Vaalit Hämeenkoski

Elinvoima ja perustarpeet myös tulevaisuudessa

KokoomusHameenkoski: Jouko Korkeamäki, Juuso Ojanperä, Kristiina Joensuu ja Mika Lampola ovat Kokoomuksen ehdokkaita Hämeenkoskelta. Kuva: Maria Ilonen

Kokoomuksella on Hämeenkoskelta ehdokkaana yksi konkari ja kolme uutta kasvoa

Kokoomuksella on kuntavaaleissa neljä ehdokasta Hämeenkoskelta. Mika Lampola on konkari, jolla on kokemusta valtuusto- ja hallitustyöskentelystä niin itsenäisen Hämeenkosken kunnan kuin Hollolankin ajalta. Tuoreita kasvoja Hollolan kuntavaalikentillä ovat Juuso Ojanperä, Kristiina Joensuu ja Jouko Korkeamäki. Heistä Joensuulla on aiempaa kokemusta kuntapolitiikasta Lahden valtuustosta.

Kaikilla neljällä ehdokkaalla on varsin yhteneväisiä näkemyksiä Hollolan kuntapolitiikasta ja millaisia asioita he siellä haluaisivat ajaa valituiksi mahdollisesti tullessaan. Hämeenkosken elinvoiman säilyttäminen ja lisääminen, johon liittyvät keskeisesti peruspalveluiden, kuten terveydenhuolto- ja kirjastopalveluiden sekä koulun olemassaolo pitäjässä, nähdään tärkeänä. Siihen liittyen ehdokkaiden mielestä Hollolaa tulisi ajatella kokonaisuutena myös reuna-alueet huomioiden sekä ottaa huomioon inhimillisyys ja järkiperäisyys päätöksenteossa.

Mika Lampola kaipaa inhimillisyyttä päätöksentekoon liittyen esimerkiksi koulukuljetuksiin ja koulujen määrään ja sijoitteluun.

– Salpakankaalta ei olla valmiita lopettamaan ainuttakaan koulua. Siellä pidetään kohtuuttomana, jos koulumatka pitenee muutaman kilometrin, täällä reuna-alueilla ehdotetaan kouluja lakkautettavaksi niin, että koulumatka olisi 50-60 kilometriä. Reuna-alueilta ei ole varaa lakkauttaa kouluja.

Koulun säilyminen nähdään elinehtona, että pitäjään muuttaisi uusia asukkaita. Väestön tällä hetkellä ikääntyessä tulisi säilyttää puitteet nuoremman väen muuttamiselle pitäjään.

– Kukaan ei muuta tänne, jos koulut viedään. Kun alueella on koulu, siellä on elinvoima. Myös kirjastopalvelut ovat tärkeät, Juuso Ojanperä sanoo.

Kaikki neljä haluaisivat valtuustossa tuoda esiin hämeenkoskelaisten näkökulman ja sen, että myös tulevaisuuden Hämeenkoskella olisi hyvä elää.

– Päämäärä ei tulisi olla vain kasvu, vaan asukkaista huolehtiminen. Pidän tärkeänä, että Hämeenkoskelle saataisiin esimerkiksi neuvola- ja laboratoriopalvelut, jotka aikanaan Hollolaan liityttäessä luvattiin säilyttää, sanoo Kristiina Joensuu palveluista, joita ei enää ole.

Ehdokkaat painottavat, että Hollolan kehittäminen tulisi tapahtua kokonaisvaltaisen ajattelun kautta ja myös tulevien sukupolvien hyvinvointia ja mahdollisuuksia on ajateltava.

Jouko Korkeamäki nostaa esiin pitäjän markkinoinnin potentiaalisena etätyöpaikkana.

– Koko Hollolan kunnan vetovoimaa on mietittävä. Kun nettiyhteydet toimivat, Hämeenkoskelta voi tehdä etätyötä ja käydä esimerkiksi kerran viikossa Helsingissä.

Myös tonttien hinnoitteluun toivotaan järkeistystä. Tällä hetkellä Hollola hinnoittelee tontit tasavertaisesti joka puolella kuntaa. Hämeenkosken ja muiden Hollolan reuna-alueiden tontit tulisi ehdokkaiden mielestä hinnoitella edullisemmiksi, jotta ne olisivat kilpailukykyisiä.

Mika Lampola on nähnyt päätöksenteon erilaisuuden itsenäisen kunnan aikana sekä nyt Hollolan valtuustossa. Kunnanvaltuustoon hän haluaisi tuoda enemmän perusteltua asioiden esiintuomista ja päätöksenteon kulttuurin uudistumista. Hän kritisoi myös kaiken infran myymistä ulkopuolisille. Tällöin viedään mahdollisuudet tulevaisuuden sukupolvilta. Palvelujen ulkoistaminen nähdään ehdokkaiden keskuudessa päätösvallan luovuttamisena ulkopuolisille. Näkemyksiin yhtyvät myös muut ehdokkaat. Kaikki neljä nostaisivat esiin myös Seuralan ja sen merkityksen Hämeenkoskelle. Sen toiminnan takaaminen nähdään välttämättömänä kylän elossapysymiselle ja kulttuuriperinnön säilyttämiselle.

Kokoomuksen ehdokkaat Hämeenkoskelta

Kristiina Joensuu

 • 72 vuotta
 • Lääketieteen tohtori, patologian erikoislääkäri, lääketieteellinen tutkimustyö rintasyövästä Helsingin yliopistossa
 • Perheyritys J&K Joensuu: lääketieteelliset palvelut, konsultointi, koulutus, taidegalleriat, julkaisutoiminta
 • Aiempi kokemus politiikasta: Lahden kaupunginvaltuutettu 2017-2019, Kokoomuksen jäsen yli 30 vuotta, Hämeen piirin eduskuntavaaliehdokkaana viime eduskuntavaaleissa
 • Tärkeää: Kunnan talouden hoitaminen niin, että kuntalaiset ymmärretään kokonaisuutena. Kuntapäättäjän ei tule olla tietyn asuinalueen tai tietyn ammattikunnan edunvalvoja tai ajaa tietyn ryhmän tai oman itsensä oikeuksia

Jouko Korkeamäki

 • 29 vuotta
 • Agrologi AMK
 • Työskentelee kansainvälisen viljakaupan parissa, päivätyön ohella maanviljelijä
 • Ei aiempaa kokemusta politiikasta
 • Tärkeää: Pitkän tähtäimen kehittämistoimien tekeminen ja koko yhteisön edun ajatteleminen

Mika Lampola

 • 50 vuotta
 • Sähkövoimainsinööri
 • Projektipäällikkö, toiminut myös yrittäjänä 20v.
 • Aiempi kokemus politiikasta: Kuusi kautta valtuustossa, neljä kautta hallituksessa, toiminut myös hallituksen puheenjohtajana 2:lla kaudella
 • Tärkeää: Kokonaisvaltainen elinvoiman kehittäminen, palveluiden säilyttäminen myös reuna-alueilla, inhimillinen näkökulma päätöksenteossa

Juuso Ojanperä

 • 21 vuotta
 • Historian ylioppilas, Tampereen yliopisto
 • Ei aiempaa kokemusta politiikasta, toiminut aiemmin nuorisovaltuustossa useamman vuoden, aktiivinen järjestötoimija
 • Tärkeää: Hämeenkoskelaisen näkökulman tuominen päätöksentekoon ja myös tulevien sukupolvien kannalta, paikallisuus ja tulevaisuus kärkiteemoina

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat