Lukijoiden mielipiteet Lammi

Lulu Ranteen eriävä mielipide kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 5.4.2020

Selvitys lukiokoulutuksesta. Kuva: Hämeenlinnnan kaupunki/Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Lulu Ranteen (ps.) eriävä mielipide Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa käsitellystä lukioselvityksestä julkaistiin Keski-Hämeen lukijapalstalla 8.4.2020.

§ 128 Selvitys lukiokoulutuksesta

Kaupunginhallituksen päätös jatkaa lukioselvitystä erityisesti Lammin lukion osalta. Lisäselvityksen lähtökohtana on löytää taloudellisesti kestävä tapa jatkaa lukiotoimintaa. Selvityksen yhteydessä tarkastellaan asiaa oppilasmäärän kehityksen, kiinteistökustannusten ja alueellisen elinvoimavaikutuksen kannalta. Jatkoselvityksen yhteydessä tulee arvioida, onko lukion toimintaedellytyksiä mahdollista lisätä painottamalla tiettyjä erityisaloja tai -aineita.

Muutosesitys

Kaupunginhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi liitteenä olevan lukioselvityksen ja
2) päättää, että Lammin lukion toimintaa jatketaan ja sitä kehitetään taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi.

Perustelut

Kouluverkko toimii yhtenä merkittävänä tekijänä ihmisten tehdessä pitkäkestoisia sijoittumispäätöksiä. Hämeenlinna tarvitsee kaikki asukkaansa ja heitä tulee houkutella myös jatkossa Lammille ponnekkaasti. Lammin lukio on ratkaisevan tärkeä Hämeenlinnan merkittävän pitäjän elin- ja vetovoimalle, eikä sen olemassaoloa tule riskeerata epäselvällä ja epäoikeudenmukaisella päätöksenteolla. Kunnan ydinkeskustan ulkopuolella asuvien maksamien verojen suhde palveluiden tarjontaan ja saatavuuteen on jo valmiiksi keskusta-asukkaita huonompi, eikä Lammin peruspalvelujen heikentäminen saa huonontaa sitä edelleen.

Jo tehtyjen selvitysten perusteella on selvää, että Lammin lukion yhdistämisestä kaupungin muihin lukioihin mahdollisesti saatavissa oleva rahallinen säästö on täysin marginaalinen. Tämä käy hyvin selkeästi ilmi kun sitä vertaa kaupungin muihin käytettävissä oleviin, mutta käyttämättömiin talouden tehostamiskeinoihin. Lammin lukion lakkauttamisesta luopuminen on merkittävästi parempi investointi kunnan elin- ja vetovoimaan, kuin monet muut kunnan taloutta heikentäneet investoinnit.

On selvää, että myös Lammin lukiota tulee kehittää sen omista vahvuuksista ponnistaen aivan kuten muitakin lukioita. Tätä varten ei tarvita lisää aikaa ja resursseja vieviä selvityksiä vaan toiminnan kehittämisvastuu tulee antaa Lammille. Selkeä ja yksiselitteinen päätös lukion toiminnan jatkamisesta antaisi Lammin lukion henkilökunnalle ja oppilaille työrauhan kehittää lukiota yhteistyössä perusopetuskokonaisuuden sekä pitäjän muiden toimijoiden kanssa. On myös hyvää johtajuutta tehdä selkeitä päätöksiä ja antaa lammilaisille vastuu ja vapaus itse kehittää kouluyhteisöään ilman tiukkoja määräyksiä. Lammi on luottamuksen arvoinen.

Hämeenlinnan kaupungin taloustilanne tulee kiristymään lähivuosina karmealla tavalla. Kaupungille tulee syntymään tämän ja ensi vuoden aikana kymmenien miljoonien alijäämä koronapandemian sekä kaupungin vuosia kestäneen heikon taloudenpidon seurauksena. Riski sille, että Lammin lukio joutuu lisäselvityspäätöksestä huolimatta uudelleen lakkautusuhan alle on todellinen. Tämänkin vuoksi on aivan ratkaisevaa turvata Lammin lukion tulevaisuus selkeällä päätöksellä jatkaa toimintaa. Lisäselvityksiä asiassa ei tarvita. Lammin koulut ja niiden varaan valintansa rakentava henkilökunta ja asukkaat ansaitsevat työrauhan kehittää koulua taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi.

Tämä eriävä mielipide on liitettävä pöytäkirjaan.

Hämeenlinnassa 5.4.2020
Lulu Ranne

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat