Lukijoiden mielipiteet Tuulos

Sinisilmäisyys ja politiikka

Paadenkolun alue ilmasta kuvattuna. Kuva: Timo Ahola

Olemme kauan seuranneet ja miettineet, miksi Suomi vaikuttaa olevan maailman sinisilmäisin maa. Sinisilmäisyydellä tarkoitamme hyväuskoista tai naiivia ihmistä, joka luottaa siihen, että auktoriteettiasemassa olevat päättäjät ja valvovat viranomaiset kaikessa toimivat heidän parhaaksi.

Uskomus hyvään on terveyden kannalta suotava, mutta jos poliitikko päätöksissään sinisilmäisesti uskoo kaikkien ihmisten ja yritysten hyvyyteen, on päätösten kriittinen tarkastelu aiheellista. Selvää on, että suurin osa ihmisistä pyrkii hyvään, mutta selvää on myös, että on ihmisiä, jotka pyrkivät ensisijaisesti oman edun tavoitteluun muiden ihmisten kustannuksella.

Piittaamattomuus oman edun tavoittelun aiheuttamista haitoista on realiteetti myös Hämeenlinnassa.

Hyvyyteenkö uskoen Kanta-Hämeen maakuntahallitus päätti 8.4.2019 ääniin 2-9 hyväksyä Tuulokseen kaavamerkinnän EOk/EKO, joka mahdollistaa Paadenkolu Oy:n perustaa merkintäalueelle keskelle loma-asutusaluetta rekkarallia ja ympäristöhaittoja aiheuttavan yrityksen? Onko sinisilmäisesti uskottava, että päätös tehtiin luottaen yrittäjän toimivan alueen luonteen parhaansa mukaan huomioon ottaen vai oliko mukana osaoptimointia? Ainoastaan maakuntahallituksen kaksi jäsentä, Sari Jokinen (vihr.) ja Lulu Ranne (ps) vastustivat päätöstä. Ovatko he ainoat maakuntahallituksen poliitikot, jotka oikeasti tavoittelevat kuntalaistensa hyvinvointia ja luonnon moninaisuuden säilymistä?

Maakuntakaavasta tuli keväällä 2019 noin 230 muistutusta. Sinisilmäinen ihminen uskoo, että kuntalaisten vastustuksen olisi pitänyt riittää kaavamerkinnän kumoamiseen. Kuitenkin Maakuntahallitus teki päätöksen hyväksyä Hämeen liiton pikku muutosehdotukset kaavamerkinnän kuvaukseen, jotka ovat oikeudellisesti merkityksettömiä.

Tuuloslaiset luulivat kesällä 2019, että maakuntahallituksen päätös torjui pahimman mahdollisen vaihtoehdon eli vaarallisten ongelmajätteiden kaatopaikan perustamisen. Moni ehkä sinisilmäisessä auktoriteettiuskovaisuudessa ja luottamuksessa ei enää vaivautunut lähettämään YVA-selostuksesta huomautuksia ELY-keskukseen. Lausuntoja toimitettiin 2020 syksyllä 12 kpl ja mielipiteitä vain 37 kpl.

Hämeen ELY-keskus julkaisi päätöslausuntonsa Paadenkolu Oy:n YVA-selostuksesta (YmpäristöVaikutusten Arviointi), josta Keski-Häme uutisoi 4.2.2021 ”Ely-keskus hyväksyi Paadenkolun. Myös vaarallisten jätteiden loppusijoitukselle vihreää valoa”.

Järkyttävää on huomata, että YVA-selostuksessaan Paadenkolu Oy ei ole mitenkään huomioinut Maakuntahallituksen ja Hämeen liiton kaavarajauksia.

Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että lumenkaatopaikka, asfalttiasema, turpeenotto, kalliolouhinta, pilaantuneiden maiden ja vaarallisten jätteiden loppusijoituspaikka 140 metrin korkeudella, vedenjakajalla ja osittain suoalueella, josta vesipurot menevät noin 20 metriä alaspäin kahteen suuntaan (Kuohijärvi ja Suolijärvi), tuhoaa laajasti ja pysyvästi lähialueen ympäristöä.

Nyt on vielä aikaa selvittää kunnallisvaalin alla, ketkä ehdokkaat mielestämme toimisivat asukkaiden hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta edistävästi. Tulevaisuudesta ei varmuudella tiedetä, mutta menneisyyttä ja tehtyjä aikaisempia päätöksiä voi ottaa huomioon.

Meitä ei ainakaan vakuuta ympäripyöreät tavoitepuheet tyyliin ”kaikille hyvää”!

Thorleif Nordström
Liia Ida Nordström
Hämeenlinna

Tagit

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski