Lukijoiden mielipiteet Ajankohtaista Lammi

Lammin yrittäjien kannanotto: Lammin lukio – Ihan lähellä vai oikeasti todella kaukana

Lammin lukio. Kuva: Merja Hirvisaari

Hämeenlinnan kaupunki on säästösuunnitelmiensa yhteydessä selvittämässä Hämeenlinnan lukioiden toimintoja. Kaupungin lukioista Lammin lukio on ainoa, joka ei sijaitse kanta-kaupungissa toimien, näin itäisen Hämeenlinnan lähilukiona yli sadalle lammilaisele, tuuloslaiselle sekä hämeenkoskelaiselle nuorelle.

Osa Lammin koulukiinteistöistä on teknillisesti ja rakenteellisesti tiensä päässä, eikä uudisrakentamiselta tulla välttymään missään tilanteessa tai vaihtoehdossa. Näistä lukio on toiminut ylä-asteen kanssa samoissa tiloissa aina tuoden synergiaa tilankäytöllisesti ja turvaten samalla myös laadukkaan perusopetuksen peruskoulussa, sillä opettajat ovat ylä-asteella ja lukiossa osin samoja. Uusien rakennettavien koulurakennusten osalta yhdeksi argumentiksi on noussut nyt myös tilakysymys ja siitä mahdollisesti saatava säästö, jos se jätettäisiin niiltä osin rakentamatta.

Lammin lukion tilantarve uuden rakennettavan ylä-asteen yhteydessä on arviolta 4–6 luokkahuonetta. Kyse on kertaluontoisesta investoinnista jakautuen vuosikymmeniksi tulevaisuuteen. Jos tätä verrataan kouluista maksettaviin vuosivuokriin tai verrataan muihin kaupungin investointeihin pakollisten peruspalveluiden ulkopuolellakin, voidaan todeta yksiselitteisesti, että 4–6 luokkahuoneen lisäämisellä ei juuri ole merkitystä tässä kokonaisuudessa. Samaan aikaan ylläpitokulut laskevat merkittävästi rakennuskannan uudistuessa.

Lukion vaikutukset Lammin pitäjälle ovat erittäin merkittävät monessakin mielessä, sen lukeutuessa lähi- ja peruspalveluiden joukkoon, jotka toimivat pito- ja vetovoimana etenkin syntyvyyden laskiessa koko maassa.

Varhaiskasvatus, koulut sekä perusterveydenhuolto ovat yksi tärkeimmistä vetovoimatekijöistä lapsiperheiden osalta varmistaen arkielämän sujumisen. Lammin alueen kehittämisen kannalta lukio on myös ensiarvoisen tärkeä, sillä lähes kaikki peruskoulusta lukioon hakeutuvat valitsevat Lammin lukion ja hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan opintojensa välissä töihin Lammille. Sadat nuoret lukiolaiset ovat myös erittäin tärkeitä elinvoimalle, paikallisille yrityksille sekä muidenkin peruspalveluiden säilymiselle tulevaisuuteen katsottaessa, asukkaina. Lammin lukiolaiset ovat myös mahdollisia tulevia paikallisia yrittäjiä.

Mikäli Lammin lukio lakkautetaan on erittäin todennäköistä, että oppilaat eivät hakeudu lukioon Hämeenlinnaan. Lahti on isompana kaupunkina saman matkan päässä Padasjoen lukion houkutellessa ilmaisilla oppikirjoilla sekä ilmaisella ajokortilla.

Muutamia välittömiä seurauksia lukion lakkauttamisesta:

– Lukiolaisen edestakainen koulumatka pitenee yli 80 kilometriin, osalla jopa yli 120 kilometriin.
– Lammin ylä-asteen perusopetus vaarantuu konkreettisesti, sillä opettajille ei voida tarjota täysiä tuntimääriä.
– ”Ihan lähellä” teeman mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin imago laskee peruspalveluita karsittaessa.
– Tasa-arvo ei toteudu. Osa lukiolaisista käyttäisi useita tunteja päivässä matkustamiseen ja perusopetuksen laatu vaarantuisi.
– Hämeenlinna osaltaan varmistaa, että tällä talousalueella olevat nuoret eivät todennäköisesti tule jatkossa olemaan Kanta-Hämeen alueen veronmaksajia tulevaisuudessakaan, vaan todennäköisesti Päijät-Hämeen tai Pirkanmaan.
– Paikallinen yrittäjyys sekä mahdollinen uusi tuleva yrittäjyys kärsii alueella merkittävästi.
– Mahdollinen oppivelvollisuuden pidentäminen 18-vuoteen toisi myös lukiolaisten matkat kaupungin maksettaviksi.

Mikäli joku ehdottaisi Hämeenlinnan kaikkien lukioiden hajauttamista Lammille, Iittalaan sekä Renkoon, olisi torilla luultavasti mielenosoitus ja mellakka johtuen muun muassa koulumatkan pituudesta, joka ei puolusta ainakaan oppimista lukiolaisen herätessä Lammilla noin kello 05.00 joka aamu koulutielle. Lammilta katsottaessa ei 40km päässä oleva lukio, eikä mikään muukaan palvelu, ole ”ihan lähellä”-palvelu.

Hyvät päättäjät, Lammin yrittäjät ry vetoaa teihin tässä kannanotossaan Lammin lukion osalta. Kehittäkää todellisia lähipalveluja, säästäkää koulut ja turvatkaa varhaiskasvatus. Mahdollistakaa lapsiperheiden sujuva ja turvallinen arki, varmistakaa veto- ja pitovoima. Älkää poistako niitä, sillä säästöjen seuraukset tulevat näkymään isoina kertaantuvina kuluerinä tulevaisuudessa.

Lammin Yrittäjät ry, hallitus

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski