Teemat Hämeenkoski

Hollolan tilinpäätös 8,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Kuvituskuva: Colourbox

Hollolan kunnanhallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä kokouksessaan 29.3.2021.

Hollolan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on 8,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio hyväksyttiin joulukuussa 2019 1,1 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Tilinpäätös oli uimahallin peruskorjaukseen /uudisrakentamiseen tehty 6 miljoonan euron varaus huomioon ottaen 15 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Hollolan kunnan tiedotteessa kerrotaan, että hieman yli puolet hyvästä tuloksesta selittyy valtion myöntämillä koronatuilla.

Verorahoitus kasvoi koronatukien ja verotulojen kasvun ansiosta

Verotulot kasvoivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa eli 6,1 prosenttia. Kunnallisveroja kertyi noin 5,7 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.  Vahvaan verokertymään vuonna 2020 vaikutti kaksi poikkeustekijää:  kuntien koronatukena päätetty yhteisöveron jako-osuuskorotus sekä vuositulorajaan perustuvan verokorttiuudistuksen käyttöönotto vuonna 2019.

Valtionosuudet kasvoivat vuonna 2020 noin 10,5 miljoonaa euroa eli noin 27,8 prosenttia. Suurin osa kasvusta aiheutuu valtion koronatukipaketista. Peruspalvelujen valtionosuuksien kautta koronatukea kertyi 6,3 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten kompensaatioiden kautta noin 0,5 miljoonaa euroa, yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot olivat 27,9 miljoonaa euroa. Ne pienenivät 1,6 miljoonalla eurolla eli 5,3 prosentilla. Tätä selittää kunnan tiedotteen mukaan pandemiasta johtunut uimahallin toimintojen sulkeminen ja asiakasmäärien väheneminen varhaiskasvatuksessa ja joukkoliikenteessä.

Tulorahoitus (verotulot, valtionosuudet ja toimintatuotot yhteensä) vahvistui edellisvuodesta kuitenkin  14,5 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia.

Toimintakulut olivat 151,6 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoteen on 1,3 miljoonaa euroa (0,8 prosenttia). Poikkeuksellisen alhaista kehitystä selittää Hollolan tiedotteen mukaan sekä sotemenojen supistuminen palvelujen käytön vähentymisen vuoksi että oman toiminnan menojen supistuminen koronavuoden aikana. Vaikka summat ovat suuria, prosentuaalisesti erot ovat hyvin pieniä

Hollolan kunnan sote-menot olivat vuonna 2020 73 miljoonaa euroa. Luku on 1,2 prosentin verran edellisvuotta alhaisempi. (900 000 euroa) Konsernipalvelujen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintakulut alittuivat ennakoiduista, elinvoiman palvelualueen toimintakulut taas kasvoivat 1,7 prosentilla (400 000) edellisvuodesta. Pandemian vaikutukset näkyivät kunnan mukaan tulovajeena joukkoliikenteestä ja menoylityksinä työmarkkinatuen kuntaosuuksista ja siivouspalveluista. Palvelualueella menot alittuivat palvelualueella yhteensä 1,9 miljoonaa euroa suhteessa talousarvioon.

Kunnan vuosikate oli 23,7 miljoonaa euroa ja vahvistui edelliseen vuoteen nähden 16,1 miljoonaa euroa. Poistoja kirjattiin 9,5 miljoonaa euroa.

Asukasmäärä oli Hollolassa vuoden lopussa oli 23 262. Laskua edelliseen vuoteen on 148 henkilöä, lähes 50 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna.

Työttömyysaste Päijät-Hämeessä oli vuoden lopussa 16,6 prosenttia ja Hollolassa 12,3 prosenttia.

Hollolassa työttömyystilanne heikentyi koronan vaikutuksesta kaikilla osa-alueilla vuoden takaisesta. Työttömyysaste nousi vuoden aikana 7,9 prosentista 12,3 prosenttiin. Lomautettujen määrä nousi 52:sta 293:een.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat