Uutisaiheet Teemat

Paikallista rintasyöpää sairastavan polku valmistui Kanta-Hämeen keskussairaalassa

Rintasyöpäpotilaan polku Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa rakennetaan palvelupolkuja, joita pitkin on tarkoitus helpottaa potilaan kulkemista omalla hoitopolullaan kotoa kotiin. Ensimmäisenä valmistui ristasyöpäpotilana polku.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on työstetty kuntien perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa palveluketjua, joka kuvaa asiakkaan näkökulmasta hoidon etenemistä kotoa kotiin. Ensimmäisenä kuvaus on tehty paikallista rintasyöpää sairastavan hoidon kokonaisuudesta. Kuvaus hahmottuu sairastuneelle ja hänen läheiselleen yhtenäisenä polkuna. Kussakin polun kohdassa on kerrottu, miten hoito etenee rintasyöpään sairastuneen saamana palveluna, miten kannattaa valmistautua ja mistä saa tarvittaessa lisää tietoa. Polkuihin on koottu tietoa eri palvelukanavista, jolloin asiakkaan asiointi helpottuu. Kuvausten avulla on vastattu asiakkaiden tarpeeseen saada tietoa hoidon kokonaisuudesta.

– Asiakkaita haastattelemalla saatiin tietoa siitä, mitkä kohdat tai asiat polussa ovat asiakkaan näkökulmasta kriittisen tärkeitä, kertoo keskussairaalan asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen.

– Myös ammattilaisten kokemus ja tieto prosessien sujuvuudesta on tärkeä osa palveluketjukuvausta, lisää palvelusuunnittelija Maija Hansen.

Palveluketjukuvausten avulla myös ammattilaisten tieto toistensa työstä lisääntyy ja hoitokokonaisuuden hahmottaminen helpottuu.

Kotoa–kotiin-periaate

Hoidon kokonaisuus on kuvattu asiakkaan kulkeman hoitopolun mukaisesti eri organisaatioiden palveluissa kotoa kotiin-periaatteella. Palvelukohdat on selkeytetty omiksi kohdikseen niitä kuvastavien ikonien alle, joista avautuu tarkempi palvelukuvaus ja linkkejä luotettavan lisätiedon lähteille.

Polkukuvaus on kaksitasoinen. Kaikille polusta näkyy asiakkaan palveluiden kokonaisuus. Lisäksi alueen sote-ammattilaisille avautuu kussakin kohdassa palvelua antavan ammattilaisen työosuus tiivistetysti.

Polkuun on sairaanhoitopiirin verkkosivuilla  lisätty Lisätietoa-valikko, josta on löydettävissä polun useaan kohtaan liittyvät palvelut, vinkit ja ohjeet.

Myös muita palvelupolkuja tulossa

Erilaisia palvelupolkuja lähdettiin sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan tekemään, jotta pystytään tuottamaan kantahämäläisille ihmisille parempaa palvelua sekä luomaan pohjaa oikea-aikaisten palveluiden kehittämiselle. Tämä on nähty alueella tärkeänä asiakasnäkökulmaa korostavana yhteistyömuotona. Palvelupolkujen kuvaus on Kanta-Hämeen keskussairaalassa nostettu yhdeksi tärkeimmäksi strategiseksi tavoitteeksi. Tarkoituksena onkin kuvata lähivuosien aikana kymmeniä polkuja, joista työstettävänä on jo tekonivelleikkaukseen tulevan, kaihileikkaukseen tulevan ja lasta odottavan polku. Näiden polkujen on tarkoituksena olla valmiina vielä tämän vuoden aikana.

Polut ovat osoitteessa: https://palvelupolku.khshp.fi

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat