Ajankohtaista Korona Hauho Lammi Tuulos

Vanhemmat antoivat kasin etäopetukselle

Kuvituskuva: Colourbox

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan Seudun Vanhempainyhdistys ry toteuttivat huhtikuussa 2020 kyselyn, jolla selvitettiin huoltajien kokemuksia koronaviruksen vuoksi toteutetulla etäopetusjaksolla. Kysely lähetettiin oppilaiden huoltajille Wilman kautta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1629 huoltajaa, joista 69 prosenttia oli alakoululaisten ja 31 prosenttia yläkoululaisten huoltajia.

Vastaaminen tapahtui nimettömästi. Kyselyssä selvitettiin tehtävien määrään, ohjeistukseen, välineisiin ja opettajan oppilaalle antamaan tukeen, vanhempien lapsilleen antamaan tukeen, laitteisiin ja etäyhteyksiin sekä kodin ja koulun väliseen viestintään ja yhteistyöhön liittyviä asioita.

Kyselyn tuloksista ilmeni, että etäopiskelun aikana ohjeistus on ollut riittävän selkeää ja oppilailla on tarvittaessa ollut mahdollisuus kysyä lisäohjeita opettajalta etävälineen avulla. Vain 16 % huoltajista koki vanhemmilta vaadittavan tuen etäopiskelun aikana kohtuuttoman suureksi.

Huoltajista 86 prosenttia oli kyselyn mukaan tyytyväinen Wilman kautta tapahtuvaan kodin ja koulun väliseen viestintään etäopetuksen aikana. Koulun yhteydenpidon koettiin olleen riittävää. Etäopetuksen kouluarvosanaksi huoltajat antoivat 8,11 asteikolla 4–10.

Kysely etäopetuksen sujumisesta_Perusraportti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat