Ajankohtaista Korona Hauho Lammi Tuulos

Kenakkalalta uusi viesti Hämeenlinnan asukkaille

Timo Kenakkala Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala on jälleen lähestynyt Hämeenlinnan asukkaita yhteisellä viestillä koronatilanteesta. Julkaisemme sen kokonaisuudessaan:

Kotikaupunkisi Hämeenlinnan valmiusorganisaatio toimii päivittäin

Valtioneuvoston julistama poikkeustila on ollut Suomessa voimassa 18.3.2020 lähtien. Hämeenlinnan kaupungin organisaatio noudattaa tuolloin voimaan tullutta valmiuslakia ja sen määräyksiä ja on järjestänyt toimintansa ja nostanut valmiuttaan yhteiseen taisteluun koronaviruksen hillitsemiseksi.

Kaupungin valmiusorganisaatio toimii päivittäin
Kaupungin valmiusorganisaatio toimii täydellä teholla ja tilanteen vakavuusluokka on kaupungin valmiussuunnitelmaan pohjautuen määritelty korkeimmaksi mahdolliseksi.

Kaupungin valmiusorganisaation muodostavat toimialojen valmiusryhmät, tätä tilannetta varten perustettu ja terveydenhuollon ammattilaisista koottu pandemiajohtoryhmä sekä kaikkea kaupungin valmiustoimintaa johtava ja koordinoiva kaupungin valmiusryhmä puheenjohtajana kaupunginjohtaja. Kaikki ryhmät kokoontuvat päivittäin.

Kunta- ja viranomaisyhteistyö
Kanta-Hämeen maakunnan kunnanjohtajat pitävät tilanteesta säännöllisesti yhteyttä sähköisin välinein. Kunnat jakavat kokemuksiaan ja ratkaisujaan tilanteen vaatimiin toimiin ja yhteistyömahdollisuuksia etsitään aktiivisesti.

Kaupunki pitää jatkuvasti ja säännöllisesti yhteyttä Kanta-Hämeen pelastuslaitokseen, maakunnan turvallisuusfoorumiin ja AVI:n valmiustoimikuntaan. Viranomaisyhteistyön kautta saadaan kuvaa maakunnan tilanteesta ja sen kehittymisestä.

Kaupungin henkilöstö venyy
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaatii kaupungin henkilöstöltä paljon. Tehtävien järjestelyt, henkilöstösiirrot, työaikojen venymiset, palvelujen ja toiminnan muutokset ja moninaiset muut tehtävät vaativat kaikilta nyt ekstraponnistusta ja nopeata reagointia. Sisäisiä henkilöstösiirtoja varten on perustettu ns. Henkilöstötori sähköisiä välineitä käyttäen.

Kaupungin henkilöstö tekee valtioneuvoston linjausten mukaisesti etätöitä aina kun mahdollista mutta henkilöstöömme kuuluu paljon yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen henkilökuntaa. He tekevät töitä hämeenlinnalaisten hyväksi edelleen joka päivä aivan kuten ennenkin. Heidän terveytensä, jaksamisensa ja tukemisensa on kaupungille työnantajana hyvin tärkeää virusta vastaan taisteltaessa.

Päätöksenteko ja luottamusmiesorganisaatio toimii
Päätöksenteosta ja siihen liittyvästä valmistelusta tulee poikkeustilasta huolimatta pitää huoli ja tähänkin työskentelyyn ja kokoustamiseen käytetään nyt sähköisiä välineitä. Ensimmäisenä luottamuselimenä sähköistä kokousta Hämeenlinnassa käyttää kaupunginhallitus maanantaina 23.3. kokouksessaan. Kaupungin tietohallintopalvelujen henkilöstö on sähköisen työskentelyn ja opiskelun mahdollistamiseksi tehnyt ison työn ja pitkää päivää.

Toimialat noudattavat valtioneuvoston linjauksia ja valmiuslakia

Toimialat ovat tehneet kuluvan viikon aikana isoja muutoksia toimintaansa. Koulujen siirtyminen etäopetukseen vaatii paljon paitsi opettajilta mutta myös vanhemmilta ja huoltajilta. Oman etätyön yhdistäminen lapsen etäopiskelun ja opiskelurytmin ylläpitämiseen ei ole aivan helppo asia. Moniosaajia tarvitaan tänä poikkeusaikana paljon ja tarve vapaa-ajan sisältöihin on suuri. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX tarjoaakin kotona sinnitteleville lapsille aikuisineen tartuntavaaratonta taidetta joka arkiaamu. Museot valmistelevat näyttelyistään ja sisällöistään parhaillaan videosisältöjä.

Unicef korostaa Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen saaneita kuntia siitä, että koulujen siirtyessä etäopetukseen jää iso joukko lapsia ja nuoria tuttujen yhteisöjen ulkopuolelle. Moni lapsi kokee turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Lapsiystävällinen kunta –tunnustus edellyttää, että kaupunki huomioi heidät ja tukee myös poikkeusaikoina.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista olemme vapauttaneet ne perheet, jotka tällä hetkellä eivät palveluita käytä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja kaupungin perusterveydenhuolto ovat tässä poikkeustilanteessa paljon vartijoina ja tekevät hartiavoimin töitä, jotta olemme valmiita ja toimintakykyisiä kun sairastavuus virukseen Hämeenlinnassakin kasvaa, kuten ennusteiden mukaan tulee käymään. Hämeenlinnan kaupungin terveyspalvelut on perustanut Pandemiavastaanoton tukemaan terveysasemiensa työtä epidemian hillitsemiseksi. Kansallisen sähköisen terveyspalvelun, Omaolon aivan oikeaan aikaan auki saatu Koronaoirearvio toivottavasti vie painetta terveyspalveluiden ruuhkautuvista puhelinpalveluista.

Ikäihmisten hoito ja hoiva on varautunut henkilöstön riittävyyteen ja riskiryhmässä olevien asiakkaidensa suojelemiseen valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Kaupunki on käynnistänyt yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa Akuutti arkiapu –palvelun tukemaan pandemian johdosta niitä, joilla on vaikeuksia pärjätä itse tai joilla ei ole läheisapua omissa verkostoissaan tai eivät koe tilanteessa pärjäävänsä.

Hoivakoteihin ja Vanajaveden sairaalaan olemme ottaneet käyttöön vierailukiellon riskiryhmiä suojellaksemme. Myös Kanta-Hämeen keskussairaala on rajoittanut vierailuja.

Tiedon tarve on suuri
Kaupungin viestintä on tilanteen alkuvaiheessa keskittynyt kaupungin sähköisiin kanaviin kaupunginhallituksen 2017 hyväksymien viestinnän linjausten mukaisesti mutta on selvää, että viestintää tulee nyt tehdä kaikin käytettävissä olevin kanavin. Erityisesti ikäihmisille, jotka ovat riskiryhmässä eivätkä käytä verkkopalveluita niin kattavasti kuin muu väestö, tulee saada tietoa myös printin välityksellä. Tässä tukena on paikallinen media, joka on jo aktiivisesti ja laajasti uutisoinut kaupungin toimista ja käytettävissä olevista palveluista ja niihin tulleista rajoituksista.

Kaupungin henkilöstön tulee olla koko ajan selvillä miten toimintaa tilanteeseen sopeutetaan ja miten Hämeenlinnan kaupunki työnantajana toimii. Henkilöstöpalvelut tiedottava kaupungin intranetin, sähköpostin ja muiden sähköisten välineiden kautta esimiehiä ja henkilöstöä. Tiedon tarve toimintatavoista on suuri ja kysymyksiä luonnollisesti tulee erittäin paljon. Henkilöstöpalvelut on perustanut intranettiin Kysymyksiä ja vastauksia –sivuston, jossa eri kysymyksiin on ratkaisuja ja linjauksia. On selvää, että tilanteesta selviämiseksi kaupungin henkilöstön jaksaminen on elintärkeää ja siihen on voitava antaa tarvittava tuki ja riittävästi tietoa.

Tuetaan paikallisia yrityksiä
Vaikutukset Suomen ja kuntien talouteen ovat jo nähtävissä. Sen lisäksi, että meillä on huoli asukkaistamme ja itse kunkin läheisistä, joudumme kaupunkina myös pohtimaan tilanteen taloudellisia seuraamuksia. Yrityskenttämme vaikeudet ovat vakavat. Kuntaliitto arvioi 22.3.2020 julkaisemassaan tiedotteessa, että epidemia heikentää kuntien taloutta vuonna 2020 minimissään 1,5 miljardilla eurolla ja kunnallis- ja yhteisöverotulot romahtavat yli 700 miljoonaa euroa.

Kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys on kerännyt sivuilleen jatkuvasti päivittyvän koosteen erilaisista yrityksille suunnatuista tukitoimenpiteistä sekä muita hyödyllisiä linkkejä, joiden toivomme auttavan yrittäjiä tilanteesta selviämiseen. Kuntalaisina voimme tukea yrittäjiämme monin tavoin, ostoksilla, ruokakaupassa, kahvilassa, leipomossa, ravintolassa. Kaupunki osaltaan joustaa tuotannollisista sopimuksista ja varmistaa omien hankintojensa ja investointiensa jatkumisen.

Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalvelut jatkavat asiakastyötä etätyönä. Asiakkaille soitetaan ja samalla kartoitetaan osaamista mahdollisen työllisyystarpeiden osalta. Lisäksi työllisyyspalveluissa valmistellaan työttömille työnhakijoille etäpalveluita ja avoimia ryhmäpalveluita.

Yhdessä selviämme
Arviot poikkeustilanteen kestosta vaihtelevat ja asiantuntijat esittävät erilaisia skenaarioita virukseen sairastuneiden määrän kehittymisestä. Paljon on meistä itsestämme ja toiminnastamme kiinni juuri nyt. Otammeko vastuun paitsi itsestämme myös toisistamme. Muistammeko rakentaa fyysisen etäisyyden yli sillan pitämällä läheisiimme sinnikkäästi yhteyttä soittamalla, tekstaamalla, skypen kautta tai kirjoittamalla kirjeen. Tapoja on monia ja kansalaiset, järjestöt, yrittäjät ja julkiset toimivat ideoivat niitä koko ajan lisää kuten sosiaalisen median sisällöistä on voinut jo huomata.

Selviämme tästä kyllä, yhdessä.

Hämeenlinnassa, 23. maaliskuuta 2020.

Timo Kenakkala 
Kaupunginjohtaja

 

Aikaisemmin Timo Kenakkala lähetti viestin kaupunkilaisille videon välityksellä.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski