Lukijoiden mielipiteet Tuulos

Vaarana myös suuronnettomuus

Lukijoiden kirjoituksia ja kuvia julkaistaan Keski-Hämeen Lukijan mielipide -palstalla lehdessä ja verkossa. Osallistu sinäkin! Kuva: Colourbox

Suuronnettomuusvaarallinen EKO-kiertotalousalue maakuntakaavassa 2040

Kanta-Hämeen Maakuntakaavaehdotus 2040 oli julkisesti nähtävillä 14.1. – 17.2.2019. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus käsittelee kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja kaavaehdotus viimeistellään valtuuston käsittelyä varten. Maakuntavaltuusto kokoontuu 27.5.2019.

Tuuloksen Sydänmaalla on metsäalueella maakuntakaavassa merkintä EOk/EKO 578. EKO merkinnästä on lausuttu: ”Alueelle voi sijoittaa materiaalien ja tuotteiden uudelleenvalmistustoimintoja, kiertotalouteen liittyviä ylläpitopalveluja sekä välivarastointia ja loppusijoitusta.” Nyt työn alla olevan maakuntakaavan ehdotuksen ”EKO”-merkintää valtakunnallinen kaavamerkintäopas ei tunne.

Tämän tyyppisten hankkeiden takana ovat yleensä kunnat (esim. Lahden Seudun vastaavanlainen hanke, jossa projektin vastaava, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on kymmenen kunnan omistama ja Tampereen alueen kuntien omistaman Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven laaja jo olemassa oleva alue). Kunnissa tehdään tarveselvityksiä ja sen pohjalta etsitään paras mahdollinen ratkaisu ja paikka.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kartoitti kiertotalouteen liittyviä riskejä ja löysi merkittäviä ongelmia. Tukesin mukaan yksi iso ongelma on, että kiertotalous on tuonut alalle paljon uusia laitoskonsepteja ja toimijoita, mutta niiden suunnitteluosaamisessa on puutteita. (Tukes, loppuraportti 1.11.2018 Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit).

Merkintä EKO 578 on alueella, jossa Paadenkolu Oy omistaa 35 ha luonnontilassa oleva maata Tuuloksessa ja haluaa rakentaa voittoa tavoittelevan kiertotalouslaitoksen. Julkisten tietojen mukaan Paadenkolu Oy:n toimenkuvaan ei kuulu kiertotalous eikä jäteala.

Taustalla ei ole kunnan tekemää selvitystä, jossa katsotaan, että juuri Tuuloksen luonnontilainen alue olisi sopivin paikka uudelle kaatopaikalle. Suunniteltu toiminta edellyttää hyvin monipuolista teknistä osaamista ja erittäin vahvoja taloudellisia resursseja, joita kumpaakaan hankkeen taustalla olevalla yhtiöllä ei näyttäisi olevan.

Yksityisen maanomistajan voitontavoittelu ei saa määrätä, mihin kiertotalouspuisto/kaatopaikka sijoitetaan. On yhteiskunnallisesti vääriin perustaa uutta jätteiden käsittelylaitosta luonnontilaiselle alueelle n. 30 km päähän Kiertokapula Oy:n Karanojan jätelaitoksesta.

Kiertotalouspuiston nimeä käyttämällä Paadenkolu Oy yrittää perustaa perinteisen kaatopaikan, koska alueen 17 ha on tarkoitettu pilaantuneiden maiden loppusijoitusalueeksi. Alueelle on kaavailtu maksimissaan 1 miljoona m3 käyttökelvottomien ja vaarallisten maa-ainesten, teollisuus- ja rakennusjätteen sekä rengasmurskeen loppusijoitus.

Materiaalien kierrätyksessä ja poltossa Tukesin mukaan vaarana ovat räjähdys- ja tulipalovaara. Jätteen poltossa vaarana on myös ilkivalta ja terrorismi.

Herää kysymys, miksi tulipalovaarallisen laitoksen paikka on merkitty keskelle metsää, joka lisää riskejä huomattavasti. Kiertotalouspuiston/kaatopaikan sijoittuminen metsäpalovaaralliselle alueelle on vakavassa ristiriidassa turvallisuusmääräysten kanssa.

Lähialueella on alle kilometrin etäisyydellä 15 kesä-asuntoa, joihin pääsee vain laitoksen vierestä ohi kulkemalla. Jos laitoksessa sattuisi onnettomuus, kesä-asukkaat eivät pääsisi alueelta pois. Tämä tie on ainoa kulkureitti alueelle. Jos onnettomuus johtaisikin metsäpaloon, olisi myös ihmishenkiä vaarassa.

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet metsäpalot saattavat olla uhkana ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa suuronnettomuuden keskellä metsää sijaitsevassa jätelaitoksessa.

Erkki Strömberg
Tapio Välikylä
Johanna Mäkelä
Thorleif Nordström
Liia Tönnov

Lue myös: Paadenkolusta satoja muistutuksia

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski