Korona Hämeenkoski Hauho Lammi Tuulos

AVI vahvisti sairaanhoitopiirien esitykset tilojen sulkemisesta

Keski-Hämeen koronauutiset

Tiloja määrätään suljettavaksi koko Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 17.3.2021 määräyksen tilojen sulkemisesta Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös on voimassa 18.–31.3.2021, ja se ulottuu niin julkisen kuin yksityisen sektorin tiloihin.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa toimijoita sulkemaan tilansa. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on aina huomioitava tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Päätöksen perusteena on taudin ilmaantuvuuden kasvu sairaanhoitopiirien alueilla, epäselvät tartuntaketjut, jäljityksen merkittävä kuormittuminen, erikoissairaanhoidon tarpeen kasvu ja uhka hoitokapasiteetin riittävyyden vaarantumisesta.

Päätöksen noudattamista valvovat kunnat yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Kunnat valvovat myös asiakastilojen yleisiä hygieniajärjestelyjä ja järjestelyjä, joilla asiakkaiden väliset lähikontaktit voidaan estää.

Tautitilanne on vakava – myös muita velvoitteita ja suosituksia on voimassa

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla on nyt annetun sulkupäätöksen lisäksi voimassa 5.-31.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan suurimman osan yksityisen ja julkisen sektorin toimijoista täytyy varmistaa, että niiden tiloissa asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää eli että turvavälit toteutuvat. Tähän liittyy myös vaatimus siitä, että toimijoiden täytyy tehdä suunnitelma, miten ne estävät lähikontaktit. Päätös velvoittaa toimijoita, joiden sisätiloissa on samanaikaisesti yli kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa vastaava henkilömääräraja on viisikymmentä. Lisätietoa 4.3.2021 julkaistussa tiedotteessa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902738

Tartuntatautilaki (pykälä 58 c) myös velvoittaa laajasti julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita koko Suomessa huomioimaan tila- ja palvelujärjestelyt ja asiakkaiden ohjeistamisen tilojen terveysturvallisessa käytössä kesäkuun loppuun asti. Nämä yleiset hygieniavaatimukset koskevat myös toimijoita, joiden tiloissa on alle kymmenen henkilöä samanaikaisesti. Velvoitteet ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erityisiä viranomaisten päätöksiä.

Lisäksi Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla voimassa on aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset: kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Pienempiäkin tulisi välttää aina kun se on mahdollista. Lisää tietoa 4.3.2021 julkaistusta tiedotteesta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902744

Kaikilla viranomaisten koronatilanteeseen liittyvillä rajoitustoimenpiteillä tavoitellaan viruksen leviämisen estämistä. On erittäin tärkeää, että jokainen toimija ja yksittäinen ihminen noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, pitäisi jättää tässä tilanteessa pois.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat