Ajankohtaista

Vanajavesikeskuksen avustukset haussa omaehtoiseen vesiensuojelutyöhön

Vanajavesikeskuksen toiminta-alue kartalla

Vanajavesikeskus on varautunut myöntämään vuonna 2019 maksimissaan 20 000 euroa avustuksia omaehtoiseen vesienhoitotyöhön. Avustuksia myönnetään Vanajavesikeskuksen toimialueella toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta.Keski-Hämeen ilmestymisalueelta Vanajavesikeskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat Hämeenkosken vesistöt ja Lammin puolelta Pääjärvi, Harasjärvi, Kuurikanjärvi, Tevänti ja Viipsjärvi. Kokonaisuudessaan näet toiminta-alueen Vanajavesikeskuksen verkkosivuilla olevasta kartasta. Sinne on linkki myös Keski-Hämeen verkkosivuilla.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Toisin sanoen yksityisiin mökkirantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja eroosiota. Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla myös vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiselle.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 prosenttia hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 prosenttia. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 prosenttia tukiosuuden ylittävästä avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan omarahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö (10 euroa tunnilta, konetyö 30 euroa tunnilta). Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen katsotaan eduksi.

Avustusten hakuaika alkoi 15.2.2019. Vanajavesisäätiölle osoitettujen vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.3.2019.

Avustuksen jaosta päättää Vanajavesisäätiön hallitus huhtikuun 2019 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille (mieluiten sähköpostitse).

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

• hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys);

• avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (liitteeksi mielellään kartta);

• kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan;

• toimenpiteen toteutuksen ajankohta;

• hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset;

• kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä haettava avustussumma;

• rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta ulkopuolista rahoitusta.

Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vanajavesisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu siihen, että hankkeesta tehdään tarvittaessa yhteistyössä lyhyt esittely Vanajavesikeskuksen verkkosivuille.

 

 

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi, Säästö-Karit
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski