Pitäjät Hauho Lammi Tuulos

Jätteenkäsittelystä lisää kommentteja

Kuvituskuva: Colourbox

Keski-Hämeen verkkosivuilla 6.8.2020 julkaistu artikkeli ”Jätemaksu jakaa mielipiteitä valtuustossakin” julkaistiin paperilehdessä 13.8. muokattuna.  Valtuutettujen lausunnot eivät ole lehden juttuversiossa kokonaan nähtävissä, mutta näet ne  jutun nettiversiosta. Lehtiversioon lisättiin muun muassa lammilaisen jätealan yrittäjän Esa Kaupin alla oleva kommentti ja Erkki Strömbergin jatkokommentit.

Omassa taloudessaan melkein kaiken kierrättävä Erkki Strömberg Lammilta kirjoitti Keski-Hämeen lukijapalstalla jätehuoltoon tulossa olevasta uudesta perusmaksusta, joka kolminkertaistaisi hänen vuosittaisen jätemaksunsa. Lähetimme viestin nähtäväksi kaikille Hauhon, Lammin ja Tuuloksen pitäjien tällä hetkellä valtuustossa toimiville jäsenille ja kysyimme, onko jätemaksun korotus heidän mielestään oikeutettu.

Strömberg manailee viestissään myös paikallisen kuljetusyrittäjän sivuuttamista Janakkalan tarjouskilpailussa. Vaikka Janakkala jää Keski-Hämeen ilmestymisalueen ulkopuolelle, se kuuluu Hämeenlinnan seutukuntaan ja on mukana alueen yhteisessä jätelautakunnassa. Niinpä annoimme valtuutetuille halutessaan mahdollisuuden kommentoida myös tätä asiaa.

Lammilainen jätekuljetusyrittäjä Esa Kauppi kommentoi myös asiaa Keski-Hämeelle. Hän jäi paikallisena pienyrittäjänä tarjouskilpailun ulkopuolelle silloin, kun Lammin jätehuolto kunnallistettiin. Lue lisää Esa Kaupin kokemuksista Keski-Hämeen artikkelista ”Kunnallinen jätehuolto käynnistyy toukuussa”.

Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida jätelautakunta Kolmenkierron esittämää uutta perusmaksua elokuun loppuun mennessä otakantaa.fi-sivuilla.

Viestiimme vastasi seitsemän pitäjien kymmenestä valtuutetusta. Löydät kaikki vastaukset kokonaisuudessaan Keski-Hämeen verkkosivuilta. Vastaajien mielipiteet maksun suuruudesta ja korotuksen tarpeellisuudesta vaihtelivat, mutta huoli jätteenkäsittelyn väärinkäytöksistä oli yhteinen.

— Monet lajittelevat tunnollisesti, mutta monet pitävät kaatopaikkanaan teiden varsia, levähdyspaikkoja, metsäteitä ja hylättyjä sorakuoppia, tuuloslainen Vesa Kaloinen (kok.) harmitteli.

Hauholainen Tiia Nurminen (sd.) kertoi arvostavansa kierrätystä ja toivoi, että se olisi jatkossa helpompaa ja paremmin saavutettavissa, ja että jätepisteitä olisi riittävästi.

— Näen jäteasiassa oleellisena erityisesti sen, että kaikki tarvittavat taloudet saataisiin jätehuollon piiriin. Eli jos ja kun kaikkea ei voida kierrättää, asianmukainen jätteenkeräys tulee olla kaikilla talouksilla, Nurminen totesi.

Hän halusi korostaa kommentoivansa vain yleisellä tasolla, koska pitää asiaa tärkeänä, mutta ei ole jätelautakunnan eikä kaupunkirakennelautakunnan jäsen, eikä sen vuoksi paras asiantuntija.

Lammilainen Leena Suojala (kesk.) on Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnan jäsen, ja jakaa Strömbergin harmistuksen.
— Tätä pohdintaa on käyty täällä Liesossakin: me omakotitalojen asujat koemme jätehuoltomaksut turhan korkeina suhteessa pieneen jätemäärään, kirjoitti Suojala omassa vastauksessaan.

— Perusmaksulla on luvattu kattaa sellaisia palveluita, joita ei voida suoraan jyvittää niitten käyttäjälle, ja käsittelymaksu tulisi vain varsinaisen jätteen käsittelystä. Epäilys siitä, että maksujen nousua ei pystytä enää jatkossa itse kontrolloimaan, oli olemassa jo alun perin, kun tätä yhteistä järjestelmää rakennettiin. Nyt epäilys konkretisoituu käytännössä, sanoi Suojala.

Keskustan toinen lammilaisvaltuutetu, Marjatta Rahkio, piti hintojen korotusta kohtuullisena, vaikka ei itse edelleenkään pidä siitä, että jätehuolto kunnallistettiin.

— Perusongelma koko järjestelmässä on, että miksi jätteenkuljetus on pitänyt järjestää yhteiskunnan toimesta tai että yhteiskunta on tässä välikätenä ja sitten syntyy tällaisia valitettavia tilanteita kuin Janakkalassa, Rahkio kirjoitti.

— Lähi- ja pienyrittäjyyttä tulisi tukea, mutta tämä järjestelmä ei sitä mahdollista. Olisikin ollut parempi antaa kiinteistöjen itse huolehtia jätteenkuljetuksista ilman tätä byrokratiaa. Kela- ja koulukuljetuksien järkevässä järjestämisessä olisi riittänyt puuhaa yllin kyllin. Jos yksityinen tai niin sanottu kolmas sektori hoitaa jonkin asian hyvin, niin ei pidä sorkkia toimivaa systeemiä, Rahkio totesi ja ennakoi, että maksujen korotuksia on varmasti tulossa lisää.

Toinen Tuuloksen valtuutetuista, Juha Tuomi (kok.), on jätelautakunta Kolmenkierron puheenjohtaja.

— Suomessa on vain kolme aluetta, joissa ei ole käytössä perusmaksua. Kiertokapulan alue on yksi niistä. Puheena olevassa tapauksessa maksu tuntuu kohtuuttomalta, mutta niin se on myös asuntoyhtiöillekin. Perusmaksulla saadaan niin Hauholle, Tuulokseen kuin Lammillekin pienjäteasemat, joten jätteiden kierrätys tehostuu ja helpottuu asiakkaille. Asia on vasta lausuntokierroksella, joten turha on vielä hötkyillä, Tuomi totesi vastauksessaan.

Erkki Strömberg ei erityisesti lämmennyt valtuutettujen vastauksista.

— Tuli enemmän sellainen tunne, että kierrätyksestä kiitettiin syyllistämällä meikäläisiä väärinkäytöksistä, Strömberg harmitteli ja kannusti kaikkia pitäjäläisiä  osallistumaan Kolmenkierron kyselyyn.

— Kaupungin valtuutetuthan eivät asiaa päätä, he voivat pestä kätensä ja pahoitella sen kuin kerkeävät ja olla samaa mieltä kanssani uuden perusmaksun mielettömyydestä. Jätelautakunta Kolmenkierto päättää, mutta sen jäseniin ei voi edes ottaa yhteyttä, kun ei yhteystietoja julkisteta. Suurin osa lautakunnan jäsenistä ei edes kerro, mitä paikkakuntaa ja puoluetta edustavat, mikähän heitä hävettää?, Strömberg kyselee.

— Kyllä kannattaa kyselyyn vastata ja kertoa mielipiteensä myös lautakunnan äärettömän avoimesta viestinnästä, hän murjaisee ja nostaa esiin vielä yhden mieltä painavan asian:

— Mitä mieltä ylipäätään on äänestää kaupungille valtuutettuja, kun juuri nämä pitäjille erityisen tärkeät asiat, niin kuin nyt tämä jäteasia ja vaikkapa Lammin lukio, siirretään valtuutettujen tavoittamattomiin, ihan tuntemattomien ja vielä piilossa pysyttelevien, vieraiden kuntien ja kuntayhtymien edustajien päätettäviksi?

Esa Kauppi ei usko monikansallisen yrityksen tuottavan pienempää hiilijalanjälkeä kuin paikallinen pienyrittäjä.
Kuva: Merja Hirvisaari
Esa Kaupin kommentti:

Perusmaksu olisi vero

Perusmaksun tulo oli ihan nähtävissä sen jälkeen, kun jätehuollon kuljetukset kilpailutettiin kunnal-lisesti. Koko Hämeenlinna-Hattula alueelle luvattiin sama hinta, minkä vuoksi Kiertokapula joutuu ”sponsoroimaan” jätteenkäsittelymaksulla syrjäisempiä reittejä, jollainen Lammi-Tuulos-Hauho-aluekin on. On ilmeisesti tullut kustannuspainetta.
Perusmaksua perustellaan sillä, että vaaralliset jätteet, puutarha- yms jätteet olisivat maksuttomia sen jälkeen. Maksun kaavailtu suuruus kyllä yllätti, ja piikki on sen jälkeen auki.

Mielestäni perusmaksu on vero eikä mikään muu, koska se on pakko maksaa.

Mielenkiintoinen asia on tuo pienjäteasemien perustaminen. Esimerkiksi meillä Lammin Jätehuollolla on jo nyt pienimuotoinen jäteasema, jolla on myös kaupungin myöntämä ympäristölupa, samoin Janakkalan jätteenkuljetuksella Janakkalan Rehakassa. Eipä ole vaivauduttu Kiertokapulan tai jätelautakunnan toimesta kysymään, voisimmeko me hoitaa sen puolesta vaikka Lammin alueen. Äkkiä ajatellen kustannuksia kyllä kertyy, jos joka pitäjään tulee jäteasema ja sille hoitaja. Jos meillä yksityisellä yrityksellä on jäteasema ja Kiertokapulalla oma, niin emmehän pysty kilpailemaan, jos toinen pyörii verovaroin!
Muutoinkin hämmästyttää meidän pienten jäteyrittäjien ”alasajo” jätelautakunnan ja Kiertokapulan toimesta, vuoropuhelua ei edes haluta käydä. Esimerkkinä muovin keräys. Olisimme sen jo aloittaneet, mutta jätelautakunta kunnallistaa myös sen vedoten valmisteilla olevan jätelain muutosesityksen perusteella näin tapahtuvaksi. Emme halua aloittaa uutta keräystä, joka kohta vietäisiin meiltä pois niinkuin jätteenkeräyskin.

Se, ettei Suomessa ole enää montaa aluetta ilman perusmaksua ei mielestäni sinällään ole mikään peruste. Käännettäisiin niin päin, että ollaan ylpeitä siitä ettei meillä ole perusmaksua ollenkaan!

Esa Kauppi on lammilainen jätealan yrittäjä.

Lue myös:

Jätemaksu-artikkelin nettiversio

Kunnallinen jätehuolto käynnistyy toukuussa” (Esa Kaupin haastattelu 2018)

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat