Lukijoiden mielipiteet Tuulos

Tuulokseen on tulossa kiertotalouspuisto

Lukijoiden kirjoituksia ja kuvia julkaistaan Keski-Hämeen Lukijan mielipide -palstalla lehdessä ja verkossa. Osallistu sinäkin! Kuva: Colourbox

Kiertotalouspuisto, mikä sen modernimpaa. Kiertotaloutta ja puistoa samassa paketissa. Kevyemmässä vaihtoehdossa Mustajärventietä ajaa 5 kuorma-autoa ja raskaammassa vaihtoehdossa 35 kuorma-autoa päivässä yhteen suuntaan.

Kuormista löytyy ympäristövaikutusten arviointiohjelman mukaan pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä, teollisuusjätteitä, ylijäämäkalkkeja, prosessien tuhkia ja kuonia sekä arina- ja leijupetihiekkoja. Näitä mainittuja aineita sitten lajitellaan, sekoitetaan, murskataan, kiinteytetään, stabiloidaan, huokosilmakäsitellään, käsitellään termisesti eli poltetaan ja loppusijoitetaan. Kaiken kaikkiaan YVA-ohjelmassa kerrotaan niin monenlaisista toiminnoista, että alueelta ei näytä puuttuvan kuin uraanin rikastusmahdollisuus.

Ympäristövaikutuksia ohjelmassa käsitellään joiltain osin laajastikin. Pohjavesialueet sijaitsevat onneksi melko kaukana, mutta muuten alueen vesihuolto pohdituttaa. Jonnekinhan hule- ja suotovedet menevät. Suolijärvi näyttäisi olevan vesien laskusuunta. Entä meluhaitta, siihen viitataan muttei kerrota miten se hoidetaan? Pölyhaitta hoidetaan peittämisellä, kuinkahan se onnistuu? Entä millaisessa kattilassa jätteitä käsitellään termisesti? Tulevassa ympäristöluvassa on Kiertotalouspuistolle asetettava vaikutusalueen mökkiläisten, ympäristön asukkaiden ja luonnon kannalta riittävät ja turvalliset lupaehdot. Ympäristöluvan yhteydessä on asetettava myös vakuus, jolla taataan turvalliset toiminnan lopettamistoimet.

Tapio Välikylä
2 km puistoon

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski