Korona Hämeenkoski Hauho Lammi Tuulos

Koronarajoitukset jatkuvat koko maaliskuun ajan

Keski-Hämeen koronauutiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 24.2.2021 päätökset, joilla jatketaan helmikuun loppuun asti voimassa olevia kokoontumisrajoituksia maaliskuun ajan eli 1. – 31.3.2021 myös Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.

Kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.

Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Kokoontumisia on mahdollista järjestää edellä mainituin henkilömäärärajoituksin, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

Kokoontumisrajoitukset perustuvat epidemiologiseen tilannearvioon, valtioneuvoston hybridistrategian toteutussuunnitelmaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon suositeltavista toimista epidemian eri vaiheissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön tämän mukaisesti antamaan ohjaukseen. Niiden mukaan rajoitustoimien on oltava ennakoivia ja riittävän laaja-alaisia ja alueellisissa rajoituksissa on huomioitava valtakunnallinen ja ympäröivien alueiden tautitilanne.

Hallitus suosittelee pitämään alueiden rajoitustoimet vähintään nykyisellä tasolla, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia on voitu arvioida.Jos tautitilanne muuttuu merkittävästi, aluehallintovirasto voi tehdä uusia päätöksiä kokoontumisrajoituksista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 14.3.2021 asti Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.2.2021 tekemällä päätöksellä.

Kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eivätkä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia muun muassa aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja toiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan.

— On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne ei heikkene ja terveydenhuollon kantokyky kestää. Virusmuunnokset lisäävät riskiä tautitilanteen nopeasta pahenemisesta. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois, aluehallintoviraston tiedotteessa sanotaan.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat