Ajankohtaista Tuulos

Maakuntahallitus tiukensi Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa merkintää 

Paadenkolun kierrätys- ja kaatopaikan suunniteltu sijaintipaikka Tuuloksessa ja sen arvioidut vaikutusalueet. Kuva: ELY-keskus

Hämeen maakuntahallitus tiukensi kokouksessaan 8.4.2019 Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa maakuntakaavaehdotuksen merkintää saaduissa muistutuksissa esitetyn huolen perusteella. Hallitus hyväksyi muistutusten johdosta annettavat vastineet.

Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.1.-17.2.2019. Siitä jätettiin yhteensä 280 muistutusta. Niistä valtaosa kohdistui Tuuloksen yhdistettyyn kalliokiviaineksen otto- ja kiertotalousalueeseen. Alueella on voimassa olevat maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa. Alue sisältyy jo nykyiseen voimassa olevaan maakuntakaavaan. Nykyisen merkinnän mukaan alue on tarkoitettu sekä kallionlouhintaan että kiviaineksen ja pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen.

Vastineessaan maakuntahallitus linjaa, että alueen käyttö rajataan samaan käyttötarkoitukseen myös uudessa maakuntakaavassa. Lisäksi maakuntahallitus täsmensi merkintää vielä siten, että alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Maakuntahallitus halusi käsittelyssään korostaa kiertotalousalueen sijoittumisen luonnetta ja ihmisten huolen huomioon ottamista. Hallitus tiukensi merkinnän kuvauksessa ympäristönäkökulmaa siten, että kiertotalousalueen toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen vakituisen asutuksen lisäksi vapaa-ajan asutukset ja puhtaat vesistöt ja ettei kiertotalousalueen toiminnoilla saa heikentää alueen hyvää ympäristöä.

Kokouksessa myös linjattiin, että lupakäsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon, ettei alueen liikenne aiheuta lisääntyvää melua ja häiriötä. Maakuntallituksen hyväksymässä merkinnän kuvauksessa korostetaan myös, että ennen toiminnan laajentamista tulee alueelle pääsytien olla toiminnan edellyttämässä kunnossa.

Seuraava käsittely toukokuussa

Maakuntakaavaehdotus viimeistellään maakuntahallituksen linjausten ja vastineissa todetun mukaisesti ja tuodaan seuraavan kerran maakuntahallituksen käsittelyyn
13.5., jolloin on tarkoitus, että maakuntahallitus tekee esityksen maakuntavaltuustolle maakuntakaavan hyväksymisestä.

Maakuntakaavaehdotuksen kaavakartta, kaavaselostus liitteineen, merkinnät ja määräykset sekä taustaselvitykset ovat luettavissa Hämeen liiton verkkosivulla.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski

MurmisP