Ajankohtaista Keski-Häme

Kunnille sapiskaa lääkäripalveluiden järjestämisestä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarttuu kunnille lähetetyssä ohjauskirjeessä epäkohtiin kuntien järjestämissä lääkäripalveluissa. Aluehallintoviraston havaintojen mukaan sosiaalipalvelujen asiakkaat eivät saa kaikissa tilanteissa tarpeensa mukaisia lääkäripalveluja. Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuja sosiaalihuollon palveluja ovat esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Kunta voi tuottaa palvelut itse, ostaa palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta tai antaa palvelun käyttäjälle palvelusetelin. Riippumatta siitä, miten lääkäripalvelut järjestetään, ei kuntalaisen asema ja oikeus tarpeenmukaisiin palveluihin muutu. Kunta ei esimerkiksi voi rajata lääkäripalveluja pelkästään etäpalveluna saataviksi, vaan lääkäripalvelujen saatavuuden tulee aina perustua potilaan tarpeisiin. Lääkäri ei voi antaa hoitomääräyksiä etäpalvelun välityksellä tilanteissa, joissa potilaan hoito ja hoidon arviointi edellyttävät lääkäriltä potilaan fyysistä tutkimista.

Aluehallintovirasto muistuttaa lisäksi, että etäpalveluna annettavan lääkäripalvelun soveltuvuutta yksittäiselle asiakkaalle tulee tarkoin arvioida. Arviointivastuu etäpalvelun soveltuvuudesta on sekä palvelujen järjestäjällä että palvelujen tuottajalla. Etäpalveluun on oltava potilaan tai hänen laillisen edustajansa tietoinen suostumus.

Kunta ei myöskään voi rajata lääkäripalvelujen saatavuutta siten, että lääkärin palvelut olisivat käytettävissä vain esimerkiksi kolmen kuukauden välein, vaan lääkäripalvelujen saatavuuden tulee perustua asiakkaan tai potilaan tarpeisiin kaikissa tilanteissa.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski

MurmisP