Korona Keski-Häme

Koronan uudet toimenpidetasot

Kuva: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelmaa päivitettiin 26.1.2021 uuden virusmuunnoksen vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla todetaan, että jos  virusmuunnos yleistyy, se voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian, joka vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn.

Toimintasuunnitelmaan lisättiin tuolloin kolme uutta toimenpidetasoa, joiden tarkoituksena on

 • torjua epidemian kasvun uudelleen kiihtyminen ja herkemmin tarttuvan virusmuunnosten leviäminen ja
 • saada lisäaikaa rokotusten ja vuodenaikavaihtelun yhteisvaikutukselle epidemian hillitsemisessä.

Uudet toimenpidetasot 1-3

Taso 1. Nykyisen rajoitustason ylläpito ja kaikkien leviämisvaiheen toimenpiteiden toteuttaminen leviämisvaiheessa olevilla alueilla

 • Alueilla eri epidemiatasoilla voimassa olevat rajoitustoimenpiteet suositellaan pidettäväksi vähintään nykyisellä tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämisen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta on voitu edelleen arvioida.
 • Kaikilla leviämisvaiheessa olevilla alueilla on perusteltua ottaa käyttöön täysimääräisinä kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet epidemian nopean kiihtymisen estämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi maksimaalinen etätyösuositus, laajin maskisuositus, julkisten tilojen sulkeminen ja etäopetus toisella asteella ja korkeakouluissa.

Taso 2. Leviämisvaiheen toimenpiteiden määräaikaisen ja laajamittaisen käyttöönoton ohjaus

 • Epidemian nopean kiihtymisen tai muuntuneen viruksen leviämisen uhan perusteella leviämisvaiheen suositukset ja toimenpiteet suositellaan otettavaksi laajamittaiseen käyttöön.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueita ottamaan toimenpiteet käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon perusteella. Toimenpiteiden täytyy olla välttämättömiä ja alueelliesti oikeasuhtaisia. Tasolle 2 siirtyminen edellyttää erillistä valtioneuvoston puoltoa.
 • Koko maassa otetaan käyttöön maksimaalinen etätyösuositus ja laajin maskisuositus.
 • Lisätoimenpiteinä voidaan kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää pienentää sekä tehostaa tartuntatautilain mukaisen karanteenin ja eristyksen noudattamisen valvontaa.
 • Ennen kuin päätetään lapsia ja nuoria koskevista rajoituksista, olisi kuitenkin päätettävä tartun-tatautilainsäädännön mukaisista muista toimista (aikuiset ensin -periaate).
 • Lisätoimenpiteiden mukaisia suosituksia voitaisiin soveltaa joko valtakunnallisesti tai erikseen määritellyillä alueilla.

Taso 3. Poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto

 • Tällä toimenpidekokonaisuudella tarkoitetaan poikkeusoloja ja eriasteisten liikkumisrajoitusten käyttöönottoa edellisten toimenpiteiden lisäksi.
 • Kyseessä on äärimmäinen toimenpide, ja se on perusteltavissa vain, mikäli kaikki edellä kuvatut toimenpidekokonaisuudet ovat joko osoittautuneet riittämättömiksi ja epidemiatilanteen voidaan osoittaa aiheuttavan välittömän terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen uhan tai toimenpide on väestön hengen tai terveyden turvaamiseksi muutoin välttämätön.
 • Rajoitusten toimeenpano perustuisi poikkeusoloissa annettavaan valmiuslain tai perustuslain 23 §:n mukaiseen sääntelyyn.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat