Lukijoiden mielipiteet Tuulos

Piittaako maakuntahallitus kansalaisten mielipiteistä?

Kuva: Keski-Hämeen lukijan kuvat

Olipa herättävä kirjoitus Keski-Hämeessä 26.9.2019 (Paadenkolu hallinto-oikeudessa) Paadenkolun alueen kaavamerkinnän muutoksen oikeudellisesta merkityksestä (maakuntakaava 2040).

Monelle tuli ilosanoma maakuntahallituksen päätös (8.4.2019) Paadenkolun alueen kaavamerkinnän tarkentavasta kuvauksesta, joka vei mielestä uhkaavan vaarallisten jätteiden kaatopaikan perustamisen keskelle Tuuloksen luonnon.

Ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta, jossa tarkennuksen kuvaus ”maakuntahallitus täsmensi merkintää vielä siten, että alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn. Maakuntahallitus halusi käsittelyssään korostaa kiertotalousalueen sijoittumisen luonnetta ja ihmisten huolen huomioon ottamista. Hallitus tiukensi merkinnän kuvauksessa ympäristönäkökulmaa siten, että kiertotalousalueen toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen vakituisen asutuksen lisäksi vapaa-ajan asutukset ja puhtaat vesistöt, ja ettei kiertotalousalueen toiminnoilla saa heikentää alueen hyvää ympäristöä. Kokouksessa myös linjattiin, että lupakäsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon, ettei alueen liikenne aiheuta lisääntyvää melua ja häiriötä. Maakuntahallituksen hyväksymässä merkinnän kuvauksessa korostetaan myös, että ennen toiminnan laajentamista tulee alueelle pääsytie olla toiminnan edellyttämässä kunnossa.

Mutta…Hämeen Liiton Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antaman vastineen mukaan muutokset kaavamerkinnän kuvauksessa eivät olekaan juridisesti sitovia. Maakuntakaavassa toimijoita sitoo juridisesti vain suunnittelumääräyksen teksti.

Tuuloksen Paadenkolun kiistanalainen kaavamerkintä (EOk/EKO 578) maakuntakaavassa 2040 sai noin 230 muistutusta. Muutokset maakuntakaavan kuvaukseen on tehty ”saaduissa muistutuksissa esitetyn huolen perusteella”, kuten maakuntahallituksen kokouspöytäkirjassa on sanottu.

Tilannetta kuvaa hyvin siteeraus Keski-Hämeen 3.10.2019 Merja Hirvisaaren pääkirjoituksesta.  ”…demokraattisen päätöksenteon ylimmät valvojat kehtaavat sanoa suojakseen, että ”Laki ei määrittele, miten meidän tulee kansalaisten mielipide huomioida, joten me olemme päättäneet huomioida sen siten, että kirjoitamme heidän toivomuksensa sellaiseen kohtaan, joka ei oikeudellisesti sido ketään”.

Kuva on otettu 17.7.2019 Paadenkolun alueelta, johon on jo tuotu useita kuormia jättipalsamin pilaamia maa-aineksia/maita.

Thorleif Nordström
Liia Tönnov
Markku Orell

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski