Kulttuuri Hämeenkoski

Ansiokas paikallishistoria tiukalla aikataululla

Hämeenkosken historia. Kuva: Jouni Lehtonen

Itsenäisen Hämeenkosken kunnan viimeiset vuosikymmenet on koottu tiiviiksi teokseksi.

Hämeenkoskella on tehty kulttuuriteko, joka tuli ajankohtaiseksi vuoden 2016 alusta toteutetun kuntaliitoksen myötä. Viime vuoden lopulla ilmestyi Hämeenkosken viime sotien jälkeisestä ajasta kertova historiateos Hämeenkosken historia 1945–2015. Teoksen on kirjoittanut hämeenlinnalainen historian tutkija ja filosofian tohtori Ilkka Teerijoki. Kirjan on kustantanut Hollolan kunta. Työtä on ohjannut kunnallisneuvos Hannu Heikkilän johtama historiatoimikunta.

Kirja kertoo 150-vuotiaan Hämeenkosken kunnan viimeisestä 7 vuosikymmenestä. Kirjan ilmestymistä vuoden 2020 lopulla kiritti Hämeenkoskella syntyneen Juho Kusti Paasikiven syntymän 150-vuotisjuhla. Kirjan tekemiselle varattu aikataulu on ollut todella tiukka. Aikataulussa pysyminen on vaatinut historiatoimikunnalta ja ennen kaikkea kirjoittajalta venymistä. Hämeenkoskelaiset saivat onnekseen palkattua rutinoituneen pitäjänhistorioiden tekijän. Hämeenkosken historia on Ilkka Teerijoen yhdeksäs historiankirja ja viides pitäjänhistoria.

Ilkka Teerijoki on kirjoittanut muun muassa Hämeenlinnan kaupungin historian sekä Hauhon historian kolmannen osan, joka käsittelee itsenäisen Hauhon kunnan 140-vuotista historiaa. Toukokuussa ilmestyy Teerijoen kirjoittama Karungin historia, jota hän kirjoitti yhtä aikaa Hämeenkosken historian kanssa.

Teerijoki valittiin tehtäväänsä tammikuussa 2019, joten tutkimus- ja kirjoitusaika on jäänyt noin puoleentoista vuoteen. Kun ottaa huomioon, että kirja käsittelee ajanjaksoa, josta on lähdemateriaalia vähintään runsaasti, voi vain onnitella tekijää, että hän on onnistunut suodattamaan siitä jäsennellysti olennaisen ytimen teokseensa. Kirjan koko on tietokirjaksi kompakti, 370 sivua.

Lähteinään kirjoittaja on käyttänyt kirjallisuuden lisäksi ensi sijassa Hämeenkosken kunnan toimielinten pöytäkirjoja ja kunnalliskertomuksia sekä seudulla ilmestyneitä sanomalehtiä kuten Keski-Hämettä. Materiaalin läpikäyminen on vaatinut harjaantuneita istumalihaksia. Tekijän apuna on ollut kuvatoimikunta, joka on saanut onnistunut kuvittamaan kattavan läpileikkauksen Hämeenkosken seitsemään viimeiseen vuosikymmeneen.

Hämeenkosken historia. Kuva: Jouni Lehtonen

Tietokirjan taitto on perinteinen. Kuvat ja kuvien tekstit sekä kartat rytmittävät ja täydentävät tekstiä sopivassa suhteessa.

Kirja on jaoteltu yhdeksään kokonaisuuteen. Ensimmäisessä Teerijoki tekee tarkkaa selkoa kunnan väestön ja asutuksen kehityksestä. Seuraavaksi vuorossa on kunnallishallinto sekä elinkeinot. Kunnallisiin palveluihin syvennytään koululaitosta, liikenneoloja ja sosiaali- ja terveyspalveluja käsittelevissä luvuissa. Sivuilla saa sijansa saa myös Hämeenkosken seurakuntaelämä sekä vapaa-ajan toiminnot. Lopuksi kirjoittaja tekee selkoa itsenäisen Hämeenkosken viimeisistä vuosista ja kehityksestä, joka johti vuoden 2016 kuntaliitokseen Hollolan kanssa.

Ilkka Teerijoen teksti on sujuvaa ja tiukasta aikataulusta huolimatta teksti on virheetöntä. Paikallishistoriateoksista on helppo tehdä puisevia ja tilastotietoa viliseviä opuksia. Hämeenkoskella on rohkeasti tehty tiivis yleisesitys, joka on lukukelpoinen kokonaisuus. Kirjassa on noin 150 valokuvaa, jotka rytmittävät tekstiä ja kuvatekstit tuovat oman lisänsä kirjan sisältöön. Vaikka kirjassa on tiivis esitysmuoto ja usein paikallishistorioissa edetään tekstin ehdoilla, niin kirjan ulkoasusta ja taitosta vastannut Iiris Kallunki on voinut käyttää paikoin reilusti kuvapintaa. Kirjan yleisilme on miellyttävä ja rauhallinen.

Hämeenkoskelaisten kirjaurakka on ollut hyvissä käsissä, onhan samainen tekstisisällöstä ja ulkoasusta vastannut kaksikko aiemmin tehnyt vuonna 2018 valtakunnallisena Vuoden kotiseututeoksena palkitun kirjan Hämeenlinna vallankumouksen vuosina 1917–1918.

Hämeenkosken historia 1945–2015
Kirjoittaja Ilkka Teerijoki
Ulkoasu ja taitto Iiris Kallunki
Kustantaja Hollolan kunta 2020
370 sivua

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat