Lukijoiden mielipiteet Teemat Lammi

Lammin riistanhoitoyhdistyksen vastine Jukka Ruuhijärven kirjoitukseen

Metso. Kuvituskuva: Colourbox/Susanna Hietanen

Metsästys ei ole suurin uhka Evon kanalintukannoille

Jukka Ruuhijärvi esitti Keski-Hämeessä 8.1.2021 että Evolla harrastettava metsäkanalintujen ja metsäjäniksen metsästys ei ole kestävää luonnon käyttöä. Metsästys, olipa se valtionmailla tai yksityismailla tapahtuvaa luonnonvarojen hyödyntämistä, tapahtuu kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Evon tapauksessa alue kuuluu metsähallituksen hallintaan. Metsähallitus myy alueelle vuosittain rajoitetun määrän metsästyslupia. Lupamäärä perustuu luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamaan tietoon vuotuisesta kanalintukannasta ja pesinnän onnistumisesta.

Luonnonvarakeskuksen arvio perustuu vapaaehtoistyönä laskettujen riistakolmioiden tuottamaan tietoon. Tätä mittavaa tiedonkeruujärjestelmää arvostetaan ja suorastaan kadehditaan myös maailmalla. Riistakolmioaineiston tietoa hyödynnetään määritettäessä metsästysaikoja, saaliskiintiöitä tai alueellisia rajoituksia ministeriötä myöten.

Metsästäjät verottavat koko maassa vajaa 15% kanalintukannasta vuosittain, eikä sen vaikutuksesta kantojen pitkäaikaiseen vähenemiseen ole tutkimuksellista näyttöä. Metsäkanalinnuille on luontaista syklimäiset kannanvaihtelut, jossa vuorottelevat huippu- ja pohjavuodet. Metsäkanalintumme viihtyvät talousmetsissä, sillä ne tarjoavat valoisuudellaan runsaasti ravintoa sekä suojaa. Synkässä vanhassa kuusimetsässä ei juurikaan kanalintuja tapaa. Sulkeutuneet vanhat metsät ajavat pois jopa metsiemme havulinnun, metson. Näin on käynyt myös Evon suojelualueilla. Vanhoissa kuusikoissa olleet soidinpaikat ovat hiipuneet yksi toisensa jälkeen umpeenkasvun myötä. Mustikka on kanalintujen tärkeä ravintokasvi, mutta synkät kuusikot eivät tarjoa runsasta mustikkasatoa metsolle, eivät edes keskinkertaista. Hoidetut talousmetsät tarjoavat valoisuudellaan väistämättä paremmat elinolosuhteet kanalinnuille.

Metsäjäniksenkin kannanvaihtelulle on tyypillistä huippu- tai pohjavuodet. Kannanvaihtelut ovat yleensä laajahkolla alueella esiintyviä ja siihen vaikuttavat mm. pedot, liikenne, ravintotilanne, ilmastolliset tekijät, ja taudit. Metsäjänis hyötyy talousmetsistä, se on nuorten ja keski-ikäisten metsien laji. Vanhoissa metsissä ei juurikaan jäniksenjälkiä tapaa, koska sieltä puuttuu nuorten metsien tarjoama ravinto. Metsästyksen ei ole todettu juurikaan vaikuttavan metsäjäniskantoihin.

Evo on kokoluokassaan ainoa valtion pienriista-alue Etelä-Suomessa, jonka vaikutusalueella asustaa noin 55 000 metsästäjää. Evo onkin haluttu kohde kanalinnustajille sekä jäniskoiria harrastaville, sillä tällaisia hoidettuja metsäalueita, tiheine metsätieverkostoineen ei ole muualla. Suurin osa Evolle tulevista ajokoiraihmisistä etsiikin vain koiralleen mahdollisuutta viettiensä toteuttamiseen, saaliin ollessa sivuseikka.

Jukka Ruuhijärvi tuo kirjoituksessaan esiin myös, että hirvenmetsästys olisi Metsähallituksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun henkilökunnasta koostuvien seurojen etuoikeus. Tämä ei ole pitänyt paikkaansa 2000-luvun alun jälkeen. Nykyiset alueen metsästysseurat toimivat tavallisen avoimen seuratoiminnan periaattein, jonka lisäksi tarjoavat Hämeen ammattikorkeakoulun sekä Hämeen ammatti-instituutin oppilaille vuosittain mahdollisuuden osallistua toimintaansa. Evolla on pitkät perinteet, se on Suomen metsäopetuksen kehto, jonne ensimmäinen metsänvartijakoulu perustettiin jo 1876. Metsänvartija valvoi tuolloin alueen sääntöjen noudattamista, metsänkäyttöä ja metsästystä. Henkilökohtaiset oikeudet ovat 150 vuodessa muuttuneet seuratoiminnaksi.

Joka vuosi Evon opiskelijat pääsevät halutessaan tutustumaan hirvijahtiin, harjoittelemaan taitoja saaliin käsittelyssä aina ruokapöytään saakka, sekä omaksumaan hirvenmetsästyksen merkityksen yhteiskuntaa hyödyntävänä luonnonvarojen kestävänä käyttönä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä ymmärryksen puute näyttää vaivaavan itse kansallispuistohankkeessakin. Olisi hyvä itse kunkin tutustua paremmin metsästystoimintaan ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, joka selvittäisi muutamia väärinkäsityksiä metsästyksen vaikutuksista luontoon.
Evon metsäopetuksen myötä Suomi on saanut lukuisan joukon metsäammattilaisia, joiden ammattitaito- ja näkemys ovat vieneet yhteiskuntaamme eteenpäin, sekä tuoneet tietotaitoa ja näkemystä erityisesti metsien monikäytön saralla, yhtenä osa-alueenaan metsästys.

Lammin riistanhoitoyhdistys

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat