Lukijoiden mielipiteet Ajankohtaista Lammi

Lammin hyvinvointikeskuksen rakentamistöiden kosteudenhallinta

Lammin ikäihmisten hyvinvointikeskus. Havainnekuva: Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö

Hyvinvointikeskuksen rakennustyöt etenevät kesällä tarkennetun aikataulu mukaisesti ja niin, että kohde valmistuu lokakuun lopussa ja vuokralaiset pääsevät muuttaman taloon joulukuun alusta alkaen. Asukashaku hyvinvointikeskuksen vapaisiin asuntoihin käynnistyy maaliskuun alussa.

Kuntalaisten keskuudessa ja tilaisuuksissa on ajoittain noussut esiin kohteen rakennustöihin liittyviä kysymyksiä, joita rakennustyömaan valvojaorganisaatio sekä kohteen tilaaja/omistajaorganisaation edustajat haluavat selventää.

Hyvinvointikeskuksen työmaavalvonnasta vastaavat rakennustöiden valvoja, LVISA-töiden valvoja sekä vielä erikseen turvallisuuskoordinaattori ja puhtaudenhallintakoordinaattori. Hankkeessa on ollut mukana jo suunnitteluvaiheesta lähtien myös kosteudenhallintakoordinaattori. Rakennusluvan saaminen vaatii nykyään kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämisen uudiskohteille. Viranomaiset ja virkamiehet toteuttavat lisäksi omaa valvontaansa vastuualueillaan.

Tilaaja on edellyttänyt urakkalaskenta-asiakirjoissa, että hankkeen kaikki sateelle alttiit rakenteet tehdään sääsuojauksella. Kosteudelle alttiita rakenteita ovat puurunkoiset seinät, villaeristeet, ovet, ikkunat, siis kaikki eloperäiset materiaalit. Kosteudelle arkojen materiaalien varastointia on pyrittävä välttämään työmaalla, josta johtuen niiden oikea-aikainen toimitus on suunniteltava juuri asennusajankohdalle. Betonielementit eivät kuulu eloperäisiin materiaaleihin.

Sääsuojauksen ja kokonaan huputetun rakennustyömaavaihtoehdon välillä käytiin keskusteluja suunnittelijoiden, valvojien, urakoitsijan ja tilaajan kesken ja yksimielinen päätös oli, että tehdään rakennus sääsuojattuna. Hupussa rakentamiskustannuksien nousu olisi ollut noin 5 % ja lisäksi se olisi vaikeuttanut tuntuvasti työmaatoimintojen läpiviemistä.

Urakoitsija, Varte Lahti Oy, on tehnyt ennen rakennustöiden aloittamista kosteudenhallintasuunnitelman, jossa kosteudenhallintaa (kosteudenhallinta tapahtuu kuivaketju 10 todentamisella) on mietitty ja suunniteltu etukäteen koko työmaan ajalle. Urakoitsijan toimesta kohteeseen on laadittu myös erillinen laatusuunnitelma, joka ohjaa yhdessä kosteudenhallintasuunnitelman kanssa työmaan päivittäistä rakentamista.

Kosteudenhallintasuunnitelmassa on todettu, että betonirunko voi saada kosteutta asennuksen aikana, mutta sen kuivatus alkaa välittömästi, kun kattorakenteita on asennettu. Kosteutta mahdollisesti saanut betoniseinä saadaan kuivaksi ennen lopullisten pintatöiden aloittamista, eikä aiheuta mitään vaurioita rakenteeseen. Rakennuksen runko toteutetaan siis pelkistä betonielementeistä, ei sellaisista elementeistä, joiden sisällä olisi villaeristettä asennusvaiheessa.

Kosteudenhallintakoordinaattori käy työmaalla kaksi kertaa viikossa ja raportoi käynnistään tilaajaa ja pääurakoitsijaa viikkoraportilla, jossa havaitut asiat tulevat kaikille tietoon valokuvina sekä pohjakuva tarkennuksena selosteineen. Kosteudenhallinnan kannalta olosuhteet ovat olleet normaalitalveen verrattuna haasteelliset, mutta työmaa on tähän mennessä huomioinut hyvin sään ja olosuhteet toteutuksessa. Virheitä toki aina voi sattua ja suojaukset välillä pettää, mutta oikeinlaisella varustautumisella ja toiminnalla ei kauaskantoisia ongelmia ole pääsyt syntymään.

Kosteudenhallintakoordinaattori on laatinut myös riskilistan rakentamisen aikana mahdollisesti kosteudelle alttiista kohdista sekä esittänyt dokumentointitavan laadunvarmistamiseksi. Tätä todentamislistaa pääurakoitsija täyttää ja sitä käydään myös tarvittaessa läpi työmaakokouksissa kosteudenhallintakoordinaattorin osuudessa.

Lammin hyvinvointikeskuksen rakenteiden kuivumista seurataan porareikämittauksilla (mittaukset suorittaa hankkeesta riippumaton kolmas osapuoli), joita sertifioitu mittaaja suorittaa työmaalla erillisistä rakenteista ennen pinnoituksia. Kuivumista seurataan myös ns. etänä betoniin asennetuilla (WIISTE oy) IoT antureilla, jotka lähettävät betonin sisältä kosteus- ja lämpötilatiedon net-sovellukseen. Sovellukseen lähettää tiedot sisätilaan asennettu olosuhdelähetin joka seuraa taas rakennuksen sisäilman kosteutta ja lämpötilaa. Näillä etälaitteilla koordinaattori voi seurata miten betonilattia esim. valikoidussa riskikohdassa kuivuu sekä varmistua, että sovitut olosuhteet sisätiloissa toteutuvat kuivumisen kannalta.

Rakennuksen alkuvaiheessa yläpohja on heti ontelon saumavalujen jälkeen suojattu höyrynsulkukermillä, joka estää veden pääsyn sisäpuolisiin rakenteisiin. Rakennuksen varsinainen vesikatto tehdään maassa ja nostetaan valmiina elementteinä paikoilleen. Sisäpuoliset rakenteet ovat tässä vaiheessa pelkää kiviaineista, joten mitään orgaanista materiaalia ei sisällä pääse kastumaan. Mikäli kerroksiin kuitenkin syystä tai toisesta pääsisi kosteutta niin asia hoidetaan välittömästi pois vesi-imurilla. Rakenteiden kuivuuden varmistamiseksi työmaalla on käytössä vielä erillinen ”lätäkkökartta” johon merkataan havaitut kosteat kohdat. Tämä lisävarmistus auttaa selvittämään rakenteen pinnoitettavuuden ns. kosteimman kohdan mukaan aikanaan kun porareikämittauksia tehdään ennen pinnoitustöitä.

Rakennuksen julkisivut tehdään elementtirakenteisina. Puiset seinäelementit valmistetaan paikallisessa varastohallissa, missä ne tullaan jo ennen kuljetusta suojaamaan huolellisesti kosteudelta. Suojauksen varmistamiseksi on työmaalla asennetut ensimmäiset ulkoseinäelementit ilman eristeitä ja suojaksi on lisänä asennettu pressut. Joitakin rakennuksen materiaaleja on myös vaihdettu työmaan aikana yhteisellä päätöksellä vielä kosteusriskittömämpiin materiaaleihin.

Uskomme ja luotamme vahvasti siihen, että näillä yllämainituilla toimilla saamme rakennettua toimivan, terveen ja turvallisen asuintalokokonaisuuden Lammin Isolukkarintielle.

Heikki Meriläinen
toimitusjohtaja
Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö sr

Jukka Heikinmäki
rakennuttajakonsultti
Hämeenlinna kaupunki/Tilapalvelut

 

Lue myös: Hyvinvointikeskuksen työt hyvässä vauhdissa

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski