Uutisaiheet Lammi

Leväsiepparin levänkasvatuskokeet jatkuvat

Lammin jäteveden puhdistamo. Kuva: Merja Hirvisaari

Kaksivuotisen tutkimushankkeen levänkasvatuskokeet jatkuvat. Tampereella kasvatetaan levää ihmisen virtsassa, Lammilla puhdistamon jätevedessä, Hämeenlinnassa jätteidenkäsittelyalueen suotovedessä ja Helsingissä biokaasulaitoksen rejektivedessä.

Tänä kesänä selviää myös se, miten levämassa toimii lannoitteena.

Helsingin yliopiston ja sen kumppaneiden Leväsieppari-hankkeessa tutkitaan jätevesien sisältämien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormituksen vähentäminen ja levien sitomien ravinteiden hyötykäyttö.

Viime vuonna aloitettuja levänkasvatuskokeita jatketaan tänä vuonna kaikissa koepisteissä. Lammin biologisella asemalla levää on kasvatettu Lammin jätevesiaseman puhdistetussa jätevedessä.

Tutkimuksen kohteena on ollut se, miten levien kasvua tehostetaan ravinnesuhteita säätämällä. Tutkimuksen avulla selvitetään, voitaisiinko vesistökuormitusta vähentää keräämällä levät ja niiden ravinteet hyötykäyttöön. Tutkimuksessa käytetään HS-Veden Lammin jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaan vettä.

Kaikissa edellä mainituissa levänkasvatuskokeissa viime ja tänä vuonna kasvatettu leväbiomassa kerätään talteen. HAMKissa tutkitaan, miten tämä kerätty leväbiomassa soveltuu lannoitteeksi. Ensin selvitetään, onko levässä mahdollisesti itämistä, juurtumista tai kasvua estäviä tekijöitä. Varsinaiset kasvihuonekokeet, joissa levälannoitetta annostellaan kahdelle eri kasvilajille (golfviheriön heinäseokselle ja kasvihuonekurkulle), alkavat tämän jälkeen Lepaalla syyskuussa.

Leväsieppari-tutkimusprojektissa etsitään käytännön ratkaisuja siihen, miten erilaisten jätevesien ravinteiden poistoa voitaisiin tehostaa levien avulla ja miten leviin sidotut ravinteet saataisiin hyödynnettyä. Lisäksi hankkeessa selvitetään, missä määrin leväbiomassaan perustuvia kierrätysravinteita voitaisiin käyttää tuotannossa, mikä on biomassojen taloudellinen arvo ja mitä säästöjä levien hyödyntäminen toisi. Lopuksi arvioidaan se, kuinka paljon leväkasvatuksella voitaisiin vähentää vesistökuormitusta Suomessa.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 347 200
eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa Sipilän hallituksen kärkihanketta Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski