Pitäjät Hauho

Alvettulan koulun tuki ry:n kysely: koulu ja korona lisäävät halua asua maalla

Kuva: Merja Hirvisaari

Alvettulan koulun tuki ry toteutti touko–kesäkuussa nettikyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää Alvettulan koulualueella nykyisin tai aiemmin asuneilta, kesäasukkailta ja alueelle muuttamisesta kiinnostuneilta näkemyksiä alueen markkinoimiseksi ja yhteisen toiminnan kehittämiseksi. Kyselystä tiedotettiin koulun kautta Wilmaviestillä ja facebookissa. Kyselyyn saatiin reilut 40 vastausta.

– Määrä voi vaikuttaa pieneltä, mutta alueen asukasmäärään suhteutettuna se on noin viisi prosenttia kertoo  puheenjohtaja Pekka Verho yhdistyksen tiedotteessa.

Vastaajista pääosa oli naisia ja ikäluokassa 30–65 v. ja perheeseen kuuluu alle 18 vuotiaita. Pääosa vastaajista on alueella vakituisesti asuvia, mutta myös kesäasukkailta saatiin jonkun verran vastauksia.

Keskeisin tekijä, mikä saa asumaan alueella on kyselyn mukaan halu asua maaseudulla. Myös yhteisöllisyys sekä järvet ja luonto koetaan varsin usein tärkeiksi tekijöiksi. Alueella asumisen halukkuutta vähentävinä tekijöinä noin puolet piti koulun jatkumisen epävarmuutta ja palveluiden heikkenemistä.

Kyselyssä kysyttiin erikseen, onko korona vaikuttanut suhtautumiseen. Noin puolet vastaajista kertoi, että on vaikuttanut ja pääosin positiivisesti. Korona on korostanut maalla asumisen hyviä puolia (etäisyydet, luonto). Myös etätyö todettiin sujuvaksi. Negatiivisena asiana mainintoja sai somessa ilmennyt kielteinen suhtautuminen mökkiläisiin, mitä havaittiin ylilyönteinä keväällä Uudenmaan sulun aikana.

Myös näkemyksiä alueen yhdistystoiminnasta ja sen kehittämisestä kyseltiin. Pääosin toimintaa pidettiin positiivisena ja alueen yhteisöllisyyttä parantavana. Jonkun verran kaivattiin lisää aktiiveja sekä mökkiläisten ja nuorten aktivoimista. Muutamissa vastauksissa ilmeni, että ei ole juurikaan tietoa seudun yhdistystoiminnasta ja kaivattiin lisää viestintää.

Yhdistyksiltä kaivattaisiin lisää kirpputoreja, lasten ja nuorten harrastustoimintaa, luonnossa liikkumista, tapahtumia ja yhteisiä retkiä. Alueen historian ja perinnetiedon jakaminen nousi muutamissa vastauksissa esiin.

Koulun ja päiväkodin jatkuvuuden turvaamiseksi kaivattiin lisää lapsia ja lapsiperheitä. Käytännön toimenpiteinä esille nousivat päättäjiin vaikuttaminen ja alueelle muuttamisen edellytysten parantaminen, jota voitaisiin edistää laittamalla taloja ja tontteja myyntiin.

Alvettulan koulun tuki ry kiittää tiedotteessaan saamistaan vastauksista, ja sanoo niiden vahvistavan aiempia käsityksiä alueen vetovoimasta ja yhdistystoiminnasta ja antavan suuntaviivoja alueen vetovoiman lisäämiseen. Yhdistys toimii Alvettulan koulun oppilaaksiottoalueella, johon kuuluvat mm. seuraavat hauholaiset kylät: Alvettula, Hyömäki, Ilmoila, Lautsia, Torvoila, Miehoila, Metsäkylä. Yhdistys tukee Alvettulan koulun ja päiväkodin toimintaa ja tekee työtä koulun ja päiväkodin toiminnan jatkumisen hyväksi.

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat