Korona Hämeenkoski

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää

Keski-Hämeen koronauutiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.1.2021 tekemän päätöksen mukaan kaikki yli 10 (kymmenen) hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 26.1.–15.2.2021.

Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä . Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

Kokoontumisrajoitukset perustuvat epidemiologiseen tilannearvioon, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon suositeltavista toimista epidemian eri vaiheissa, valtioneuvoston hybridistrategian toteutussuunnitelmaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön tämän mukaisesti antamaan ohjaukseen. Niiden mukaan rajoitustoimien on oltava ennakoivia ja riittävän laaja-alaisia, alueellisissa rajoituksissa on huomioitava valtakunnallinen ja ympäröivien alueiden tautitilanne ja suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten.

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän 18.1. käsittelemän tilannekuvan perusteella Lahden ja Hollolan kaupunkien alueet ovat leviämisvaiheessa ja muuten Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Koska ympäröivistä alueista osa on leviämisvaiheessa ja uusivirusmuunnos voi levitä ja heikentää tautitilannetta hyvinkin nopeasti, nykyisiä kokoontumisrajoituksia on välttämätöntä jatkaa. Jos tautitilanne muuttuu merkittävästi, aluehallintovirasto voi tehdä uusia päätöksiä kokoontumisrajoituksista.

Muita Etelä-Suomen sairaanhoitopiirejä koskevat päätökset kokoontumisrajoituksista tehdään ensi viikolla

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueita koskevat päätökset kokoontumisrajoituksista alustavan arvion mukaan keskiviikkona 27.1. Päätöksistä tiedotetaan heti kun ne on julkaistu.

Kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan. On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski