Lukijoiden mielipiteet Lammi

”Kansallispuisto ei ole uhka Evon metsäopetukselle tai retkeilylle”

Jukka Ruuhijärvi. Kuva: Jussi Karvonen (2018)

Viime Keski-Hämeessä oli juttu kansanedustaja Hilkka Kempin järjestämästä Evon tiedekansallispuistoaloitetta käsitelleestä keskustelutilaisuudesta sekä Veli-Pekka Pöystilän mielipidekirjoitus samasta aiheesta. Esitän muutamia kommentteja ja vastaväitteitä niissä esitettyihin käsityksiin. Olen allekirjoittanut aloitteen Evon tiedekansallispuistosta samoin kuin edustamani kansalaisjärjestö Suomen luonnonsuojeluliitto r.y..

Evon kansallispuistoaloite ei ole uhka Evon metsäopetukselle, jonka Evon retkeilyalueen kainalossa sijaitseva noin 2000 ha laajuinen opetusmetsä ei kuulu ehdotettuun kansallispuiston rajaukseen. Opetusmetsä tarjoaa opiskelijoille oppimisympäristön metsätalouden käytäntöön perehtymiseen. Luonnonsuojelun ja virkistyskäytön osalta kansallispuiston alue monipuolistaa näitä mahdollisuuksia. Nykyisen retkeilyalueen muutos kansallispuistoksi antaisi lukuisia luonnon ennallistamisen ja monimuotoisuuden turvaamisen hankkeita myös opetuksen havaintoalueiksi.

Kansallispuisto ei yleensä rajoita jokamiehenoikeuksia merkittävästi. Siellä saa liikkua myös polkujen ulkopuolella ja marjastaa ja sienestää. Retkeilyä, erityisesti leiriytymistä ja tulentekoa toki ohjataan, mutta niin tehdään retkeilyalueellakin. Häiriöille arimpia osia puistosta voidaan jättää retkeilypalveluiden ulkopuolelle, näin on tilanne nytkin osalla Evon luonnonsuojelualueista, jotka eivät virallisesti kuulu retkeilyalueeseen. Kansallispuisto tuskin toisi Evolle uusia rajoitusalueita. Kalastusta on Evolla tutkimuksen vuoksi rajoitettu jo pitkään, tosin viime vuosina suuri osa näistä rajoituksista on purettu.

Metsästys on Etelä-Suomen kansallispuistoissa pääasiassa kielletty. Evolla on pienriistan metsästysalue, jonne Metsähallitus myy lupia. Tämä tuskin jatkuisi kansallispuistossa. Evolla metsästettävä pienriista, metsäkanalinnut ja metsäjänis ovat Etelä-Suomessa taantuvia lajeja sekä ilmastomuutoksen että metsien pirstoutumisen vuoksi eikä niiden metsästys tämän vuoksi ole kestävää luonnon käyttöä. Täällä metsästystä pitäisi suunnata runsastuviin riistalajeihin, kuten sepelkyyhkyyn, rusakkoon, valkohäntäpeuraan ja metsäkauriiseen, jotka esiintyvät runsaimpina viljelysmaiden pilkkomassa maisemassa. Hirvenmetsästys on Evolla kahden pääosin Metsähallituksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun henkilökunnasta koostuvan seurueen oikeutena. Sen jatkamiseen voi olla löydettävissä kansallispuiston tavoitteisiin sopiva toteutus.

Toteutuessaan Evon tiedekansallispuisto parantaisi alueen kykyä turvata eteläsuomalaisen metsäluonnon monimuotoisuutta. Se myös ohjaisi alueen retkeilyä selväpiirteisemmin, kuin tavoitteiltaan osin ristiriitainen retkeilyalue. Kansallispuisto on myös kansainvälisesti tunnettu käsite toisin kuin retkeilyalue. Tämä parantaisi Evon näkyvyyttä luonnosta kiinnostuneiden matkailijoiden parissa ja avaisi siten nykyistä parempia mahdollisuuksia luontomatkailun yrityksille. Alueella toimiville korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille se tarjoaisi mahdollisuuden viestiä tutkimuksestaan ja opetuksestaan ainutlaatuisella tavalla.

Jukka Ruuhijärvi
Puheenjohtaja, Keski-Hämeen ympäristöyhdistys (Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys)

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat