Korona Hämeenkoski

Hollolan kunta päivitti koronasuositukset

Keski-Hämeen koronauutiset

Koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alue on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Hollolan kunta on sen myötä päivittänyt omat koronasuosituksensa.

Hollolassa on kunnan tiedotteen muaan otettu käyttöön laajat toimenpiteet Korona-viruksen leviämisen estämiseksi.

— Olennaista on, että kaikki toimijat ja yksilöt kantavat vastuuta siitä, että sosiaaliset kontaktit rajataan vain välttämättömiin kontakteihin ja oleellisia ohjeita leviämisen estämiseksi (mm. turvavälit, käsihygienia, maskien käyttö ja koronavilkku) noudatetaan, tiedotteessa painotetaan.

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.

Koronatilanne Päijät-Hämeessä 11.12.2020:

Alue Eilen Tänään Muutos THL Erotus
Päijät-Häme 824 832 8 789 43
Asikkala 12 12 0
Hartola 0 0 0
Heinola 29 29 0
Hollola 55 56 1
Iitti 8 10 2
Kärkölä 8 8 0
Lahti 631 634 3
Orimattila 34 34 0
Padasjoki 0 0 0
Sysmä 6 6 0

Sairaanhoitopiirin oman ilmoituksen ja THL:n karttasovelluksen tietojen välillä olevat eroavaisuudet johtuvat osittain tietojen päivittymisen viiveistä ja osittain siitä, että THL:n palvelussa ihmiset sijoitetaan heidän oman virallisen asuinpaikkansa lukuihin, Päijät-Hämeen luvuissa ovat kaikki ne tapaukset, jotka yhtymän alueen terveydenhuollossa on testattu ja rekisteröity.

Ennakoivat rajoitustoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta vältytään pitkittyneiltä ja laajenevilta rajoitteilta.

Toistaiseksi voimassa:

  1. Varhaiskasvatus jatkaa toimintaa nykyisen käytännön mukaisesti eli ns. normaalisti, kasvomaskisuositus henkilöstölle
  2. Perusopetus jatkaa lähiopetuksessa kouluissa, maskisuositus kaikkien koulujen henkilöstölle sekä 7-9 luokan oppilaille; kunta jakaa kasvomaskit.
  3. Lasten ja nuorten (alle 18 v) ryhmätoiminta jatkuu normaalisti, kasvomaskisuositus henkilöstölle.
  4. Nuorisotoiminta jatkuu (alle 18 v), kasvomaskisuositus henkilöstölle.

Kunta jakaa henkilöstölleen kasvomaskit.

Voimassa 15.12.2020 – 4.1.2021:

  1. Kirjasto: lainaus- ja palautustoiminta jatkuu, max 15 min asiointi, lehtilukusali ja kahviotilat pysyvät suljettuna.
  2. Uimahalli ja uimahallin kuntosali pysyvät suljettuna.
  3. Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten (yli 18 v) harrasteryhmätoiminta pysyy keskeytettynä.
  4. Yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten henkilömäärän rajaus pysyy 10:nessä henkilössä. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä.
  5. Yksityistilaisuuksien osallistujamäärän rajaus pysyy 10:ssä henkilössä. Kasvomaskia suositellaan käytettävän sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Kun ryhmätoimintaa rajoitetaan, vahva suositus on, että ulkona liikkumista kuitenkin yksilötasolla ja/tai perheen kanssa jatketaan aktiivisesti ja näin ylläpidetään yllä kuntoa ja mielen virkeyttä.

Alueella kokoontuu säännöllisesti Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä, jossa on edustus hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tilannetta seurataan päivittäin ja tarvittaessa annetaan uusia ohjeistuksia. Päijät-Hämeen aluekohtaiset suositukset.

THL:n oheet: Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus. Pidetään huolta toisistamme – aloitetaan itsestämme.

Kunnan johtoryhmä käsittelee korona-asioita säännöllisesti. Myös tämän tiedotteen mukaiset linjaukset ovat johtoryhmän käsittelemiä.

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatus jatkaa toimintaansa ns. normaalisti. Henkilöstöllä on kasvomaskisuositus.

Perusopetus jatkaa lähiopetuksessa kouluilla, mutta 7-9 lk ja kaikkien koulujen koko henkilöstöllä on kasvomaskisuositus. Kunta jakaa kasvomaskit ja kouluissa on siirrytty maskisuositukseen, sitä mukaa kun kasvomaskit on saatu käyttöön.Kunta pyrkii toteuttamaan opetusta lähiopetuksena lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tähän kunta tarvitsee kaikkien kuntalaisten apua.

Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan. Enimmäismäärä kokoontumisille samalla kertaan, on 10 henkilöä. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia ja yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.

Lukiot ja ammattioppilaitokset ovat etäopetuksessa lukukauden loppuun saakka. Välttämätön lähiopetus voidaan järjestää suosituksesta huolimatta. Ammatillisen koulutuksen osalta, opetus voidaan myös hoitaa niin kutsutulla hybridimallilla, lähi- ja etäopetusta vuorottaen.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten (yli 18 v) harrasteryhmien toiminnan keskeytystä jatketaan 4.1.2021 saakka. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastetoimintaa.

Kunnan uimahalli ja uimahallin kuntosali pysyvät suljettuna 4.1.2021 saakka.

Kirjasto on normaalien aukioloaikojen puitteissa avoinna ja lainaus- ja palautustoimintaa toteutetaan kuitenkin niin, että suositus, maksimikäyntiajasta on 15 minuuttia. Lukutilat ja kahvilatilat on suljettu.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua nykymuodossaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.

Mihinkään harrastustoimintaan ei saa tulla oireisena.

Yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset

Yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten henkilömäärä on enintään 10 henkilöä 4.1.2021 asti. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena. Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvavälein.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajattavaksi 10 henkilöön. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Etätyö

Etätyötä suositaan vahvasti niissä tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kunnanviraston asiantuntijatyöntekijöiden osalta, on vahva etätyösuositus voimassa ja he ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Sähköiset kokoukset

Kunnan luottamushenkilöorganisaation työskentely, jatkaa sähköisin kokouksin. Valtuuston kokouksista on suoratoistolähetys, ja mahdollisuus seurata kokousta erillisestä huoneesta kunnanvirastolla.

Kasvomaskien käyttö

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee yli 15-vuotiaita. Kasvomaskien käyttöohje/THL. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yläkoulussa. Koulussa siirrytään tähän uuteen maskisuositukseen sitä mukaa kun maskit saadaan käyttöön.
 • Joukkoliikenteessä
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Asiointiapua kuntalaisille

Koronatilanteen edetessä osa väestöstä tarvitsee kauppa- ja asiointiapua. Ensisijaisesti apua kannattaa kunnan tiedotteen mukaan kysyä läheisiltä, ystäviltä ja naapureilta.

— Elintarvikeliikkeet, ravintolat, erikoistavarakaupat, apteekit ja taksiyrittäjät toimittavat tilauksesta elintarvikkeita ja lääkkeitä kotiin. Kannattaa seurata lehti-ilmoittelua ja erilaisia viestintäkanavia.  Kunnan omat palvelut löytyvät sivustolta Asiointiapu kuntalaisille.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun menet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet: palveluasumisen yksiköiden vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset anniskelu- ja aukiolorajoitukset ovat voimassa lauantaista 5.12.2020 klo 00.00 alkaen. Maakuntamme ravintolat sulkevat ovensa kello 23, ja alkoholin tarjoilu loppuu kello 22. Ravintola voivat avautua kello 5 aamulla.

Matkustaminen

Kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille kuten pääkaupunkiseudulle.

Karanteeniajat

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on siirrytty 12.10.2020 THL:n uusien ohjeiden mukaisiin karanteeni- ja eristyspäätöksiin. Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä, oireettoman lähikontaktin karanteeni on 10 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on seitsemän vuorokautta, mutta ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Muutoksen taustalla on uusin tieto tartuttavuudesta.

Koronavilkku

Hollola suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä. Koronavilkku-sovelluksen lataamisohje.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski