Kulttuuri Lammi

Vastaamalla kyselyyn on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden seurakuntataloon

Konsultti Sami Niku-Paavo esittelemässä seurakuntakyselyä. Kuva: Maria Ilonen

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2017 hyväksymän kiinteistöstrategian keskeisenä päätöksenä oli Lammin seurakuntatalon uudisrakentaminen sekä Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon toimintojen yhdistämisen mahdollisuus ja ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen.

Jatkotyössä päädyttiin Lammin osalta uudisrakennuksen toteuttamiseen nykyisen seurakuntatalon viereen, niin sanotun vanhan pappilan paikalle, joka puretaan. Nyt lammilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden seurakuntataloon vastaamalla kyselyyn, jonka pohjalta tulevan rakennuksen tilasuunnittelua aletaan tehdä. Kyselyssä pyydetään mielipiteitä nykyisistä tiloista sekä toiveita uusien tilojen suhteen.

Kysely on avoin kaikille ja siihen voivat vastata kaikki riippumatta siitä, kuuluvatko he kirkkoon vai eivät. Seurakuntatalossa järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin kyselyn sisältöä. Kuluvan kevään aikana ohjausryhmä tekee vastauksista yhteenvedon ja toimittaa nuotit tilaohjelmaan. Uuden seurakuntatalon suunnittelun on tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa.

Parhaiten seurakuntalaisia palveleva rakennus

Kyselystä halutaan saada tietoa, jonka perusteella seurakuntatalosta voitaisiin tehdä parhaiten seuraluntalaisia palveleva. Kyselyssä ollaan kiinnostuneita muun muassa siitä, millaisina kellonaikana seurakuntataloa käytetään.

– Tämä liittyy siihen, että tilat voisivat soveltua useampaan käyttötarkoitukseen. Pyritään, että tiloja käytettäisiin mahdollisimman paljon, sanoi tilaisuuden vetänyt konsultti Sami Niku-Paavo.

Kyselyssä on mahdollista antaa hyvinkin tarkkoja vastauksia liittyen eri tiloihin, niiden hyviin puoliin ja puutteisiin ja siihen, mitä vastaavilta tiloilta toivotaan tulevaisuudessa. Kysymykset liittyvät muun muassa tilojen sijaintiin, aputiloihin ja niiden sijaintiin, materiaalitoimitusten kannalta tärkeisiin tiloihin ja tilojen varusteluun. Keittiötilojen suhteen ollaan kiinnostuneita, mitä keittiössä tehdään ja millainen keittiö sen perusteella tarvitaan. Kyselyssä toivotaan myös tilojen sanallista arviointia. Seurakunnan sivuilta löytyy tilaluettelo pohjapiirustuksineen arvioitavista tiloista.

Arviointi oman roolin pohjalta

Kyselyssä vastaajaa pyydetään kertomaan, mitä seurakuntatalon käyttäjäryhmää hän edustaa. Jos vastaaja toimii kahdessa roolissa, esimerkiksi on sekä luottamushenkilö että vapaaehtoistyöntekijä, hän voi vastata kyselyyn useamman kerran pohtien erikseen eri kerroilla tiloja eri roolien kannalta.

– Vastaajan ikää kysytään siksi, että nähtäisiin, onko vastauksia kaikilta ikäryhmiltä, Sami Niku-Paavo tähdensi.

Niku-Paavo ja ohjausryhmän puheenjohtaja Ville Vihriälä painottivat, että kyselyyn kannattaa vastata, sillä seurakuntalaiset itse tietävät parhaiten asiat ja alueen mahdollisuudet. Tilaisuudessa otettiinkin esille, olisiko esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa mahdollista siirtää tulevaisuudessa vuokrattavista Keitaan tiloista uuden seurakuntatalon tiloihin.

Kyselyn hieman laajennettuun versioon on pyydetty myös seurakunnan työntekijöitä vastaamaan.

Rakennukset kestämään seuraavat 50 vuotta

Tässä vaiheessa ei vielä suunnitella esimerkiksi rakennusten värivalintoja. Esteettiset seikat katsotaan tulevaisuudessa yhdessä arkkitehdin kanssa. Arkkitehti arveltiin valittavan arkkitehtikilpailun kautta aikanaan.

Kevään aikana kootaan kyselyn tulokset sekä laaditaan kustannusarvio, jonka jälkeen hankkeelle lähdetään hakemaan rahoitusta. Suunnittelu aloitettaneen ensi vuoden alussa. Sami Niku-Paavo ja Ville Vihriälä muistuttivat, että rakennusta kannattaa ajatella mahdollisimman pitkällä tähtäimellä ja tiloja mahdollisimman helposti muunneltaviksi, sillä rakennukset suunnitellaan kestävän viitisenkymmentä vuotta eteenpäin. Rakentamisen alettua, nykyinen seurakuntatalo toimii väistötilana uuden valmistumiseen saakka.

Kysely tulevaisuuden seurakuntatalosta löytyy Hämeenlinnan seurakuntien verkkosivuilta. Kyselyssä on huomattava valita, minkä rakennuksen osalta haluaa vastata, sillä samassa kyselyssä kerätään tietoa niin Lammin kuin Hämeenlinnankin rakennusten osalta.

Kyselyyn on mahdollista vastata myös paperiversiona. Paperilomakkeen voi täyttää kirkkoherranvirastossa tai noutaa sen sieltä ja palauttaa myöhemmin postitse. Sähköistä vastaamista kuitenkin toivotaan, jos se vain on mahdollista. Kysely on avoinna 4.3. asti.

Muistoja Lammin kirkosta

Lammin seurakunnassa kerätään myös lammilaisten muistoja ja valokuvia Lammin kirkosta. Lammin kirkon sisäosien 100-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina 31.5. Lammin kirkossa, ja muistoja tullaan hyödyntämään osana juhlaa.

Lammin nykyinen kirkko on todennäköisesti rakennettu 1400- 1500 –lukujen taitteessa ja se on omistettu Aleksandrian Pyhälle Katariinalle. Vuoteen 1918 saakka kirkon sisäosat olivat puisia. Tämä puusisusteinen kirkko paloi pahoin Suomen sisällisodan aikana 29.4.1918. Palon jälkeen kirkosta oli jäljellä vain harmaakiviseinät. Palon jälkeinen kirkon korjaus valmistui juhannukseksi 1920, ja tänä vuonna siitä tulee kuluneeksi 100 vuotta.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski