Ajankohtaista Keski-Häme

Maatalous paransi kannattavuuttaan vuonna 2017

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennen joulua julkaiseman kannattavuuskirjanpidon mukaan maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin koheni viime vuonna 0,38:aan vuoden 2016 noin 0,26:sta, joka oli 2000-luvun heikoin tulos. Vuoden yrittäjätulo kasvoi noin 16 000 euroon tilaa kohti. Kokonaispääoman tuottoprosentti oli silti edelleen negatiivinen, –2 prosenttia.

Vuonna 2017 maatalous- ja puutarhayritysten tuotot kasvoivat noin 3,2 prosenttia, 155 400 euroon. Tukien osuus tuotosta oli 33 prosenttia. Kokonaiskustannukset ovat puolestaan pienentyneet 1,2 prosenttia, 179 700 euroon. Yksittäisistä kustannuseristä eniten pieneni lannoitekustannus, 12 prosenttia. Selkeästi puolestaan kasvoivat polttoainekulut, 18 prosenttia.

– Kustannuserien muutokset eivät johdu vain hintamuutoksista – myös käyttömäärät ovat voineet muuttua, Luken kannattavuuskirjanpidon tutkimuspäällikkö, erikoistutkija Arto Latukka sanoo.

Tuottojen ja kokonaiskustannusten erotuksena saatava yrittäjänvoitto jäi edelleen negatiiviseksi, noin –24 500 euroon. Myyntituottojen ja/tai tukitulojen olisi pitänyt olla tämän verran korkeampia tai kustannusten alhaisempia, että olisi päästy nollatulokseen. Tällöin tuotot olisivat riittäneet kattamaan täysin tuotantokustannukset.

Yrittäjätulo kasvoi

– Kun tuotantokustannuksista jätetään pois yrittäjäperheen omasta työstä ja pääomasta aiheutuvat kustannukset, jäi yrittäjätuloa keskimäärin 16 000 euroa yritystä ja vuotta kohti. Yrittäjätulo kasvoi jopa 42 prosenttia vuoden 2016 pohjalukemista. Pienetkin muutokset tuotoissa ja kokonaiskustannuksissa heittelevät pientä yrittäjätuloa, Latukka toteaa.

Latukan mukaan 16 000 euron yrittäjätulo riittää antamaan yrittäjäperheen omalle pääomalle 1,3 prosentin koron ja työtunneille 6,2 euron korvauksen. Kannattavuuskerroin oli 0,39 eli korvaukset olivat 39 prosenttia tavoitteina olleista 3,44 prosentin korosta omalle pääomalle ja 15,7 euron korvauksesta työtunnille. Mikäli yrittäjä olisi teettänyt omat työnsä palkkatyönä, kustannus olisi sivukuluineen juuri tuo tavoitteeksi asetettu 15,7 euroa per tunti.

Lammas- ja vuohitiloilla sekä sekalaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla kannattavuuskerroin oli edelleen noin 0,1 ja kasvihuoneyrityksissä noin 0,95. Viljatiloilla kannattavuuskerroin nousi 0,23:een, avomaapuutarhatiloilla 0,65:een ja maitotiloilla 0,46:een. Muilla nautakarjatiloilla kannattavuus nousi 0,51:een ja sikatiloilla 0,77:ään. Siipikarjatiloilla kannattavuus heikkeni nyt voimakkaasti, mutta vuosivaihtelu voi johtua siipikarjatilamäärän pienuudesta otoksessa.

Maatalouden vakavaraisuus edelleen hyvä

Maa- ja puutarhataloudessa oman pääoman osuus yrityksen koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli keskimäärin 72,3 prosenttia. Viljatiloilla ja myös muilla kasvinviljelytiloilla sekä sekalaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla velanottoa on vältetty ja omavaraisuusaste oli noin 80 prosenttia. Kasvihuoneyrityksissä ja siipikarjatiloilla omavaraisuusaste oli 40–50 prosenttia ja maitotiloilla noin 64 prosenttia.

– Investointiavustukset sisällytetään omaan pääomaan ja ne ovat näin parantamassa omavaraisuusastetta, mutta myös lisäämässä poistokustannuksia. Näitä poistoja vastaava määrä investointiavustuksesta tuloutetaan vuosittain tuottona. Näin yrittäjätulo ei heikkene investointiavustuksista aiheutuvien poistojen vuoksi, Latukka jatkaa.

Tiedot perustuvat Luken vuosittain laskemiin kannattavuuskirjanpitotuloksiin. Tilivuoden 2017 tulokset laskettiin noin 770 kirjanpitotilan luvuista ja tulokset painotettiin kuvaamaan Suomen 35 400 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tilannetta. Tulokset julkaistiin 20.12.2018.

Keski-Hämeessä kaksi edellistä satokautta ovat olleet huonot, toissa vuonna oli märkää, viime vuonna kuivaa. MTK Hämeenkosken sihteeri Saara Kukkonen kertoili joulutulilla viljelijöiden tuntoja tämän vuoden tilanteesta.

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi, Säästö-Karit
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski