Uutisaiheet Keski-Häme

Kunnallinen jätehuolto käynnistyy toukokuussa

Esa Kauppi ei usko monikansallisen yrityksen tuottavan pienempää hiilijalanjälkeä kuin paikallisen pienyrittäjän. Kuva: Merja Hirvisaari

Hämeenlinnassa on siirrytty porrastetusti kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Käytännössä jätehuollosta vastaa Kiertokapula Oy, jolle siirtyy seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset sekä niihin liittyvä asiakaspalvelu ja laskutus. Muutos koskee sekä vakituisia että vapaa-ajan kiinteistöjä.

Kunnalliseen jätekuljetukseen siirryttiin lokakuun alussa Hämeenlinnan läntisessä kantakaupungissa, Rengossa ja Kalvolassa. Eteläinen ja itäinen alue, johon Hauho, Lammi ja Tuulos kuuluvat, liitetään Kiertokapulan palveluiden piiriin 1. toukokuuta 2019. Tähän mennessä nykyiset kiinteistöjen ja jätekuljetusyhtiöiden väliset sopimukset raukeavat.

Jätelautakunta Kolmenkierto teki päätöksen kunnan järjestämästä jätteenhuollosta jo vuonna 2013. Päätöksen voimaan astumista viivästyttivät siitä tehtyjen valitusten käsittely hallinto- ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Jätelautakunta Kolmenkierto on 12 kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen, jonka toiminta-aluetta ovat Hämeenlinnan lisäksi Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Kaikki kunnat ovat myös Kiertokapula Oy:n osakaskuntia.

Espanjalaisverta hämäläiseen jätteenkuljetukseen

Hämeenlinna jaettiin useampaan alueeseen, joiden jätekuljetuksesta Kiertokapula järjesti kilpailutuksen keväällä 2018. Kantakaupungin alueen jätekuljetuksiin valittiin Remeo Oy, pitäjien jätteenkuljetuksen hoitaa Urbaser Oy. Kilpailutuksen voitti virallisesti Reno Norden Oy, jonka norjalainen emoyhtiö hakeutui konkurssiin syksyllä 2017, ja se myytiin espanjalaiselle Urbaser Oy:lle seuraavana keväänä. Yrityskaupan myötä koko Reno Nordenin Suomen toiminta siirtyi Urbaserin haltuun.

Urbaser S.A. on kansainvälinen ympäristöhuoltoalan yritys, joka toimii 22 maassa ja sillä on yli 50 miljoonaa asiakasta. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 40 000 henkilöä yli 160 tytäryrityksessä ympäri maailmaa. Yrityksellä ei ole aiemmin ollut toimintaa Pohjoismaissa.

– Kun kunnan jätehuolto on keskitetty yhdelle toimijalle, pystytään jätekuljetukset suunnittelemaan logistisesti järkeviksi, jolloin esimerkiksi ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi. Yksi toimija takaa myös sen, että jokaisella kuntalaisella on samat palvelut, edut ja hinnat, päätöstä perustellaan Kiertokapulan tiedotteessa.

Pienet jäivät jalkoihin

– Meillä ei valitettavasti ollut resursseja tarjota palvelua kaikille vaadituille alueille, koska tarjolla olleet toiminta-alueet olivat kilpailutuksessa suurempia kuin mitä alun perin luvattiin, Lammin Jätehuolto Ay:n yrittäjä Esa Kauppi harmittelee.

– Kilpailutus tuntuu epäreilulta, koska tähän asti jätekuljetus on hoidettu normaalina yritystoimintana, ja sopimukset on tehty suoraan asiakkaiden kanssa. Asiakkailta on tullutkin paljon palautetta ja ihmettelyä, miksi toimivasta nykysysteemistä luovutaan. Nyt asiakkailta viedään vapaus päätöksentekoon palveluntarjoajan suhteen, ja asiakaspalveluun tulee yksi porras lisää.

Kaupin mukaan paikallisuudelle ei laskettu kilpailutuksessa arvoa.

– Ehdotin, että jo valmiiksi kilpailutusalueella sijaitsevat toimijat olisivat saaneet laatupisteitä, mutta ehdotusta ei huomioitu. Valinnan perusteluissa vedottiin pienempään hiilijalanjälkeen, mutta miten se voisi olla kansainvälisellä yrityksellä pienempi kuin lähitoimijalla, joka tuntee alueen jo valmiiksi? Mielestäni kilpailutus oli puhtaasti hintakysymys.

Kiertokapulan palvelupäällikkö Liisa Sivusaari kertoo, että kilpailutuksen kriteerit sovittiin yhdessä mukana olevien kuntien kanssa ja ne noudattavat EU:n direktiiveihin nojaavaa hankintalakia, jossa paikallisuutta tai edes kotimaisuutta ei voida pitää valintaperusteena.

Lammin Jätehuollossa tuleva muutos koskee käytännössä yli puolta nykyisestä liiketoiminnasta.

– Kyllähän tilanne surettaa. Isäni perusti yrityksen vuonna 1971 ja edelleen reitillämme on asiakkaita siltä ajalta. Nyt joudumme supistamaan toimintaa rajusti ja irtisanomaan henkilökuntaa.

Kauppi on harkinnut erilaisia tapoja laajentaa liiketoimintaa uusille alueille.

– Kilpailutuksen ulkopuolelle jäävät yritykset sekä hyötyjätteet, muun muassa keräyspaperi ja kartonki, joiden keräystä on tarkoitus meidän toimesta jatkaa edelleen. Myös muovijätteen keräystä taloyhtiöiltä harkitaan, sehän pienentäisi heidän kuivajätteensä määrää ja tulisi jopa edullisemmaksi. Näitä vaihtoehtoja pitää vielä laskeskella ja pohtia talven yli.

Jos kirje jää tulematta, ilmoittaudu itse

Kunnallinen jätehuolto on käynnistynyt kangerrellen muun muassa Hattulassa, jossa roskikset olivat lokakuussa täynnä monilla alueilla, ja osa asukkaista epätietoisia niiden tyhjennyksestä.

– Hattulan tilanne tuli yllätyksenä, Sivusaari myöntää.

– Ilman muuta jätehuolto on sellainen yhteiskunnan palvelu, jonka tulisi toimia sujuvasti ilman keskeytyksiä. Suurin syy tilanteeseen oli se, että kaikkia yhteystietoja ei ollut rekisterissämme.

Kiertokapulan asiakaspalvelu ruuhkautui lokakuussa viikoiksi. Ensi keväälle Sivusaari lupaa lisää henkilöstöresursseja.
– Jo viime keväänä asiakaspalvelussamme aloitti viisi uutta työntekijää, ja ensi vuonna tulemme palkkaamaan pari henkilöä lisää.

Hauho–Lammi–Tuulos-alueella muutos koskee noin 8000 uutta taloutta. Mitä Kiertokapula aikoo tehdä, jotta lokakuinen ”jätekaaos” vältetään toukokuun siirtymässä?

– Ensisijaisesti pyrimme saamaan asiakasrekisterit ajan tasalle ja tavoittamaan asiakkaat kirjeitse. Jätehuoltoviranomaisen kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä. Jätehuoltorekisterin tiedot verrataan kiinteistötietoihin, ja kaikki kiinteistöt pyritään saamaan yhteen rekisteriin, jonka jälkeen asiakkaille lähetetään kiinteistökohtaisesti postia helmikuun aikana.

Sivusaari kehottaa ilmoittautumaan suoraan Kiertokapulan asiakaspalveluun, mikäli osoitteellinen kirje jää jostain syystä tulematta, tai esimerkiksi vapaa-ajan asunnossa ei ole jätesopimusta tehtynä.

– Paras tapa varmistaa jätekuljetusten katkeamattomuus on ilmoittautua meille ajoissa ennen toukokuuta.

 

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat