Lukijoiden mielipiteet Lammi

Vanhempainyhdistys:  Lukioselvitys ei tarpeeksi kattava

Hakkalan koulu ja Lammin lukio.

Kannanotto 30.3.2020

Hakkalan koulun ja Lammin lukion vanhempainyhdistys pitää valmistunutta lukioselvitystä aivan liian suppeana raporttina päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi asian käsittelyssä ei tule edetä tilanteessa, jossa poikkeuslaki rajoittaa merkittävästi ihmisten kokoontumista.

Valmistuneesta lukioselvityksestä voi huomata, että suurimmat säästöt olisi mahdollista toteuttaa, mikäli Hämeenlinnan kaupungin päätös palveluverkosta avattaisiin ja asiaa tarkasteltaisiin uudelleen. Kaurialan ja Lyseon lukioiden toimintaan ja tilaratkaisuihin liittyy säästömahdollisuuksia, joiden tarkastelusta raportissa luovutaan vetoamalla jo tehtyyn päätökseen palveluverkosta. Raportissa kuitenkin todetaan, että kummankin kantakaupungin lukion toimitilat vaativat investointeja.

Hämeenlinnan kaupungin tulee tarkastella jo tehtyjä päätöksiä ja tarvittaessa avata ne uudelleen päätöksentekoon. Päätöksissä pitäytymisen syynä ei saa olla se, että uudelleen tarkastelu olisi työlästä. Kun pidetään jo lähtökohtaisesti kiinni palveluverkosta tehdystä päätöksestä, jätetään samalla ainoaksi vaihtoehdoksi muuttaa palveluverkkoa Lammin kaupunginosan alueella. Näin asia ei saa olla vaan kaupungin kaikkia alueita tulee kohdella yhdenvertaisesti.

Vanhempainyhdistyksen tekemän kyselyn perusteella lukioon hakevien määrä Lammilla vähenisi selvästi, mikäli Lammin lukio lakkautettaisiin, ja vain noin puolet lukioon hakevista hakisivat ensisijaisesti Hämeenlinnan lukioihin. Ei voida olettaa, että lukioon hakevat siirtyvät kokonaisuudessaan Hämeenlinnan kantakaupungin lukioihin.

Vanhempainyhdistys on erityisesti huolestunut pätevän opetushenkilöstön saamisesta Hakkalan kouluun, jos lukio Lammilla lakkaa. Tämä on myös tuotu esiin valmistuneessa raportissa. Lisäksi vanhempainyhdistys haluaa nostaa esille lasten ja perheiden jaksamisen, Lammin alueen vetovoimaisuuden asuinpaikkana sekä yleisen sivistystason laskun.

Mikäli selvitystyötä Lammin lukion osalta päätetään jatkaa, siihen pitää sisällyttää ainakin selvitykset opetushenkilökunnan saatavuudesta, vaikutuksista Lammin alueen nuorten jaksamiseen sekä Lammin alueen elinvoimasta.

Selvityksessä tulee tarkastella myös jo tehdyn palveluverkkopäätöksen purkamisen tarjoamat mahdollisuudet tarvittavien säästöjen saamiseen. Lisäksi tulisi luoda uusia keinoja Lammin lukion kehittämiselle. Lammin lukiolla on potentiaalia kehittää yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston biologisen aseman kanssa ja saada pienille lukioille maksettavaa tukea, jos se irrotettaisiin koulutuskuntayhtymästä.

Hämeenlinnan päättäjillä tulee nyt olla valmiutta tarkastella asiaa laajasti ja antaa Lammin lukiolle ja vanhemmille aidosti mahdollisuus vaikuttaa. Oikea aika päätöksen valmistelulle ei kuitenkaan ole nyt, kun nuoret ja vanhemmat yrittävät pärjätä yhteiskunnan muuttuneessa tilanteessa.

Hakkalan koulun ja Lammin lukion vanhempainyhdistys

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski