Teemat Keski-Häme

Ely-keskus kutsuu toimijoita kunnostamaan arvokkaita luontokohteita

Hämeenkylmänkukan ja kangasvuokon risteytys kuuluu keskihämäläisen luonnon aarteisiin. Marja-Liisa-Heinonen

Hämeen ely-keskus etsii tuoreessa tiedotteessaan toimijoita kunnostamaan Hämeen arvokkaita luontokohteita. Yhteistyökumppaneita etsitään perinnebiotooppien, lintuvesien ja metsäisten elinympäristöjen kunnostuksiin. Ely-keskuksen tiedotteen mukaan Kunnostus- ja hoitotöitä tultaneen hankkimaan sekä kilpailutuksen kautta että ilman kilpailutusta.

— Ely-keskuksella on siis hyvä olla tietoa yrityksistä ja vaikkapa kyläyhdistyksistä, joilla on valmiutta tällaisten palvelujen tarjoamiseen joko yksittäisellä lähikohteella tai laajemmalla alueella, tiedotteessa sanotaan.

– Kunnostamme kohteita, joilla on merkittäviä perinnebiotooppiarvoja, tai joilla arvot ovat vielä helposti palautettavissa. Arvot voivat olla lajistossa tai merkittävissä perinnebiotooppi-luontotyypeissä. Kunnostus tehdään aina maanomistajan luvallakertoo Hämeen ely-keskuksen suunnittelija Anni-Elina Aittamäki. 


Perinnebiotoopeille etsitään niittäjiä ja laiduntajia. Kuva Anna-Liisa Aittamäki, ely-keskus

Helmi-ohjelmassa ely-keskuksen on tarkoitus hankkia ostopalveluna hoidotta olevien perinnebiotooppikohteiden hoidon aloittamiseen kytkeytyviä toimenpiteitä, kuten kunnostusraivauksia ja laidunten aitaamisia. 

– Ensisijaisesti pyrimme varmistamaan perinnebiotooppien ylläpidon laatimalla maatalouden ympäristösopimuksen alueen hoidosta. Tällöin maanomistaja tai alueen vuokralainen vastaa alueen asianmukaisesta hoidosta korvausta vastaan, Aittamäki sanoo. 

Metsäisten alueiden osalta ensisijaisia ovat ne elinympäristöt, joiden luonnonarvot ovat heikentyneet esimerkiksi kuusettumisen seurauksena tai ihmisen toiminnan takia. Tällaisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi kuusettuneet lehdot ja pienialaiset luonnonsuojelulain luontotyyppikohteet sekä paahdeympäristöt. Myös joidenkin erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat, kuten hämeenkylmänkukan kasvupaikat ja valkoselkätikkametsät, ovat kunnostuksen tarpeessa  

Kanta-Hämeen maakuntakasvi hämeenkylmänkukka vaatii paahteisia ja avoimia alueita, joiden hoito on tärkeää kasvin säilymisen kannalta, kertoo suunnittelija Mika Kalliovirta Hämeen ELY-keskuksesta.  

Hämeenkylmänkukka on Kanta-Hämeen maakuntakasvi. Kuvituskuva: Wikipedia

Hämeen ely-keskus etsii toimijoita 

  • Toteuttamaan perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivausta, aitojen pystyttämistä, niittoa tai laidunnusta. Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin.  
  • Vuokraamaan ja ylläpitämään arvokkaita perinnebiotooppeja laiduntamalla ympäristösopimuksen mukaisin ehdoin. 
  • Kunnostamaan metsäisiä kohteita. Metsäisillä kohteilla tehdään hoitotoimina kuusivaltaisen puuston harvennuksia sekä taimikoiden raivauksia.  
  • Kunnostamaan lintuvesiä. Lintuvesien hoitotoimia ovat mm. rantaniittyjen niitto, ruoppaus ja juurakon äestys 

Kunnostuskohteista otetaan vastaan vinkkejä 

Hämeen ely-keskus ottaa myös vastaan ilmoituksia mahdollisista arvokkaista perinnebiotooppikohteista, joissa voisi tehdä kunnostustoimenpiteitä, kuten raivauksia, niittoa tai laidunnusta. Vaikka kaikille kohteille ei voida järjestää kunnostusta ja niitä joudutaan asettamaan tärkeysjärjestykseen luontoarvojen perusteella, varmasti on edelleen arvokkaitakin kohteita, jotka eivät ole ely-keskuksen tiedossa. Kohteen voi ilmoittaa, vaikka ei olisikaan sen omistaja. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä ilman maanomistajan suostumusta. 

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski