Ajankohtaista Keski-Häme

Hämeen ELY-keskuksesta on haettavissa avustuksia marraskuun loppuun mennessä

• rakennusperinnön hoitoon• saariston ympäristönhoitoon• pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin• haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan• vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon• vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat