Lukijoiden mielipiteet Tuulos Keski-Häme

”Yvasta ja sen prosessista säädetään laissa”

Paadenkolun hankealueelle vievä Mustasaarentie. Kuva: Merja Hirvisaari

Uutistoimittaja Merja Hirvisaari käsitteli Paadenkolun ympäristövaikutusten arviointia (yva) Keski-Hämeen pääkirjoituksessa 18.2.2021. Kirjoituksessa Hirvisaari kyseli mm. ”kuka maksoi viulut” ja määritteleekö laki perustellusta päätelmästä ja kuulemisista. Asiaa on hyvä hieman tarkentaa.

Yva-prosessista säädetään laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Tiedon saanti jo ennakkoon hankkeesta on siis yksi yva-prosessin olennaisista tarkoituksista. Laissa onkin todettu, että ely-keskuksen on huolehdittava siitä, että arviointiohjelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Yvassa hankkeen erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa ja lupia, jolloin tuleviin suunnitelmiin ja ratkaisuihin voidaan vaikuttaa ennakkoon.

Hanketta suunnitteleva taho huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Niitä ei siis tehdä viranomaisen kustannuksella. Ely-keskus myös laskuttaa lain mukaisesti hankkeesta vastaavaa lausunnostaan ja päätelmästään.

Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ely-keskus, joka myös tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä lain mukaisesti laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Kun hanke sitten aikanaan mahdollisesti etenee lupakäsittelyyn on lupaviranomaisen varmistettava, että perusteltu päätelmä on edelleenkin ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa, sillä yvassahan ei ole tehty vielä mitään päätöksiä varsinaisen lupa-asian osalta.

Yva on ennen kaikkea suunnittelun ja ennakkotiedon saannin apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen varsinaisessa lupahakemuksessa ja lupaharkinnassa. Näin ollen asianosaisten on hyvä muistaa, että koska varsinainen lupa myönnetään omassa prosessissaan lupaviranomaisessa, on myös silloin hyvä lausua mielipiteensä ja tutustua minkä vaihtoehdoista hakija on valinnut jatkosuunnitteluun sekä miten hakemuksessa on huomioitu yvassa esiin tuodut asiat. Suunnitteluun ja luvitukseen voi edetä siis mikä tahansa yvan hankevaihtoehdoista. Myös ely-keskus lausuu lupahakemuksesta vielä erikseen.

Tommi Muilu
Hämeen ely-keskuksen ylijohtaja

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski