Ajankohtaista Korona Keski-Häme

Ravintolat avataan 1.6., ravintoloitsijalla vastuu asiakkaan turvallisuudesta

Kuvituskuva: Colourbox

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tartuntatautilaain väliaikaisesta muuttamisesta siten, että ravintoloiden toimintaa voidaan sen nojalla säädellä koronataudin kehittymisen puitteissa. Laki tulee voimaan 1.6. ja on voimassa 31.10.2020 asti. Alussa säädökset koskevat samanlaisina koko maata, mutta tautitilanteen mukaan niihin voi jatkossa tulla alueellisia muutoksia. Hallitus tarkastelee tilannetta kahden viikon välein.

Uusi asetus asettaa paljon vastuuta ovensa avaavalle ravintolalle. Asiakkaiden turvallisuus ja koronatartunnan välttäminen on sen mukaan ravintolan vastuulla.

Säädökset pähkinänkuoressa:

 1. Ravitsemisliikkeen on ilmoitettava asiakkailleen näkyvästi, ettei ravitsemisliikkeeseen saa tulla, jos asiakkaalla on koronavirustartuntaan sopivia oireita.
 2. Ravitsemisliikkeen on huolehdittava siitä, että sen:
  1.  asiakkaille on varattu näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin liikkeeseen saavuttaessa;
  2. käyttämät kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muut asiakkaiden kosketettaviksi tulevat pinnat ja irtaimet esineet pidetään puhtaina siten, etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen vaaraa;
  3. asiakkaat saavat näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista liikkeessä noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoist
 3. Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla, myös ulkoterasseilla, tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.
  1. Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä asiakkaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle. Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.
  2. Asiakas ei saa annostella ruokaa ja juomaa itse muualla kuin omassa pöydässään.
  3. Asiakkaita ja seurueita ei saa vastoin heidän tahtoaan sijoittaa niin lähelle toisia asiakkaita tai seurueita, että heidän välinen etäisyytensä aiheuttaa tartuntataudin leviämisen vaaraa.
 4. Ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa samanaikaisesti oleskella enintään puolet siitä suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä, joka on mainittu tilaa tai sen osaa koskevassa anniskeluluvassa tai, jos ravitsemisliikkeellä ei ole anniskelulupaa, rakennusten paloturvallisuudesta annettujen säännösten mukaisesti hyväksytyssä rakennussuunnitelmassa.
  1. Ulkoterasseja asiakasmäärän puolittaminen ei koske, mutta kaikki muut säädökset koskevat myös terasseja.
 5. Ravitsemisliikkeen saa avata ravitsemistoimintaan asiakkaille aikaisintaan kello 6 ja liike on suljettava ravitsemistoiminnan asiakkailta viimeistään kello 23. Alkoholilaissa tarkoitettu alkoholijuomien anniskelu saadaan ravitsemisliikkeessä aloittaa aikaisintaan kello 9 ja anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22.
 6. Ravintolassa on oltava suunnitelma, jossa on
  1. kuvaus niistä toimenpiteistä, millä ravintola huolehtii uusien säädösten ja velvollisuuksien noudattamisesta
  2. kuvaus liikkeen sisä- ja ulkotiloista, merkintä niiden suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä
  3. kuvaus niistä toimista ja henkilöstölle annetuista toimintaohjeista, joilla uudet järjestelyt ja niiden valvonta liikkeen sisä- ja ulkotiloissa toteutetaan;
  4. tieto henkilöstä, joka vastaa liikkeessä suunnitelman noudattamisesta.

Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä aluehallintovirastolle ja majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua valvontaa suorittavalle poliisille. 1. ja 2. kohtien osalta suunnitelman on oltava esillä ravintolassa asiakkaiden nähtävillä.

Vapaamatkustajille ei ministeri Kiurun mukaan ole varaa. Jokainen ravintola on vastuussa siitä, että heidän tiloissaan hygieniasääntöjä noudatetaan eikä asiakkailla ole vaaraa saada koronatartuntaa. Aluehallintovirasto valvoo säädösten noudattamista poliisin virka-apua tarvittaessa käyttäen ja ohjaa korjaamaan havaitsemansa epäkohdat ja puutteet. Mikäli ravintola rikkoo säädöksiä olennaisesti, aluehallintovirastolla on mahdollisuus sulkea ravintola välittömästi korkeintaan kuukauden ajaksi.

Pienpanimoiden ja ravintoloiden oikeutta alkoholituotteitten ulosmyyntiin hallitus käsittelee huomenna.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski