Uutisaiheet Hämeenkoski Hauho Lammi Tuulos

Suhdanneodotukset hiipuivat Hämeessä

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet selvästi viime syksystä. Kuva: Pk-yritysbarometri

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet selvästi viime syksystä, kertoo tuore Pk-yritysbarometri.

Kansantalouden kasvun hidastuessa suhdannenäkymien saldoluku lähes puolittui. Kanta-Hämeen pk-yrityksistä 24 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aika-na ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.

– Suhdannenäkymien muutokseen maassamme vaikuttaa ennen kaikkea viennin hiipuminen. Lisäksi rakennusinvestointien määrän oletetaan edelleen vähenevän, Juha Haukka Hämeen Yrittäjistä avaa tulosta.

Liikevaihdon kasvu hiipuu, samoin investoinnit

Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat selvästi syksyn barometrissa ja sai Kanta-Hämeessä arvon 16.

–  Tämä on selvästi alle hyvän talouskehityksen pitkäaikaisen keskiarvon, Juha Haukka toteaa.

Myös kannattavuusodotukset pk-yrityksissä ovat heikentyneet, ja arviot pk-yritysten investointien lähiajan kehityksestä laskivat negatiivisiksi.

–   Muutos syksystä on selvä. Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä, mutta aiempaa hitaammin

– Vaikka talouskasvun hidastuminen heikentää odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä, on barometrin tulos henkilökunnan määrän kehityksestä positiivisempi kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä, Haukka muistuttaa.

Työllistämisodotusten saldoluku on laskenut yhteen, joka on selvästi alle normaalin pitkän aikavälin tason.

Työvoiman heikko saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat törmänneet vaikeuksiin saada työvoimaa.

Kasvuhakuisten yritysten määrän kehitys pettymys

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä on laskenut.

– Kasvavat yritykset pystyvät luomaan enemmän työpaikkoja, ja Suomi tarvitsee lisää työnantajayrityksiä, Haukka sanoo.

Yli puolet pk-yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin kasvua.

Tiedot käyvät ilmi 12.2.2019 julkistetusta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi 4 600 pk-yritystä.

Päijät-Hämeessä yritysten omistajanvaihdokset jatkuvat

Myös Päijät-Hämeessä toistuu valtakunnallinen trendi pienten ja keskisuurteen yritysten suhdanneodotuksissa. Puolen vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna odotukset ovat heikentyneet huomattavasti. Nyt Päijät-Hämeen pk-yrityksistä vain 24 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Syyskuussa vastaavat luvut olivat 31/12.

Kasvuhakuisten yritysten määrä on Päijät-Hämeessä kehittynyt edellisestä syksyn kyselystä 6 prosenttiyksikköä. Joko voimakkaasti tai ylipäänsä kasvuun pyrkiviä yrityksiä oli Päijät-Hämeessä 45 prosenttia kyselyn vastaajista.

Myös yritysten omistajanvaihdokset jatkuvat Päijät-Hämeessä. Noin 24 prosenttia kyselyyn vastanneista suunnittelee yrityksen omistusvaihdosta lähimmän viiden vuoden aikana, mikä vastaa viime vuosien tasoa.

– Toimivan yrityksen ostaminen onkin varteenotettava vaihtoehto yrittäjäksi ryhtyvälle tai kasvua tavoittelevalle yritykselle, kertoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola Päijät-Hämeen yrittäjien barometrikatsauksessa.

 

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski