Uutisaiheet Hauho Tuulos

Veivin ja Lekan toiminnat päättyvät Hauholla

Hauholla on toiminut 4H-kierrätysasema Veivi jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Samoissa tiloissa on toiminut viimeisen kymmenen vuoden ajan myös Leka-työpaja nuorille. Työpajan vastuulle on kuulunut myös kierrätyspisteen valvominen. Molempien toiminta päättyy elokuun loppuun mennessä.

Kierrätyspisteen toiminnan ottaa vastuulleen omiin tiloihinsa Hämeen Mokia ry, ja jatkossa 4H-yhdistyksellä on kaksi kiinteää toimipistettä nuorten työpajatoiminnalle. Kantakaupungin Tikki-työpaja jatkaa Kaurialassa ja syyskuun alussa käynnistyy uusi Reki-työpaja Tuuloksessa, Pannujärventie 1:ssä.

Lopettamispäätösten taustalla on Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan Pirjo Seulamon mukaan ennen kaikkea se, että puuverstastoiminta ei palvele enää nuorten työllisyydenhoidossa.

– Romunkeräys toimi pitkään 4H-toiminnan rahoituslähteenä, mutta metallin hinnan romahdettua se ei enää ole ollut tuottavaa. Hauholla erityisongelmaksi on muodostunut se, että työpajaan ei olla saatu innostettua mukaan riittävästi hauholaisia nuoria. Kierrätystoimintaa ei voi järjestää valvomattomana, koska ihmiset käyttävät valvomatonta pistettä väärin ja tuovat sinne kierrätykseen sopimatonta tavaraa, Seulamo kertoo.

Nuorten 4H-työpaja keskittyy Hauholla lähes yksinomaan puutöihin, eivätkä ne Seulamon mukaan enää kiinnosta nuoria. Tällä hetkellä Hauhon toiminnassa ei ole yhtään nuorta, vaan paikalle opastajaksi palkattu puuseppä on itse tehnyt puutuotteiden aihioita kantakaupungin työpajan nuorille viimeisteltäviksi.

– Aika on ajanut ohi puutöihin keskittyneestä toiminnasta, sanoo Seulamo.

– Tuulokseen on tulossa uusi Reki-työpaja, jossa nuorille tarjotaan laajempi tehtävien kirjo kotityöpalveluissa, piha- ja puutarhatöissä sekä kierrätyksessä.

Lekan kaltaista keräyspistettä Tuulokseen ei Seulamon mukaan aiota perustaa, vaan siellä toteutetaan pop-up-keräyksiä, joilla esimerkiksi Lammilla on kerätty kotitalouksien metalliromuja ja akkuja keräysauton avulla.

Kaupunki avustaa työpajatoimintaa

Hämeenlinnan kaupungilla ja Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksellä on voimassa yhteistoiminta- ja kumppanuussopimus, jonka kokonaistavoite vuonna 2019 on sopimustekstin mukaan tarjota räätälöityjä työllistämisvalmiuksia kehittävää sekä työhön ja koulutukseen siirtymistä tukevaa toimintaa vähintään 70 eri nuorelle ja koko sopimuskauden aikana vähintään 140 eri nuorelle. Sopimustekstissä todetaan, että avustuksen piiriin kuuluu Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen työpajatoiminta, jonka toimipisteitä on vähintään Hauholla ja kantakaupungissa. Vuoden 2019 aikana toiminta käynnistetään lisäksi myös Tuuloksessa.

Vuodelle 2019 kaupungin myöntämä avustus on ollut 90 000 euroa. Vaikka Hauholla ei työpajassa ole työskennellyt yhtään nuorta, on sopimuksen määrälliset tavoitteet Seulamon mukaan saavutettu, koska kantakaupungin työpajassa nuoria ja tukityöllistettyjä on riittänyt.

– Työpajatoimintaa arvioidaan kokonaisuutena, ei toimipisteittäin.

Seulamon mukaan sopimuksen edellytykset täytetään jatkossakin, vaikka Lekan toiminta nyt päättyy, koska heillä on aiemminkin ollut vain kaksi työpajaa.

Keski-Hämeen uutisen luettuaan Seulamo halusi vielä lisätä tekstiin tiedon siitä, että työpajatoiminta ei Hauholla pääty, vaan sen muoto muuttuu:

– Hauholla ei sijaitse kiinteää toimipistettä, vaan Ydin-Hämeen toimipiste on jatkossa työpaja Reki Tuuloksessa, mutta Hauholla järjestetään jatkossakin nuorille työpajatoimintaa nuorten palvelutarpeiden mukaan. Eli hauholaiset nuoret pääsevät työkokeiluun esimerkiksi kotityöpalveluun, joka toimii myös Hauholla.

Kysymykseen siitä, miksi maaseudun nuorten hyväksi alun perin perustettu yhdistys on siirtänyt toimintansa painopisteen kaupunkiin, Seulamo vastaa, että toiminnan on oltava siellä, missä ihmiset ovat.

– Työpajojen toiminnan painopiste on nyt työllistämisessä, ja haluamme siinä kuulla nuorten omia tarpeita. Veivi ja Leka eivät enää vastaa nykyisiin toiveisiin, niiden konsepteilla nuoria ei olla saatu ohjattua avustavan toiminnan piiriin.

4H pyrkii työpajatoiminnallaan antamaan nuorille kokemusta työelämästä ja myös ohjaamaan heitä jatko-opintoihin. Työpajoissa tehtyistä töistä saa työtodistuksen lisäksi myös opintopisteitä ja niiden avulla voi suorittaa myös tutkinnon osia. Työpajatoiminnoissa on säännöllisesti mukana perus- ja korkea-asteen opiskelijoita, työssäoppimassa, opinnäytetyötä tekemässä tai toteuttamassa muita opiskeluun liittyviä harjoitteluita tai projekteja.

Seulamo uskoo, että kunhan yhdistykseen viime vuonna mukaan liittyneen Tuuloksen 4H:n mukanaan tuomat sopeuttamistarpeet on tehty ja kaikki saatu tehokkaasti pyörimään, on kasvaneella yhdistyksellä nykyistä paremmat resurssit auttaa myös pitäjien nuoria.

– Meillä on 50 työntekijää ja Tuuloksen mukaantulon jälkeen yli miljoonan euron liikevaihto. Uskon, että näillä resursseilla pystymme kehittämään koko seutukuntaa, Hauhoa, Lammia ja Tuulosta, entistä paremmin.

Hämeenlinnan Seudun 4H-työpajat

Työpaja Tikissä
Larin Kyöstin katu 20, Hämeenlinna

• Palvelutuotanto-osasto, piha- ja puutarhatyö
•Huolto- ja korjausosasto, polkupyörät ja pienkoneet
• Viimeistelyosasto, puutuotteet
• Ruokahuolto-siivousosasto
•SER-jakeen purkuosasto
•Asiakaspalvelu
•Kierrätyskeräystoiminta
• Lisäksi työkokeilu on mahdollista koululaisten iIltapäivätoiminnassa Seminaarin, Ruununmyllyn, Tarvasmäen ja Kirkonkulman koulujen yhteydessä; lasten parissa työskentely ja ohjausharjoittelu

Työpaja Lekassa
Hauhontie 385, Hauho

•Toiminnan pääpaino on puutöillä ja kierrätyspisteen hoitamisella.

Lähde: Hämeenlinnan Seudun 4H

4H-symboli

4H-toiminnan alkuperäinen symboli oli vihreä neliapila, jonka jokaisessa lehdessä on valkoinen H-kirjain. Ne tulivat sanoista heart, head, hands ja health; sydän, aivot, kädet ja terveys. Kerholupauksessaan 4H-nuoret lupasivat tuolloin käyttää päätään kirkkaampaan ajatteluun, sydäntään syvempään lojaaliuteen, käsiään ahkerampaan työhön ja terveyttään parempaan elämään oman kerhonsa, oman yhteisönsä, oman maansa ja koko maailman hyväksi. Suomessa neljälle H-kirjaimelle on annettu sisällöiksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. Suomen 4H-liiton uudistuneessa logossa neliapilaa ei enää käytetä.

Lue myös: Palvelun saavutettavuus

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat