämän mukaisesti antamaan ohjaukseen. Niiden mukaan rajoitustoimien on oltava ennakoivia ja riittävän laaja-alaisia, alueellisissa rajoituksissa on huomioitava valtakunnallinen ja ympäröivien alueiden tautitilanne ja suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten.

Myös sairaanhoitopiirien koordinoimien alueellisten koronatilanneryhmien näkemysten mukaan nykyisiä kokoontumisrajoituksia on välttämätöntä jatkaa. Jos tautitilanne muuttuu merkittävästi, aluehallintovirasto voi tehdä uusia päätöksiä kokoontumisrajoituksista.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 15.2.2021 asti Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.1.2021 tekemällä päätöksellä.

Kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja toiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan.

— On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne ei heikkene ja terveydenhuollon kantokyky kestää. Uusi virusmuunnos lisää riskiä tautitilanteen nopeasta pahenemisesta. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois, aluehallintoviraston tiedotteessa todetaan.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski